deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Poskytování peněžních darů na krajanské projekty pro rok 2019 - připomenutí

V souvislosti s poskytováním peněžních darů na krajanské projekty prostřednictvím zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV připomínáme, že lhůta pro podání žádostí na rok 2019 je stanovena do 1. srpna 2018.

Text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům je možné nalézt na webových stránkách:

www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici.

Je zde umístěn i elektronický formulář žádosti o peněžní dar na rok 2019 s možností přímého odeslání. V případech, kde je to technicky možné, nechť spolky žádost elektronicky vyplní a odešlou dle pokynů na webu, zároveň si žádost vytisknou, opatří podpisem statutárního zástupce a postoupí zastupitelskému úřadu (dále jen "ZÚ") v místě k dalšímu řízení dle dosavadního postupu.

Pokud krajanský spolek žádá poprvé, je k žádosti o peněžní dar požadováno přiložení kopie registrace spolku v zemi působnosti a kopie platných stanov spolku.

V rámci poskytování peněžních darů na krajanské projekty upřednostňujeme příspěvky na konkrétní a tradiční aktivity spolků, jako jsou kulturní či vzdělávací akce, před investicemi do oprav krajanských objektů. Stejně tak doporučujeme krajanským spolkům přechod z tištěných krajanských publikací na elektronické verze.

  • Připomínáme nutnost dodržovat termíny pro podání žádostí o dar na rok 2019, tj. do 1. srpna 2018 na místně příslušný ZÚ.

Dle platných pravidel je třeba provádět vyúčtování peněžního daru za předchozí rok za předpokladu, že spolek byl obdarován. Vyúčtování peněžního daru na rok 2018 se předkládá  do 15. ledna 2019 místně příslušnému ZÚ. Formulář k vyúčtování je ke stažení na výše uvedené webové adrese. Neúplné nebo nepřesné vyúčtování může být důvodem pro neudělení peněžního daru v následujícím roce.