deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech.

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 22. října 2020 krizové opatření, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR. Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech. Není možná cesta za účelem… více ►

Od 28.9.2020 zařadilo Rakousko Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru

Od 28.9.2020 zařadilo Rakousko Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru. Znamená to, že osoby přijíždějící z Prahy jsou povinny při vstupu do Rakouska předložit lékařsky potvrzený test o neinfikovanosti koronavirem (negativní… více ►

Cestování mezi Českou republikou a Rakouskem

Níže naleznete platné informace týkající se cestování a přechodu hranic mezi Českou republikou a Rakouskem. více ►

Tranzit z vídeňského letiště do České republiky

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat z kterékoliv země kromě zemí a destinací uvedených níže v odstavci 2, jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR a vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit (německy: https://bit… více ►

Cestování z Chorvatska přes Rakousko do ČR

S účinností od pondělí 17. srpna 2020 Rakousko přeřazuje Chorvatsko ze seznamu z hlediska pandemie koronaviru bezpečných zemí do seznamu zemí se zvýšeným rizikem a současně vydalo pro Chorvatsko cestovní varování (stupeň 6 na šestičlenné… více ►

Od 15. června 2020 00:00 hod. se mění podmínky pro vstup na území ČR (tzv. Semafor)

Od 15. června 2020 00:00 hod. se mění podmínky pro vstup na území ČR (tzv. Semafor). Aktuální informace naleznete na webových stránkách MZV ČR https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html… více ►

Od 26.5.2020 končí plošné kontroly na hranicích, otevírají se všechny hraniční přechody ČR s Rakouskem a Německem, pravidla pro vstup na území ČR se však nemění

Od 26. května 2020 končí plošné a systematické kontroly na hranicích ČR s Rakouskem a Německem a s oběma zeměmi se otevírají všechny silniční a železniční přechody. Pravidla pro vstup na území ČR se však nemění. Nadále mimo jiné zůstává… více ►

Specifika země - doporučení pro turisty

at_vlajka

Specifika země z hlediska bezpečnosti turistů: Bezpečnostní situace Rakouska nevybočuje ze standardu západní Evropy. Cestující z ČR si musí uvědomit, že na území Rakouska platí rakouské zákony a zastupitelský úřad není oprávněn zasahovat do… více ►

Informace pro pendlery - AKTUALIZACE

Ministerstvo vnitra ČR průběžně aktualizuje a upřesňuje podmínky pro přechod hranic pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendlery). Sledujte, prosím, aktuality a důležité informace, které naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra:… více ►

Pomoc v nouzi

Poskytováním pomoci se rozumí způsoby řešení situace občana ČR (dále jen „občan“), který se ocitl v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s… více ►

Zdravotní péče - důležitá telefonní čísla

Pro případ nutného standardního ošetření občana ČR v době jeho přechodného pobytu v Rakousku je k bezplatnému ošetření nezbytné předložit "Evropský průkaz zdravotního pojištění" (tj. v pravém rohu v poli s hvězdičkami s označením CZ) a platný… více ►

Advent + zimní sezóna 2019/2020 – informace pro návštěvníky Rakouska

thumb

Následující informace by pro Vás mohly být užitečné při Vaší cestě za zimními sporty nebo na vánoční trhy. více ►

Jak řešit situace v zahraničí

ziv_situace

Následující přehled zpracoval odbor konzulárních činností MZV ČR podle standardu ISVS 012 pro tzv. "životní situace" na základě usnesení vlády č. 875/2000. více ►

Desatero na cesty

kufr

V zájmu prevence zbytečných komplikací a nepříjemností na cestách do zahraničí připomíná cestujícím Ministerstvo zahraničních věcí ČR základní doporučení pro cesty do zahraničí, tzv. Desatero na cesty. více ►

Dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí (DROZD)

drozd

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. více ►

Nestaňte se obětí obchodování s lidmi

ht

Základní informace o obchodování s lidmi a o programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi. více ►