deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Věková kategorie 1: 1. - 4. třída NMS a AHS

TSCHECHISCHQUIZ 2020/2021
Téma letošního ročníku pro věkovou kategorii 1 je „Jihomoravský kraj“.
 

Jak na to?

V týmech složených vždy ze tří/šesti žáků:

1. vypracujete projekt* na téma „ZAJÍMAVÉ MÍSTO V JIHOMORAVSKÉM KRAJI“ – může se jednat o město, kulturní či přírodní památku, ale i aktivitu či tradiční kulturní či sportovní akci, nebo jinak zajímavé místo či pravidelně konanou událost, které/kterou byste chtěli navštívit;

* Projekt může být zpracován na papír (např. s využitím výtvarných technik), nebo digitálně (např. formou powerpointové prezentace či videa).

2. představte krátce svůj projet porotě**.

** Představením projektu se myslí krátké zdůvodnění, proč jste si vybrali právě toto místo/událost. Projekt může být představen powerpointovou prezentací (max 4 slidy), krátkým videem, nebo textem (max A4).

 

Co bude porota hodnotit?

- projekty musí být doručeny ve stanoveném termínu (elektronicky, nebo poštou, či osobně)

- kreativitu projektů (nápad a provedení)

- komplexnost – kvalitu zdůvodnění výběru prezentovaného místa/události

Zúčastnit se mohou žáci rakouských škol (NMS a AHS – nižší stupeň 1. - 4. třída). Po zaslání a vyhodnocení projektů porotou budou výsledky letošního ročníku dostupné na webových stránkách velvyslanectví. Na vítězné týmy čekají hodnotné ceny, které soutěžícím pomohou dále rozvíjet jejich znalosti češtiny. V případě, že to umožní epidemiologická situace, čeká všechny účastníky slavnostní předávání cen na Velvyslanectví České republiky v Rakousku.

Soutěž pro věkovou kategorii 1 organizuje Velvyslanectví České republiky ve spolupráci s Jihomoravským krajem pod záštitou hejtmana Bohumila Šimka a s podporou dolnorakouské zemské školské rady, hornorakouské zemské školské rady a vídeňské školské rady. Partnerskou školou je Základní škola Kunštát.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

Konec lhůty pro přihlášení:                                                    Po, 4. 1. 2021

Konec lhůty pro odevzdání projektů:                                  Pá, 12. 3. 2021

Předání cen vítězům:                                                                 duben 2021

 

!!!PŘIHLÁŠKA!!! (NJ) (DOC, 2 MB)