deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Peněžní dary na krajanské projekty pro rok 2021 - termín podání žádosti je 1. srpna 2020!

V souvislosti s poskytováním peněžních darů na krajanské projekty prostřednictvím zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV připomínáme, že lhůta pro podání žádostí na rok 2021 je stanovena do 1. srpna 2020.

Text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům je možné nalézt na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Je zde umístěn i elektronický formulář žádosti o peněžní dar na rok 2021 s možností přímého odeslání. V případech, kde je to technicky možné, nechť spolky žádost elektronicky vyplní a odešlou dle pokynů na webu, zároveň si žádost vytisknou, opatří podpisem statutárního zástupce a postoupí ZÚ Vídeň k dalšímu řízení dle dosavadního postupu.

Pokud krajanský spolek žádá poprvé, je k žádosti o peněžní dar požadováno přiložení kopie registrace spolku v zemi působnosti a kopie platných stanov spolku.

V rámci poskytování peněžních darů na krajanské projekty upřednostňujeme příspěvky na konkrétní a tradiční aktivity spolků, jako jsou kulturní či vzdělávací akce, před údržbou a opravami krajanských objektů. Stejně tak doporučujeme krajanským spolkům přechod z tištěných krajanských publikací na elektronické verze. 

Připomínáme nutnost dodržovat termíny pro podání žádostí o dar na rok 2020, tj. do 1. srpna 2020 na ZÚ Vídeň.

Pro pomoc při vyplnění a podání žádosti a další dotazy týkající se peněžních darů se obracejte na Markétu Zahradníčkovou (+431 899 58 128  marketa_zahradnickova@mzv.cz)