deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Vysílání pracovníků

Vysláním se rozumí situace, kdy podnik se sídlem v členském státě EU nebo EHP (kromě Chorvatska) vyšle na základě smluvního závazku své zaměstnance k výkonu práce do Rakouska. Vyslání se vztahuje vždy na určitý projekt, přičemž neexistuje žádná časová spodní hranice, tzn. i krátkodobý pracovní výkon (např. na hodinu) podléhá ohlašovací povinnosti na Finanční policii (směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb) a povinnosti dodržet rakouské sociální a mzdové podmínky.

Bližší informace k vysílání pracovníků naleznete v souboru

Legislativní náležitosti vysílání pracovníků a působení českých OSVČ a firem v Rakousku

 

nebo na stránkách www.entsendeplattform.at (česky).

 

Pro oblast přepravy a transportu:

Informace o vysílání zaměstnanců ze zemí EU, EHP a Švýcarska v oblasti přepravy a transportu do Rakouska (PDF, 450 KB)

 

Nejčastější chyby firem a OSVČ, kterých se při působení na rakouském trhu dopouštějí:

 

  • Neohlášení provozování živnosti na příslušných rakouských úřadech
  • Chybějící dokumentace (především formulář A1 dokládající platbu sociálního pojištění v domovské zemi)
  • Porušení povinnosti ohlášení vysílání zaměstnanců (formulář ZKO3) nebo přenechání pracovních sil (ZKO4) na finanční policii před zahájením prací v Rakousku
  • Nevyplácení minimální mzdy zaručené příslušnou kolektivní smlouvou
  • Zdánlivá samostatně výdělečná činnost“. V České republice běžně rozšířená praxe (zejména ve stavebnictví), kdy zaměstnavatelé s pracovníky neuzavřou pracovní smlouvu, ale smlouvu o dílo není v Rakousku přípustná. V případě kontroly a zjištění pochybení je proti firmě zahájeno správní řízení.

 

 

přílohy