deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rakousko investuje do digitalizace školství

Ministerstvo školství vypracovalo osmibodový plán pro digitální reformu na školách. Ústředními body plánu jsou tablety a notebooky pro žáky a učitele, sjednocení výukových platforem a lepší digitální infrastruktura.

 

Žáci 5. a 6. tříd získají od příštího školního roku tablety a notebooky, které budou využívat během vyučování i v prostředí domova. U žáků 6. ročníku půjde o jednorázovou záležitost, v případě 5. ročníků budou přístroje pořizovány i v příštích 4 letech. Elektronikou budou vybaveni také učitelé příslušných škol. Předpokladem pro získání přístrojů je, že škola předloží kocept vzdělávání s využitím digitálních technologií a projde výběrovým řízením. Zařízení, včetně nutných externích služeb a licencí, budou pořizována prostřednictvím společnosti Bundesbeschaffung GmbH, která realizuje veřejné zakázky pro spolkové instituce a organizace, a jejíchž služeb a rámcových dohod využívají i spolkové země a obce a jim podřízené instituce. Rozhodnutí o typu přístroje bude náležet škole. Rodiče se na financování nákupu budou podílet přibližně 25% ceny.

Plán dále již letos počítá s vytvořením portálu s názvem „Portal Digitale Schule“, který bude sloužit jako jednotné kontaktní místo pro pro různé aplikace (např. Skorates, Eduthek, Moodle, Ms. Teams) a zlepšovat komunikaci mezi žáky, vyučujícími a rodiči prostřednictvím nástrojů jako digitální třídní kniha a žákovská knížka. Cílem je také redukovat a sjednotit množství různých vzdělávacích platforem, které školy v současnosti využívají. Každá škola by si měla zvolit jednu platformu.

Plán se zaměřuje i na výukové aplikace, které budou posouzeny dle pedagogických kritérií, ale také z pohledu uživatelské přívětivosti a ochrany osobních dat. Aplikace tak projdou certifikačním procesem, po němž obdrží značku kvality pro využití v prezenční i distanční výuce.

Vláda bude investovat také do zajištění širokopásmového připojení na školách, které by mělo být plošně k dispozici do roku 2023, a do vybavení účeben. Dosud disponuje pouze 65 % škol širokopásmovým připojením prostřednictvím optických kabelů, na 55 % škol je k dispozici WiFi. Na uskutečnění digitalizačního plánu bylo do roku 2022 vyčleněno 200 milionů eur.

 

Obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví ČR v Rakousku