deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální vývoj a prognózy

Rakouské hospodářství rostlo v roce 2019 tempem 1,4 %. Pozitivně se na růstu projevil především začátek roku, v jeho druhé polovině došlo k předpokládanému zpomalení ekonomiky. Oslabení exportů v důsledku situace na mezinárodních trzích od podzimu brzdilo rakouský průmysl, který tak již na začátku roku 2020 procházel recesí. Hospodářský růst naopak podporovala domácí poptávka zejména v oblasti stavebnictví a služeb.  V roce 2020 se očekávalo tempo růstu ve výši 1,2 %. Tato prognóza byla v důsledku dopadů koronavirové krize revidována na pokles HDP o 7,3 %  s předpokládaným růstem v r. 2021 o 4,5 % (v případě dalšího lockdownu o 2,5 %). V prvním kvartálu roku 2020 se HDP meziročně propadl o 3,4 %, ve druhém kvartálu o 14,3 %. Jedná se o nejprudší pokles od druhé světové války. Nejvýrazněji byl zasažen sektor služeb, zejména pak ubytování a gastronomie, kde došlo ve 2. čtvrtletí k poklesu o 61,1 % ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku. Také oblasti zábavního průmyslu a kultury zaznamenaly pokles o 35,3 %. V oblasti průmyslu činil pokles ve strovnání s 2. čtvrtletím 2019 18,4 %. Za 3. kvartál by oproti předchozímu mohl HDP dle současných údajů především díky realizaci odložené spotřeby vzrůst o více než 10 %, tato dynamika však ve 4. kvartálu patrně opět výrazně zpomalí. Očekává se, že v důsedku výpadku příjmů z daní a výdajových opatření na podporu hospodářství státní rozpočet po loňském přebytku skončí v roce 2020 deficitem až ve výši 10 % HDP.
Míra inflace za rok 2019 dosáhla 1,5 %. Největší podíl na inflaci měly v roce 2019 rostoucí ceny bydlení, vody, energií a restauračních a hotelových zařízení. V menší míře ke zdražování přispěly ceny potravin a nealkoholických nápojů. Meziroční pokles cen zaznamenaly poplatky za telefonní služby. K poklesu inflace z 2,1% hodnoty v roce 2018 v největší míře přispěl lehký pokles v nárůstu cen pohonných hmot. Po dosavadním kolísavém vývoji inflace v roce 2020 Rakouská národní banka předpokládá její postupný pokles vlivem cen ropy a poklesu celkové poptávky. Inflace v hodnotách unijního harmonizovaného indexu spotřebitelských cen by v roce 2020 měla dosáhnout 1,4 %.
Situace na trhu práce se v roce 2019 vyvíjela pozitivně. Míra nezaměstanosti podle metodiky EUROSTAT v roce 2019 ve výši 4,5 % zaznamenala nejnižší hodnotu za posledních 11 let a lehký pokles pokles oproti roku 2018, kdy činila 4,9 %. Zvýšil se počet osob pracujících na plný úvazek, nárůst byl však nižší, než v předešlém roce. Nejvíce rostla zaměstnanost v odvětví ubytovacích služeb a gastronomie, stavebnictví, obchodu a dalších službách.  Na rok 2020 byl předpovídán mírný nárůst nezaměstnanosti. Do února 2020 nezaměstnanost ještě klesala, od poloviny března zaznamenala v důsledku vládních opatření a uzavření obchodů a restaurací výrazný nárůst, který vrcholil v polovině dubna (meziročně + 231 tis. nezaměstnaných). Na konci dubna bylo v Rakousku dle národní definice míry nezaměstnanosti registrováno více než 571 tis. nezaměstaných, což představuje meziroční nárůst o 58 %. Systému kuzrarbeit během krize firmy využily pro více než 1,3 mil. zaměstnanců. Na konci listopadu bylo v Rakousku registrováno necelých 457 tis. nezaměstaných, což představuje meziroční nárůst o 25 %. V systému kurzarbeit bylo na konci listopadu 2020 nahlášeno 276 tis. zaměstnaců. Dle prognózy institutu WIFO vzroste meziročně míra nezaměstnanosti dle definice EUROSTAT o 1 %.
Dalším z významných faktorů hospodářského růstu Rakouska byl v roce 2019 i přes oslabení dynamiky zahraniční obchod. Růst reálných vývozů dosáhl podle institutu WIFO v roce 2019 2,9 %, u reálných dovozů 2,4 %. Rakousko dosáhlo o 1,48 mld EUR vyššího přebytku platební bilance běžného účtu oproti předchozího roku, a to především díky růstu bilance služeb a zboží. Celková hodnota dovozu zboží v r. 2019 dosáhla nominálně 157,8 mld EUR, což je nárůst o 1,1 % oproti předchozímu roku, vývozy zboží nominálně stouply o 2,3 % na 153,5 mld EUR. Zároveň se snížil deficit bilance zahraničnícho obchodu z 5,99 mld EUR na 4,32 mld EUR. Nejvyšší nárůst z hlediska hodnoty vykázala u dovozů skupina stroje a dopravní prostředy (+3,7 %), která zaujímá také nejvyšší podíl na dovozech i vývozech. U vývozů byl nejvšší nárůst hodnoty u skupiny chemikálie a příbuzné výrobky (+ 8,4 %). V dovozech dále dle hodnoty posílily skupiny chemikálie a příbuzné výrobky (+ 3,1 %) a průmyslové spotřební zboží (+3,1 %). U vývozů zaznamenaly nárůst skupiny stroje a dopravní prostředky (+2,5 %) a potraviny a živá zvířata (+7,2 %).  Od ledna do července 2020 dosáhl rakouský export zboží 81,46 mld. €, což oproti stejnému období předchozího roku znamenalo nominální pokles o 10,5 %, zatímco import činil 82 mld. € (-13,1 %). Na poklesu se prostřednictvím omezení spojených s pandemií nejvíce podepsaly měsíce březen – květen, během nichž výzvoz klesl o 17,7 % a dovoz o 19,5 %. Deficit obchodní bilance se meziročně snížil o 2,79 mld. € na 0,54 mld. €. Německo si s odstupem udrželo pozici nejvýznamnějšího obchodního partnera, a to podílem 30,5 % na rakouských vývozech a 35 % na dovozech. Druhým největším obchodním partnerem Rakouska zůstala Itálie. Na třetím místě žebříčku se umístilo Švýcarsko, na čtvrtém (s celkově pasivním saldem) USA, na pátém (s výrazně aktivní bilancí) Čína, na šestém místě ČR. ČR měla podíl 3,5 % na rakouských vývozech a 4,1 % na dovozech.

 

Hlavní makroekonomické ukazatele (v %)

Rok

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

HDP (reálně)

+2,0

+2,4

+2,6

+1,4

-7,3*

+4,5*

Soukromá spotřeba

+1,5

+1,9

+1,1

+0,8

-8,3*

+5,9*

Tvorba hrubého fixního kapitálu

+4,3

+4,1

+3,9

+4,0

-5,0*

+4,0*

Vývozy (reálně)

+3,0

+4,9

+5,5

+2,9

-11,6*

+5,2*

Dovozy (reálně)

+3,7

+5,3

+5,0

+2,4

-11,0*

+6,2*

Míra inflace (HVPI)

+1,0

+2,2

+2,1

+1,5

+1,4*

+1,7*

Míra nezaměstnanosti

6,0

5,5

4,9

4,5

5,4*

5,1*

Zdroj: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), Statistik Austria, OeNB;* = prognózy