deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Indexace přídavků na děti v Rakousku – postup v případě stížnosti

K 1. lednu 2019 nabyla v Rakousku účinnosti novela spolkového zákona o vyrovnání rodinných výdajů (Familienlastenausgleichsgesetz č. 376/1967, tzv. FLAG), čímž byla zavedena indexace přídavků na děti, žijící v jiném členském státě EU. Výše přídavků vyplácených ze strany rakouského státu cizím státním příslušníkům zaměstnaným v Rakousku bude odvozena od cenové hladiny v zemi bydliště dítěte. Lze tedy dovodit, že od 1.1.2019 budou přídavky na děti vyplácené českým občanům výdělečně činným v Rakousku, jejichž děti mají své bydliště v České republice, kráceny. Analýza Evropské komise opětovně potvrdila, že daná legislativa není v souladu s evropským právem. Dne 24.1. Evropská komise zahájila řízení proti Rakousku pro porušení povinností. Komisařka pro sociální věci, Marianne Thyssen, označila indexaci přídavků ze strany Rakouska za „vysoce nespravedlivou“ a uvedla, že v EU nejsou žádní pracovníci ani děti druhé třídy. Pokud se Vás toto opatření týká a jste připraven se právní cestou bránit, zde shrnujeme vhodný postup:

Chcete-li upravenou výši rozporovat, můžete podat na místně příslušném finančním úřadě písemnou žádost o plné neindexované přídavky na děti nebo vyrovnávací platby (tzv. Antrag auf volle nichtindexierte Familienbeihilfe oder Ausgleichszahlung). Žádost je možné podat kdykoliv, žádný formulář k tomu neexistuje. V reakci na Vaši žádost vydá finanční úřad rozhodnutí o zamítnutí (tzv. Abweisungsbescheid). Proti rozhodnutí se můžete během jednoho měsíce odvolat prostřednictvím odůvodněné stížnosti. Stížnost se podává písemně nebo přes webovou aplikaci BMF FinanzOnline, nikoliv emailem. Finanční úřad musí následně do dvou měsíců od doručení Vaší stížnosti vydat předběžné rozhodnutí o stížnosti (tzv. Beschwerdevorentscheidung). Proti němu může stěžovatel na stejném Finančním úřadě podat žádost o předložení kauzy (tzv. Vorlageantrag) Spolkovému finančnímu soudu (Bundesfinanzgericht/BFG).

Ke zmíněné stížnosti neexistuje žádný konkrétní formulář. Je nicméně zapotřebí, aby obsahovala označení napadeného rozhodnutí o zamítnutí, objasnění konkrétního obsahu rozhodnutí, který stěžovatel napadá včetně uvedení změn, o které žádá, a v neposlední řadě příslušné odůvodnění. Za řízení ve věci stížnosti na BFG nevznikají stěžovateli žádné náklady. BFG je podle svého vyjádření připraven pozorně sledovat počet stížností na indexaci přídavků na děti a eventuálně se obrátit na Evropský soudní dvůr se žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce.

Rakouská vláda má v rámci řízení u EK dva měsíce k zaslání stanoviska. Po doručení druhé upomínky a uplynutí doby k možnosti vyjádření může EK rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

 

Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rakousku

25.1.2019