deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Karel Cudlín
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

„O tom, jak dodávat do systému OSN“ se dověděli účastníci International Procurement Seminar, který se konal na velvyslanectví České republiky ve Vídni

Ve dnech 26. - 27. dubna 2022 se ve spolupráci s CzechTrade a velvyslanectvími Slovenska a Maďarska uskutečnil po roce a půl příprav a vůbec poprvé ve Vídni seminář v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie PROPED, jehož cílem bylo ukázat, že OSN není jen organizací, která řeší globální otázky, ale poptává i zboží a služby ze všech možných sektorů, ročně za téměř 20 mld. USD. Zúčastněné firmy měly možnost se seznámit s nákupními procesy OSN, způsoby zapojení do vypisovaných tendrů OSN a zároveň byl seminář výbornou příležitostí jak navázat kontakty s nákupčími z jednotlivých agentur OSN.

První hybridní IPS

Ve Vídni, kde sídlí několik významných agentur OSN, se IPS konal vůbec poprvé. Zároveň byl po pandemii Covid-19 prvním seminářem, který se uskutečnil v hybridní formě. „Successful first pilot hybrid UN International Procurement Seminar“, ohodnotila seminář vedoucí UNDP Procurement Services Unit Kerry Kassow z Kodaně a dle reakcí se stal úspěšným příkladem pro organizaci dalších podobných seminářů.

Semináře se zúčastnili zástupci 120 firem z Česka, Slovenska a Maďarska a 76 nákupčích ze 14 agentur OSN z Vídně, Budapeště, Říma, Ženevy, Kodaně a New Yorku. Zástupci firem měli možnost absolvovat téměř 300 schůzek osobně i online. Přítomní byli mj. nákupčí z FAO (Organizace pro výživu a zemědělství), WHO (Světová zdravotnická organizace), WFP (Světový potravinový program), WBG (Světové banky), OSCE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě), MAAE (Mezinárodní agentura pro atomovou energii) a UNIDO (Organizace pro průmyslový rozvoj).

Zastoupeny byly firmy z oblasti elektroniky a elektrotechniky, potravinářského průmyslu, IT, zdravotnické techniky, stavebnictví aj., mezi nimi řada renomovaných českých firem, např. LINET, HUTIRA-BRNO, SVOS, TATRA TRUCKS, HARTMANN-RICO, TESCAN ORSAY HOLDING nebo SCHINDLER FOOD.

Celá řada českých firem se v dnešní době - a covid tuto neutěšenou situaci ještě prohloubil – potýká s nespolehlivými obchodními partnery a čelí problémům s realizací projektů a platební morálkou. To při obchodování s OSN a jeho agenciemi  rozhodně nehrozí, OSN je náročným, ale spolehlivým partnerem s dlouhodobou tradicí a globálním rozsahem. 

Dle reakcí firem byla nejdůležitější osobní setkání s nákupčími jednotlivých OSN agentur, neboť umožnila vyjasnit, pro které agentury je sortiment dané firmy přínosný. Užitečné dle mnohých účastníků bylo i to, že mohli  diskutovat o zkušenostech s procesem výběrových řízení a dodávek pro agentury OSN s dalšími firmami.

Obrněná technika i zdravotnická lůžka

Některé ze zúčastněných firem  již zkušenosti s dodávkami do OSN mají a pravidelně své produkty do OSN dodávají. V tendrech se pravidelně daří přeloučské firmě SVOS, přednímu českému výrobci obrněné techniky, který do různých agentur OSN dodává již více než 20 let. I tentokrát byl SVOS významným účastníkem semináře. „Přestože do agentur OSN dodáváme, s nákupčími některých z nich, jako je ILO (Mezinárodní organizace práce, pozn.) či UNIDO se firma zatím neměla možnost potkat, osobní jednání jsou pro dodávky naprosto nezbytná i pro firmu, která je v rámci OSN zkušeným matadorem“, zdůraznil obchodní ředitel firmy Štěpán Černý. Ten zároveň vysoce ohodnotil prezentace jednotlivých agentur.

Setkání s nákupčími jednotlivých agentur nás opět posunula dále v tom, jak lépe porozumět podmínkám a zadávání technických specifikací v tendrech OSN“, říká Global Key Account Manager  předního světového výrobce zdravotnických lůžek Linet Jiří Plecitý. Firma již přes OSN zdravotnická lůžka dodala např. do Sýrie, na Srí Lanku nebo do BaH.

V minulosti jsme byli osloveni agenturou MAAE a obchod se nám podařilo realizovat. Nicméně jsme o nákupních procesech do OSN mnoho nevěděli. Účast na semináři tak pro nás byla užitečná zejm. z toho důvodu, že jsme se dověděli, jak fungují interní procesy nákupů v rámci OSN“, pochvaluje si Vítězslav Ambrož, Global Sales Deployment Manager firmy TESCAN ORSAY HOLDING.

„Success Stories“ aneb jak na tendry OSN

Akci provázely čtyři panelové diskuze, první byla věnovaná úspěšným dodavatelům. Za ČR se představila brněnská firma HUTIRA, která poskytuje komplexní služby v oboru plynárenství, vodárenství, průmyslu a energetiky a nabízí kontejnerová řešení vhodná všude tam, kde je potřeba mobilita a šetření místem. Firma rovněž podporuje environmentální projekty a nabízí výrobu biometanu. Nově dodává čističky vody na Ukrajinu, kde má své významné zastoupení.

V dalších dvou panelech „Migration and refugees“ a „Food and Agriculture“ se zástupci jednotlivých agentur věnovali dopadům probíhajícího konfliktu na Ukrajině na dodávky OSN, jejich strukturu a nákupní procesy OSN v zájmu flexibilního zajišťování pomoci. Významným tématem byla i hrozba přerušení dodavatelských řetězců, nebezpečí výpadku dodávek obilí z válkou sužované Ukrajiny a dopadům na světový potravinářský a zemědělský trh. Poslední panelová diskuse se zaměřila na oblast „IT and Technology“, kde se probírala témata nákupu IT technologií v rámci OSN procurementu a také výzev, se kterými se tyto oblasti po covidové pandemii potýkají.

Lessons learned, aneb co může udělat česká diplomacie

Podíl nejen ČR, ale i dalších dvou zúčastněných zemí na procurementu OSN zatím stále nedosahuje potenciálu, které české firmy mají. ČR je čistým plátcem do rozpočtu OSN a významným poskytovatelem rozvojové pomoci, tomu ale neodpovídá její podíl v procurementu OSN, kde aktuálně zaujímá v objemu dodávek pouhé 120. místo. Vidíme tedy značný prostor pro zlepšení dlouhodobé obchodní spolupráce s agenturami OSN. Je potřeba využít hustého zastoupení ZÚ ČR zejm. v Africe a Asii, kde má OSN celou řadu Country Offices. Přítomnost ZÚ ČR je tak klíčová právě v místech, kde mají sídla jednotlivé agentury OSN. Přínosné je také úzké propojení OEU s kancelářemi CzechTrade.

 

Pavlína Šrámková, Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rakousku

Galerie


International Procurement Seminar