deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © profimedia.cz
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rakousko se pomalu zbavuje plastových lahví, každá čtvrtá láhev má být od roku 2024 vratná

V Rakousku byl představen plán na postupné snižování plastových lahví. Jeho součástí má být závazná kvóta na vratné lahve (sklo), záloha na jednorázové láhve (plastové) a stanovení povinného poplatku pro rakouské firmy, které plastové láhve produkují nebo dovážejí. 

 

V Rakousku má začít platit od 1. ledna 2024 novela zákona o odpadovém hospodářství (AWG). Podobný zákon již v Rakousku platil do roku 1990, stejně tak jako tehdy povinné kvóty na vratné láhve, které poč. 90. let tvořily až 80 % sortimentu, zatímco dnes je to pouhých 19 %. Z 900.000 tun plastového odpadu, který je v Rakousku každý rok vyprodukován, tvoří plastové obaly necelou třetinu. V současné době je tak v zemi ročně v oběhu 1,6 mld. plastových lahví a 800 mil. plechovek. Jen ze 30 % sesbíraných PET lahví vzniknou nové, téměř polovina končí ve spalovnách. Podle směrnice EU má být do roku 2025 sesbíráno a recyklováno 77 % všech PET lahví a do roku 2029 dokonce 90 %. Pokud Rakousko rychle nesplní evropské směrnice o odděleném sběru jednorázových PET lahví, hrozí mu roční pokuty ve výši 20 až 45 mil. EUR.

Trend používání vratných lahví tak opět narůstá, např. obchodní řetězec Spar již rozšířil nabídku sortimentů v opakovaně použitelných lahvích jako je pivo, minerální vody, džusy, limonády a mléčné výrobky.

Rakousko dnes sbírá a třídí cca 70 % svých PET lahví, pro srovnání v Norsku a v Německu – zemích s etablovaným vratným systémem, dosahuje třídění přes 95 %. I tak skončí každý rok velké množství obalových odpadů, které by naplnily 450 popelářských aut, mimo žluté kontejnery – tedy ve volné přírodě. Od 1. ledna 2024 mají pro supermarkety platit následující povinné kvóty na znovupoužitelné láhve: 60 % na piva a ochucená piva, 20 % na minerální vody a 10 % na mléko, džusy a další nealkoholické nápoje. Každá čtvrtá láhev by tak měla být znovu použitelná. Rakousko si od tohoto kroku slibuje zvýšení celkového podílu vratných lahví na trhu o 25 % z dnešních necelých 20.

Novela zákona se nemá vztahovat na pekařství, stánky a obchody o ploše menší než 400 m2. Kritici argumentují tím, že povinná kvóta na vratné láhve představuje zásah do hospodářské soutěže. Nejasné dále zůstává, zda bude stát hradit milionové náklady spojené se zavedením automatů a dalších nutných opatření  pro naplnění tohoto zákona.

Podle průzkumu z února 2020 se pro zavedení zálohy vyslovilo 83 % Rakušanů, proti je 8 %. Rakouská hospodářská komora (WKÖ) je proti zavedení zálohy - zejména v hospodářské krizi by dodatečné náklady nebyly pro maloobchodníky přiměřené. Místo zálohového systému navrhuje WKÖ rozšíření stávajícího recyklačního systému.

Od července 2021 bude i v Rakousku platit zákaz prodeje jednorázových plastových výrobků jako jsou plastové příbory a talíře, plastová brčka nebo polystyrenové kelímky.

 

Obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví ČR v Rakousku

 

Zálohový systém v Evropě

Zálohový systém v Evropě

 

Kvóta na sběr plastu v zemích se zálohovým systémem

Kvóta na sběr plastu v zemích se zálohovým systémem