deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rakousko podporuje inovace a udržitelnost v rámci zadávání veřejných zakázek

Význam inovací se v Rakousku zvyšuje nejen na straně nabídky, ale i na straně veřejné poptávky. Na veřejné zakázky v zemi připadá obrovský finanční objem více než 60 mld. eur ročně, u přibližně 45 mld. je zadavatelem stát. Cílem rakouské vlády je, aby se z veřejného rozpočtu investoval vyšší podíl do nákupu inovativních výrobků a služeb, z nichž v konečném důsledku profitují občané. Veřejný sektor by měl zaujmout pozici “chytrého zákazníka”, který svými nákupy podněcuje inovace a podporuje udržitelnost. Za tímto účelem již existují a jsou dále zaváděny potřebné nástroje.
 

Online platforma pro podporu inovací se zaměřením na veřejné zakázky (IÖB -innovationsfördernde öffentliche Beschaffung) rakouského Ministerstva pro digitalizaci a podnikatelské prostředí (BMDW) a Ministerstva pro živnotní prostředí s agendou dopravy, energetiky, inovací a technologií (BMK) propojuje firmy s rakouskou veřejnou správou s cílem zprostředkovat inovativní řešení pro veřejný sektor. Prostřednictvím platformy mohou firmy nabízející inovativní řešení zdarma prezentovat své produkty a služby státním podnikům a institucím státní správy a otevřít si tak dveře k získání veřejné zakázky.

Platforma spojuje inovativní podniky s veřejnými organizacemi, které o zavedení inovací usilují, prostřednictvím dvou funkcí - “Tržiště inovací” (Marktplatz Innovation) a “Výzvy” (Challenges). Registrované firmy jsou na “Třžišti inovací” zařazeny do přehledu inovativních podniků, který je určen institucím veřejného sektoru poptávajícím vhodná řešení a představuje bezplatnou virtuální výlohu pro firmy a jejich výrobky, respektive služby. V sekci “Výzvy” zprostředkovává platforma poptávku veřejných institucí a státních podniků po řešeních ušitých na míru pro jimi poskytované služby nebo problémy, kterým aktuálně čelí. Kontaktní a servisní místo IÖB poskytuje na tomto rozhraní strategické poradenství. Jako příklad může sloužit aktuální výzva společnosti ASFINAG (rakouská obdoba ŘSD), v rámci níž je poptáváno řešení na vybavení protihlukových stěn podél rakouských dálnic a rychlostních silnic fotovoltaickými panely. Stěny mají být osazeny solárními panely nebo nahrazeny novými protihlukovými stěnami se zabudovanými fotovoltaickými panely dle přínosu a ekonomické efektivity předkládaného řešení. ASFINAG chce prostřednictvím výzvy získat přehled o stavu vývoje a inovativních produktů a o potencionálních partnerech v dané oblasti. Mezi úspěšné projekty platformy IÖB patří např. digitální stravenky města Vídně, inovativní systém veřejného osvětlení ve městě St. Johann v Tyrolsku nebo využití umělé inteligence pro refundaci příspěvků na sociální zabezpečení. Na stránkách platformy jsou realizované projekty prezentovány jako příklady “best practice”, což úspěšným firmám umožňuje se dále zviditelnit.

Pro registraci do platformy je nutné zodpovězení krátkého dotazníku a popsání produtu či nabízeného řešení pro expertní porotou a potenciální zákazníky. Předpokládá se, že firma plánuje v Rakousku založit pobočku, nebo ji již v současnosti má založenu. Pro účast v sekci "Výzvy" není pobočka v Rakousku nutností. Platforma není nijak oborově omezena, poptávána jsou řešení v oblasti mobility, automatizace i vhodných komunikačních strategií nebo opatření vedoucí k šetření prostředků. Důraz je v rámci veřejných zakázek kladen na udržitelnost. V 17 určených skupinách zboží a služeb, např. v kategoriích kancelářských potřeb a techniky, elektrotechnických výrobků, nábytku, vozidel, papíru, čistících prostředků a služeb či u organizace akcí (Green Events) je aplikace stanovených kritérií udržitelnosti od r. 2019 ve veřejných tendrech povinná, což má vést i ke snížení nákladů. Novelizovaný zákon o zadávání veřejných zakázek (Bundesvergabegesetz, 2018) poskytuje několik možností, jak na tyto koncepce v praxi zohlednit, např. popisem zakázky a stanovením zadávacích kritérií. Váha jednotlivých kritérií kromě povinných technických specifikací není přesné stanovena, zadavatel má spíše dostatečný prostor pro rozhodování a může dokonce zavést dodatečná kritéria. Ekologičnost je podle §20 odst. 5 zákona ve veřejných tendrech závazným kritériem. Kromě základních druhů zadávacích řízení může zadavatel nyní zvolit i jedno z nově zavedených dodatečných řízení a tím podpořit inovaci, udržitelnost nebo sociální aspekty. Tato řízení jsou zaměřena na oblast výzkumu a vývoje (inovativní partnerství/Innovationspartnerschaft) nebo zdůrazňují nápady (realizační soutěž/Realisierungswettbewerb) a jsou ve veřejných tendrech označena.

 

Obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví ČR v Rakousku