deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Zaměstnanecký poměr v Rakousku

Volný pohyb zaměstnanců (právo zaměstnance z ČR vykonávat v Rakousku závislou činnost a nechat se zaměstnat v rakouském podniku) je od 1. května 2011 neomezený. Pro české žadatele o práci v Rakousku platí stejné podmínky jako pro žadatele z Rakouska.

Občan ČR může pracovat v Rakousku bez pracovního povolení a povolení k pobytu. Jakmile je český zaměstnanec zaměstnán rakouským zaměstnavatelem, je v Rakousku příslušný k dani z příjmu. Veškeré formální náležitosti (mzda, zdravotní a sociální pojištění, srážky daně ze mzdy a další) vyřizuje rakouský zaměstnavatel. Rakouský zaměstnavatel však nevyřizuje roční daňové zůčtování (tzv. Arbeitnehmerveranlagung). O toto si může (ale nemusí) po skončení příslušného kalendářního roku požádat zaměstnanec sám u příslušného rakouského finančního úřadu. Pokud zaměstnanec vykonává práci pro vícero rakouských zaměstnavatelů současně a má celkové roční příjmy nad 12 tis. EUR, má povinnost podat do 30. dubna (v případě elektronického podání do 30. června) následujícího roku daňové přiznání.

Další informace naleznete zde:

https://www.bmf.gv.at/steuern/arbeitnehmer-pensionisten/arbeitnehmerveranlagung/arbeitnehmerveranlagung-index.html

 

Informace o možnosti zaměstnání v Rakousku Vám poskytne Arbeitsmarktservice (AMS):

www.ams.at