deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Víza a konzulární informace

Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR ve Vídni

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí - pátek: 8.30 -11.00 hod. (s výjimkou českých a rakouských svátků)

Žádáme žadatele o důsledné dodržování hygienických opatření. Při návštěvě konzulárního oddělení se bude vyžadovat dezinfekce rukoupoužití respirátoru FFP2 bez ventilu a zachování rozestupu alespoň 2 metry. Každý žadatel je povinen si po příchodu do čekárny konzulárního a vízového oddělení umýt ruce na toaletě čekárny. Bude omezen počet osob, které mohou v daný moment pobývat ve vnitřních prostorách konzulátu.

vízovka

Konzulární úsek:

Osobní návštěva za účelem konzulárních úkonů (agendy cestovních dokladů a ověřování, Czech Pointu, matriky a státního občanství)  bude možná pouze na základě předem sjednaného termínu prostřednictvím e-mailové adresy  ku_vienna@mzv.cz a po jeho následném potvrzení ze strany konzulárního oddělení.
Objednat se lze též telefonicky v pracovní dny od 14:00 -15:30 hod. na tel. čísle 0043 1 89958155 (agenda cestovních dokladů a ověřování) nebo od 14:00 -15:30 hod. na tel. čísle 0043 1 89958154 (agendy Czech Pointu, matriky a státního občanství).

Adresa: Penzinger Straße 11-13, A-1140 Wien
Telefon: +431 899 58 154  nebo +431 899 58 155 

Fax: +431 899 58 159
E-mail: ku_vienna@mzv.cz

Vízový úsek

Adresa: Penzinger Straße 11-13, A-1140 Wien
Telefon: +431 899 58 148 (pondělí až pátek 14.00-15.30 hod.)
Fax: +431 899 58 159
E-mail: visa_vienna@mzv.cz 

Na Velvyslanectví České republiky ve Vídni mohou po předchozím objednání žádat o pobytová oprávnění cizinci, kteří pobývají na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu na území následujících zemí: Rakouská republika, Italská republika, Sanmarinská republika, Švýcarská konfederace, Maltská republika, Slovinská republika, Lichtenštejnské velkovévodství, Městský stát Vatikán, Španělské království, Portugalská republika, Andorrské knížectví. Dále občané Kapverdské republiky a Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov, a cizinci, kteří pobývají na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu na území těchto zemí.

Žádosti o dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt nebo trvalý pobyt mohou podat po předchozím objednání rovněž občané států uvedených ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 429/2010 Sb. Více informací naleznete ZDE.

Objednání termínu

Objednání termínu pro podání žádosti o dlouhodobé vízum/dlouhodobý pobyt výhradně na e-mailové adrese visa_vienna@mzv.cz  (nelze se objednávat telefonicky).  Upozorňujeme klienty konzulárního oddělení, že zastupitelské úřady jsou oprávněny zadávat termíny pouze 30 dní dopředu.

E-mailová žádost o termín musí obsahovat následující informace:

- jméno a příjmení
- stát, který vydal cestovní pas, číslo pasu, platnost do
- druh žádosti (dlouhodobá víza, dlouhodobý pobyt, zaměstnanecká karta,...)
- účel žádosti (studium, sloučení rodiny, podnikání, sport, vědecký výzkum, ...)
- připojte sken dokladu, který doloží účel žádosti (ve formátu .pdf nebo .jpg)

Na maily s žádostí o termín, odeslané bez shora uvedených náležitostí, nebude brán při přidělování termínu  zřetel.

Bližší informace o vízech neleznete v rubrice "Víza - žádosti" a "Vízové informace pro cizince" v levém sloupci.

Visa Section

The consular and visa section is opened to the public.
Office hours: Monday to Friday 8:30 – 11:00.

A personal visit is only possible on the basis of a pre-arranged date. Visa services resumption is taking place as the worldwide COVID-19 pandemic continues.

We therefore ask for applicants´ cooperation in observing hygienic rules when visiting the consular section. Applicants will be required to use hands´ disinfection, protection mask FFP2 without valve and maintain at least 2 meters distance. Each applicant is obliged to wash his hands in the waiting room restroom upon arrival. The number of persons who can simultaneously enter the consulate premises will be limited.

On appointment foreigners residing in the territory of the following countries on the basis of a valid long-term residence permit may apply for a residence permit at the Embassy of the Czech Republic in Vienna: Republic of Austria, Republic of Italy, Republic of San Marino, Swiss Confederation, Republic of Malta, Republic of Slovenia, Principality of Liechtenstein, State of the Vatican City, The Kingdom of Spain, Portuguese Republic, Principality of Andorra. Furthermore, this option also applies to citizens of the Republic of Cape Verde and the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe, and foreigners staying in the territory of these countries on the basis of a valid long-term residence permit.

Applications for long-term visas, long-term residence permits and permanent residence permits  may also be submitted after scheduling an appointment by citizens of the countries listed in Decree of the Ministry of the Interior No. 429/2010 Coll. You will find more information HERE.

Book an appointment

For making an appointment for a long-term visa/long-term residence permit please use email address visa_vienna@mzv.cz only (it is not possible to make an appointment by phone).

Email  with the request for an appointment shall include:

- name and last name
- name of the country which issued your passport, passport number, date of expiry
- type of visa/permit (long-term visa, long-term residence permit, employee card, etc.)
- purpose of your stay (study, family reunification, business, sport, scientific research, etc.)
- attached the scan of the document confirming the purpose of your stay (.pdf or . jpg format only)

The consulate will not respond to those email requests which will be sent too early and/or will be sent to any address other than visa_vienna@mzv.cz and/or which will not contain all of the above mentioned information including a scanned attachment.

Konzulární pohotovost

Linka funguje pouze mimo pracovní dobu velvyslanectví a je určena výhradně pro občany ČR v nouzi či ohrožení zdraví nebo života:

+43 676 849 64 615 (na této lince nejsou zodpovídány dotazy k cestování a jednotlivým agendám ani žádosti o termín)

Poskytováním pomoci se rozumí způsoby řešení situace občana ČR (dále jen „občan“), který se ocitl v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při omezení osobní svobody, při odcizení nebo ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a jestliže není schopen řešit tuto situaci bez pomoci ZÚ.

Jako stav nouze nelze kvalifikovat situace, kdy do zahraničí odcestují občané na návštěvu známých, příbuzných či přátel nebo za účelem zjištění možnosti získání zaměstnání a kdy mají zajištěnu pouze cestu do zahraničí, nikoliv již návrat do ČR, resp. kdy cestují, aniž by byli vybaveni dostatečným množstvím finančních prostředků na cestu a pobyt, tedy i na návrat do ČR. Jedná se o případy, při nichž by bylo nutno označit situaci dotčených osob za stav nouze ještě před jejich vycestováním do zahraničí. Nelze cestovat do cizího státu a očekávat či žádat, aby návrat občana financoval stát z peněz daňových poplatníků.

2021 z důvodu svátků v následujících dnech zavřeno:

06.01.2021 03.07.-06.07.2021 17.11.2021
02.04.-05.04.2021 28.09.2021 08.12.2021
13.05.2021 26.10.2021 23.12.2021
24.05.2021 28.10.2021 24.12.-26.12.2021
03.06.2021 01.11.2021 31.12.2021