deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Charakteristika rakouské ekonomiky

Rakousko je jednou z nejvyspělejších a nejbohatších zemí světa. Hrubý domácí produkt v roce 2019 rostl tempem 1,4 %. Výše HDP na obyvatele dosáhla hodnoty 44.780 EUR, měřeno standardem kupní síly se tak Rakousko v roce 2019 řadilo na 5. místo mezi státy EU s hodnotou 27 % nad průměrem EU.
 

Rakouský ekonomický systém lze označit jako sociálně tržní hospodářství, s poměrně vysokými daněmi a státními výdaji. Hospodářský život je důkladně organizován, v zemi existuje povinné členství firem v rakouské Hospodářské komoře (Wirtschaftskammer Österreich) a zaměstnanců v Komoře zaměstnanců (Arbeiterkammer).

Síla rakouské ekonomiky spočívá v průmyslové tradici, cestovním ruchu a zahraničním obchodu. Přestože, stejně jako v případě ostatních vyspělých zemí, má rozhodující podíl na národním hospodářství sektor služeb, příspěvek výrobního sektoru je nadprůměrný. Díky vysokému průměrnému růstu průmyslové výroby je tento podíl dlouhodobě stabilní. Odvětvová struktura hospodářství se výrazně neodlišuje od průměru EU 27 a sekundární sektor se podílí na HDP 29 % a terciární sektor 70 %.

Velký význam má pro zemi zahraniční obchod. Podíl vývozu zboží a služeb na HDP se každým rokem zvyšuje a v r. 2019 dosáhl 55,6 %. Dominantním obchodním partnerem je Německo, které má rovněž výsadní postavení mezi zahraničními investory v Rakousku. Po pádu železné opony se Rakousko postupně stalo významným investorem v zemích střední a jihovýchodní Evropy. V ČR je Rakousko čtvrtým největším investorem po Nizozemí, Lucembursku a Německu. Vzájemný obchod mezi ČR a Rakouskem probíhá především v oblasti strojů a jiných dopravních prostředků, následují tržní výrobky a průmyslové spotřební zboží. V obchodě v oblasti služeb směřovalo v roce 2019 2,6 % rakouského vývozu do ČR. 

 

 

 

 

 

Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rakousku

 

přílohy

Srovnání rakouské a německé ekonomiky - ABA 344 KB PDF (Acrobat dokument) 5.2.2018