deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zahraničně politická orientace

Členství Rakouska v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních, účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách, přehled bilaterálních smluv s ČR 

Zastoupení EU v zemi

Zastoupení Evropské komise v Rakousku
Adresa: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, A-1010 Wien
Tel: +43 (1) 516 18-0
Fax: +43 (1) 513 42 25
E-Mail: comm-rep-vie@ec.europa.eu
Web: http://ec.europa.eu/austria/
Vedoucím zastoupení EK v Rakousku je Prof. Dr. Martin Selmayr.

Zastoupení Evropského parlamentu v Rakousku
Adresa: Haus der Europäischen Union, Europäisches Parlament, Informationsbüro in Österreich, Wipplingerstraße 35, A-1010 Wien
Tel: +43 (1) 516 17-0
Fax: +43 (1) 513 25 15
E-Mail: epwien@europarl.europa.eu
Web: http://www.europarl.at

Obchodní vztahy země s EU

Se zeměmi EU realizovalo Rakousko v r. 2019 více než 2/3 (69,7 %) svého vývozu i dovozu (70,1 %). V nominálních hodnotách vyvezlo Rakousko v rámci vnitřního trhu EU zboží za 107,2 mld. EUR (+2,2 %) a dovezlo zboží za více než 110 mld. EUR (+0,4 %). 

Nejsilnějšími položkami jsou tradičně stroje, elektrické přístroje, dopravní prostředky a průmyslové spotřební zboží. Nejvýznamnějším obchodním partnerem Rakouska v EU je dlouhodobě Německo, s nímž v r. 2019 realizovalo obrat ve výši více než 100 mld. EUR. Rakouský vývoz do DE činil 45,1 mld. a dovoz z DE 55,3 mld. EUR, přičemž hodnota dovozů i vývozů meziročně lehce poklesla. Dalšími klíčovými partnery Rakouska v EU jsou Itálie (celkový obrat v r. 2019 činil 20,2 mld. EUR), Česká republika (12,1 mld. EUR), Francie (10,9 mld. EUR) a Maďarsko (9,9mld. EUR). Největší přírůstek v rakouském vývozu zaznamenala v r. 2019 Malta (+56,7 %), Belgie (+33,4 %) a Řecko (+24,1 %). K největšímu propadu v rakouských vývozech naopak došlo u Kypru (-11,2 %). Vyjma Belgie se u všech zmíněných zemí nejedná o obchodní partnery Rakouska v rámci Top 20.

ČR byla v žebříčku největších rakouských vývozních destinací v rámci EU na 5. místě po DE, IT, FR a HU a meziročně si o jednu příčku pohoršila. Vývoz AT do ČR dosáhl v r. 2019 hodnoty 5,4 mld. EUR (-4,2 %). V žebříčku největších importérů z EU do Rakouska figurovala ČR stejně jako v roce 2018 na 3. místě s objemem dovezeného zboží v hodnotě 6,7 mld. EUR (-1,6 %).

Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rakousko není příjemcem rozvojové pomoci a v rámci rozpočtu EU patří k netto plátcům.

Rozvojová spolupráce je v Rakousku významnou součástí zahraniční politiky. Její cíle, zásady a principy, jakož i kooredinační role Spolkového ministerstva zahraničí jsou zakotveny zákonem č. 65/2003 BGBl. V rámci své koordinační role zpracovává ministerstvo strategie a připravuje tříleté programy (aktuální program na léta 2019 – 2021). Je rovněž zodpovědné za realizaci multilaterálních programů rozvojové spolupráce. Za provádění programů bilaterální rozvojové spolupráce odpovídá Rakouská rozvojová agentura (Austrian Development Agency, ADA), která spolupracuje také s Českou rozvojovou agenturou (ČRA) na určitých projektech i formou předávání zkušeností.

Rakousko v rámci své rozvojové pomoci podporuje země v Africe, Asii, jižní a východní Evropě. Prioritní regiony a země jsou:

  • Západní Afrika: Burkina Faso
  • Východní Afrika: Etiopie, Uganda
  • Jižní Afrika: Mosambik
  • Himaláje/Hindúkuš: Bhútán
  • Jihovýchodní Evropa/Jižní Kavkaz: Kosovo, Albánie, Moldavsko, Gruzie, Arménie
  • Palestinská území

Vedle spolupráce s vládami, se rakouská rozvojová spolupráce soustřeďuje také na partnerství s nevládním sektorem a privátní sférou, resp. podniky. Pravidla pro spolupráci s podniky lze nalézt v německém i anglickém jazyce na www.entwicklung.at.

Kontaktním místem je: Business Partnership Office at the Austrian Development Agency (ADA)
Tel: +43(0)1 90 399 – 2577
E-mail: wirtschaft@ada.gv.at 

Vedle Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraničí a ADA se problematikou rozvoje zabývá také Agentura pro evropskou integraci a ekonomický rozvoj (Agency for European Integration end Economics Development – AEI), která je koordinační platformou zajišťující rakouskou účast na evropských projektech. Od svého založení v roce 2003 již AEI realizovala přes 180 projektů v celkovém objemu 200 mil. eur.

Zdroj: Businessinfo.cz