deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Rakousko je sedmým nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky. Jako sousední stát je působištěm řady malých a středních podniků a OSVČ z České republiky, vykonávajících zde přeshraniční služby. Díky geografické a kulturní blízkosti je i cílem řady českých občanů hledajících v Rakousku své pracovní uplatnění.

Hlavní náplní Obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Rakousku je zastupování a prosazování zájmů českých podnikatelských subjektů v Rakousku, sledování hospodářskopolitického vývoje v zemi a v rámci ekonomické diplomacie posilování bilaterální spolupráce České republiky a Rakouska. Nedílnou součástí je i podpora českých firem zejména v oblasti legislativy a zprostředkování kontaktů se státními orgány.

Na našich stránkách naleznete:

Novinky Obchodně-ekonomického úseku

Rakouská ekonomika

Vstup a působení na rakouském trhu

Upozornění na vybrané veletrhy a B2B setkání

Další užitečné odkazy

Kontakty Obchodně-ekonomického úseku

 

Proexportní podporu malých a středních firem v rovině B2B,průzkum trhu, marketingové a asistenční služby při jednáních s Vašimi obchodními partnery/firmami, ověření zájmu o nabízený produkt apod., poskytuje českým subjektům Zahraniční kancelář CzechTrade ve Vídni.

MZV: Česká ekonomická diplomacie vyhlašuje Nouzový balíček naléhavé pomoci pro české vývozce na zahraničních trzích

Ministerstvo zahraničních věcí pomůže českým podnikatelům na zahraničních trzích v době stavu nouze v důsledku šíření epidemie koronaviru. České zastupitelské úřady sledují aktuální situaci na zahraničních trzích, která je ovlivněna… více ►