deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Česko-rakouské hospodářské vztahy

Rakousko patří dlouhodobě mezi důležité obchodní partnery ČR. Je naším sedmým nejvýznamnějším obchodním partnerem, který se podílí 3,6 % na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR. Zároveň je naším šestým nejdůležitějším exportním trhem s podílem 4,3 % celkového českého exportu. Naproti tomu pochází 2,8 % celkového českého dovozu z Rakouska, což tuto zemi činí osmým největším dovozcem do ČR. Obchodní saldo je z pohledu ČR dlouhodobě aktivní. Rakousko patří dlouhodobě mezi  největší  investory v ČR.
 

Hospodářské vztahy ČR a Rakouska se začaly úspěšně rozvíjet už v 90. letech, především díky přílivu rakouských investic do ČR. Až do roku 2004 bylo Rakousko třetím nejdůležitějším obchodním partnerem ČR. Po vstupu ČR do EU se možnosti exportu do zemí EU rozšířily a Rakousko se v žebříčku největších obchodních partnerů propadlo. Nicméně objem vzájemného obchodu se neustále zvyšoval.

Růst obratu vzájemného obchodu byl přerušen až hospodářskou krizí v roce 2009 (‑16,5 % oproti r. 2008). Export v tomto období dosáhl historicky nejnižší úrovně s propadem o téměř 15 %, u importu to bylo dokonce 19 % (měřeno v CZK).

V letech 2010-2012 bylo možné ve vzájemném obchodu meziročně sledovat opět pozitivní vývojové tendence. Toto však již neplatilo o roce 2013, ve kterém došlo meziročně k poklesu vzájemné obchodní výměny o 2,9 %, a celkový obrat činil 8,9 mld. EUR. Největší pokles byl zaznamenán u skupin 7 a 8 SITC (stroje, dopravní prostředky). Důvodem poklesu obchodní výměny byl zejména pomalý růst ekonomiky ČR i celkově slabá evropská ekonomika.

V letech 2014 až 2016 došlo k postupnému nárůstu vzájemné obchodní výměny. Zatímco v roce 2016 činil podle údajů české statistiky celkový vzájemný obrat 10 mld. EUR (nárůst oproti předešlému roku činil 4,1 %), v roce 2017 se jednalo již o hodnotu 11,6 mld. EUR ( nárůst oproti předešlému roku činil 16,6 %). V roce 2017 vzrostl celkový vývoz ČR do Rakouska o 13,8% na 7,1 mld. EUR. Celkový dovoz ČR z Rakouska vzrostl o 21,3 % na 4,5 mld. EUR.

V roce 2018 překonal vzájemný obrat hranici 12 mld. EUR. Nominálně vývoz z pohledu ČR meziročně vzrostl o 7,9 % a dovoz o 1,2 %.

V roce 2019 došlo meziročně k nepatrnému poklesu vývozů do Rakouska (-0,04 %) a také k snížení dovozů (-2,5 %) z Rakouska. Zvýšilo se naopak saldo obchodní bilance, které je dlouhodobě pozitivní ve prospěch ČR.

Ve vývozu z ČR do Rakouska výrazně převládají stroje a dopravní prostředky, které dosáhly v roce 2019 hodnoty 3,5 mld. EUR. Vývoz druhé největší skupiny zboží, tj. “tržní výrobky”, dosáhl v roce 2019 hodnoty 1,3 mld. EUR. Na třetím místě českého vývozu do Rakouska je zařazeno „průmyslové spotřební zboží“ s hodnotou 1,2 mld. EUR.

V dovozu ČR z Rakouska dosáhla největší skupina zboží, tj. stroje a dopravní prostředky, v roce 2019 hodnotu 1,38 mld. EUR. Hodnota druhé největší skupiny zboží v dovozu z Rakouska, tj. “tržní výrobky”, činila 1,2 mld. EUR. Dovoz skupiny "průmyslové spotřební zboží", která je na třetím místě, zaznamenal v roce 2019 hodnotu 583 mil. EUR. Na čtvrtém místě rakouských dovozů do ČR jsou "chemické výrobky" v hodnotě 553 mil. EUR.

Níže uvedená tabulka dokumentuje dlouhodobě rostoucí trend vzájemného obchodu a aktivní saldo z pohledu ČR:

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Vývoz

7 090 525 7 653 771 7 650 579 6 978 366 8 586 216

Dovoz

4 549 004 4 602 612 4 488 196 4 023 145 5 040 915

Obrat

11 639 529 12 256 383 12 138 775 11 001 511 13 627 131

Saldo

2 541 521 3 051 158 3 162 382 2 955 221 3 545 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ 2022, v tis. EUR