deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © MZVCR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) na rok 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí PROPEA pro rok 2023. Cílem programu PROPEA je snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy a podpořit zde jejich trvalou přítomnost. Termín pro podávání návrhů je do 26. září 2022.

Program PROPEA je financován z mezirezortního společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie. Českým firmám umožňuje rozšíření individuálních služeb, které poskytují zastupitelské úřady a agentury CzechTrade a CzechInvest v zahraničí. Cílem programu PROPEA je podpořit trvalejší přítomnost českých firem na zahraničních trzích, poskytnout jim kvalitní služby s využitím místních odborníků a minimalizovat rizika při vstupu na zahraniční trhy.

Realizátorem projektu je místní subjekt ověřený zastupitelským úřadem, který po podpisu smlouvy se zastupitelským úřadem pro české firmy zajistí služby podle schváleného seznamu. Příkladem nejvíce využívaných služeb ze strany českých firem je zpracování obchodního plánu, právní analýzy, podpora marketingových služeb, registrace výrobků a ochranných známek nebo založení firmy v teritoriu. Služby jsou poskytovány za cenově zvýhodněných podmínek při současném spolufinancování firmami ve výši 30 %.

Služby poskytované realizátorem projektu PROPEA:

- Zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici

- Zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy

- Uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)

- Zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek

- Zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku

- Vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí

- Zajištění propagačních, marketingových a PR služeb

- Podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb

- Využití technického zázemí

- Zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA)

Maximální možná finanční podpora pro projekty realizované v rámci jednoho zastupitelského úřadu v jednom kalendářním roce je stanovena na 500 tis. Kč. Současně maximální limit finančních prostředků v rámci jednoho projektu na položku „výdaje na podporu sdružování českých firem v teritoriu“ byl stanoven na 50 tis. Kč. Schválené projekty budou moci realizátoři projektů ve spolupráci se zastupitelskými úřady uskutečnit v období od 1. ledna do 31. října 2023.

Přihlášky je nutno podávat formou standardizovaného identifikačního formuláře projektu s podpisem realizátora opatřeného jeho razítkem. Návrh musí obsahovat komentář a hodnocení předpokládaného projektu ze strany zastupitelského úřadu a rovněž doklad o právní subjektivitě a oprávněné osobě realizátora. Návrhy projektů zaslané po výše uvedeném termínu nebude možno akceptovat.

V případě dotazů či zájmu o konzultaci projektů se neváhejte obrátit na OEÚ ZÚ Vídeň na e-mailovou adresu: commerce_vienna@mzv.cz . Podrobnější informace naleznete také na: https://propea.cz.

 

Obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví ČR v Rakousku