deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rakouská vláda plánuje investice pro restart ekonomiky

Rakouská vláda indikovala 3 oblasti, které budou těžištěm investic a investičních pobídek, jež mají nastartovat ekonomiku země po odeznění preventivních opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií. Jedná se o digitalizaci, ochranu klimatu a regiony. Zároveň byly již představeny první investiční balíčky a programy.
 

Města a obce získájí od spolkové vlády podporu na investice do výstavby a modernizace škol a školek, zařízení pro seniory a hendikepované, muzejí, kostelů, sportovních zařízení apod. Podporovány budou dále investice do veřejné dopravy a opatření snižující energetickou náročnost, výstavba širokopásmového připojení nebo obnovitelných zdrojů. Celková výše přidělených prostředků dosahuje jedné miliardy eur. Rozdělena bude s přihlédnutím k počtu obyvatel měst a obcí. V rámci důrazu na regionalizaci jsou investice příležitostí především pro české firmy v pohraničních regionech. Projekty by měly klást důraz na udržitelnost a ekologizaci a tím zároveň přispívat k naplňování klimatických cílů. Finanční prostředky budou poskytnuty na již probíhající i nové projekty do konce roku 2021. Nad rámec této podpory investuje vláda v příštích deseti letech dalších 2,4 mld. EUR do výstavby a modernizace škol. Část z těchto prostředků bude využita také na digitalizaci škol a dostupnost internetového připojení přes optická vlákna.

Nucená vládní opatření proti COVID-19 přinesla zvýšené povědomí o digitálních řešeních a možnostech vzdáleného přístupu a posunula Rakousko o krok dále k digitální společnosti. Z intenzivnější organizace práce a výuky v digitálním prostředí vyplývá obchodní potenciál pro široké portfolio softwarových výrobků a služeb IT, zejména pokud jde o praktické aplikace digitální komunikace, Cloud Computing a učení se na dálku, kybernetickou bezpečnost a řešení e-commerce. Nedávná studie Institutu vyšších studií (IHS) ukázala, že rakouské malé a střední podniky mají ve srovnání zemí EU rezervy především v oblastech e-commerce, marketingu na sociálních sítích a využívání cloudových služeb. Ministerstvo hospodářství v návaznosti na to představilo několik dotačních programů na podporu digitalizace MSP. Příležitosti pro subdodavatele mobilních operátorů se vyskytují díky průkopnické roli města Vídně při urychlené a plošné výstavbě sítí 5G. Výstavbu bude Vídeň  do. r. 2022 podporovat 20 mil. EUR. Předmětem veřejných zakázek v oblasti digitalizace jsou často digitální přístupové systémy, systémy registrace návštěvníků a správy parkovacích zařízení.

V souladu se strategií pro plnění klimatických cílů byl v květnu vyhlášen dotační program na zateplování a snižování energetické náročnosti bytových domů i nebytových prostor s dotací více než 140 mil. EUR. Z programu je 100 mil. vyhrazeno na výměny olejových kotlů a vytápění. Do sektoru opatření k ochraně klimatu a boji s klimatickou změnou patří také investice do zlepšení ekologického stavu vod a kvality vody. Na ty vláda nově vyčlenila 200 mil. EUR a očekává celkový investiční efekt ve výši 540 mil. EUR. Prostřednictvím dotací bude v příštích třech letech podpořena také instalace fotovoltaických panelů do 500 kWp a budování úložišť energie. Také investice do veřejné dopravy budou podpořeny z více zdrojů. Vláda představila např. balíček v hodnotě 300 mil. EUR nad rámec stávajícího rozpočtu na dopravu. Více informací k investicím do dopravy naleznete v samostatném článku zde.

 

Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rakousku