deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Přeshraniční poskytování služeb

Státní příslušníci členského státu EU nebo smluvního státu EHP, kde oprávněně vykonávají živnostenskou činnost, mohou tuto činnost vykonávat dočasně a příležitostně v Rakousku, a to za stejných podmínek jako rakouští občané. Podléhají však přitom rakouskému právnímu řádu. Proto je důležité před vstupem na rakouský trh se informovat o nařízeních a předpisech vstahujících se k danné činnosti (ohlašovací povinnost, dokumentace, platba daní atd.).

  • O přeshraniční službu se jedná v případě, že OSVČ službu poskytuje krátkodobě, nepravidelně či příležitostně, a centrum životního zájmu (Lebensmittelpunkt) tzn. bydlení, rodina, převaha příjmů z podnikání je stále v ČR.
  • OSVČ zakládá pobočku v případě, že je služba poskytována dlouhodobě nebo pravidelně.

Nejčastější chyby OSVČ, kterých se při působení na rakouském trhu dopouštějí:

 

  • Neohlášení provozování živnosti na příslušných rakouských úřadech
  • Chybějící dokumentace (především formulář A1 dokládající platbu sociálního pojištění v domovské zemi)
  • Zdánlivá samostatně výdělečná činnost“. V České republice běžně rozšířená praxe (zejména ve stavebnictví), kdy zaměstnavatelé s pracovníky neuzavřou pracovní smlouvu, ale smlouvu o dílo, není v Rakousku přípustná. V případě kontroly a zjištění pochybení je zahájeno správní řízení.

 

Informace o přeshraniční službě v Rakousku, zakládání pobočky či daňové povinnosti naleznete v souboru:

 

Legislativní náležitosti vysílání pracovníků a působení českých OSVČ a firem v Rakousku

 

 

přílohy