deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)

Czech POINT

Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR ve Vídni působí jako kontaktní místo veřejné správy. Je zde tedy možné v rámci projektu Czech POINT požádat např. o vydání ověřeného výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či rejstříku trestů ČR, popř. zřídit datovou schránku pro fyzickou osobu nebo obnovit přístupová do již zřízených datových schránek jak fyzických, tak právnických osob.

Zájemci o vydání ověřených výpisů z uvedených rejstříků se musí dostavit osobně v úředních hodinách (pondělí až pátek 8:30 až 11:00) na konzulární oddělení Velvyslanectví ČR ve Vídni.

Pro zhotovení ověřeného výpisu z obchodního či živnostenského rejstříku je nutné znát identifikační číslo (IČ) firmy či podnikatele.

Ověřený výpis z rejstříku trestů lze vydat jen na základě žádosti dotčené osoby, která musí předložit průkaz totožnosti (tj. občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu cizince na území ČR), v němž bude uvedeno rodné číslo.

Za vydání ověřeného výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či rejstříku trestů se platí správní poplatek stanovený v sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona o správních poplatcích (č. 634/2004 Sb.).

Poplatky se platí v hotovosti v eurech v přepočtu podle platného kurzu vyhlášeného ČNB. Ověřený výpis se v případě dostupnosti vydává na počkání.

K podání žádosti na našem konzulárním oddělení doporučujeme sjednat si předem schůzku v úředních hodinách na telefonním čísle +431 899 58 154 nebo na e-mailové adrese ku_vienna@mzv.cz.

Bližší informace o poskytovaných službách Czech POINT naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR věnované projektu Czech POINT.