deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Souhrnná teritoriální informace

Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR ve Vídni ve spolupráci s Konzulárním úsekem a rakouským zastoupením agentury CzechTrade jednou ročně zpracovává a aktualizuje Souhrnnou teritoriální informaci (STI), která je základním a komplexním dokumentem, jež poskytuje aktuální informace o ekonomickém, politickém a společenském životě v daném teritoriu. Informace obsažené v STI jsou zpracovány s cílem maximální využitelnosti ze strany české podnikatelské sféry, veřejnosti i státní správy. Všechny použité informace jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a ZÚ nepřebírá odpovědnost za jejich věcnou správnost.