deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Podmínky vstupu z ČR do Rakouska od 10.6.2021

Při vstupu z ČR do Rakouska musí obyvatelé ČR disponovat dokumentem o bezinfekčnosti v předepsané podobě, a to buď dokumentem o očkování, nebo dokumentem o uzdravení z onemocnění covid-19 nebo dokumentem o negativním testu na covid-19 (tzv.… více ►

Změny podmínek cestování z Rakouska do Česka od 1. 6. 2021

thumb

Od 1. 6. 2021 došlo k dalšímu uvolnění podmínek cestování z Rakouska do České republiky. Doba, na kterou je možno cestovat do ČR bez omezení, byla prodloužena z 12 na 24 hodin. Na delší dobu je možno do Česka cestovat na základě předchozí… více ►

Od 19.5.2021 se pro cestovatele z ČR zjednodušují podmínky pro vstup do Rakouska

thumb

Od středy 19. května 2021 je z ČR do Rakouska poprvé po pěti měsících nezávisle na účelu pobytu možný vstup pouze s negativním testem - anebo alternativně s dokladem o očkování či prodělané nemoci Covid-19 či o zjištění neutralizačních… více ►

Prodloužení platnosti řidičských a profesních průkazů či technické prohlídky vozidel

thumb

Informujeme o přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/267 ze dne 16. února 2021, které s ohledem na pandemii Covid-19 prodlužuje platnost řidičských a profesních průkazů či technické prohlídky vozidel v rámci EU o 10 měsíců.… více ►

Cestování mezi ČR a Rakouskem

Při vstupu z ČR do Rakouska musí obyvatelé ČR disponovat dokumentem o bezinfekčnosti v předepsané podobě, a to buď dokumentem o očkování, nebo dokumentem o uzdravení z onemocnění covid-19 nebo dokumentem o negativním testu na covid-19 (tzv.… více ►

Povinná registrace při příjezdu do Rakouska - i pro pendlery

thumb

Od 10. 6. 2021 odpadla pro cestující z ČR i z dalších nízkorizikových zemí povinnost vyplnění elektronického registračního formuláře před cestou ( Pre-Travel-Clearance – PTC). Podmínkou však je, že cestující disponuje při vstupu do… více ►

Tranzit z vídeňského letiště do ČR

Osoby, které přilétají na vídeňské LETIŠTĚ SCHWECHAT a cestují tranzitem přes Rakousko do ČR, jsou povinny bezodkladně odcestovat a v Rakousku nad rámec nutných zdržení nepobývat (za bezodkladné odcestování se považuje odjezd autem, nejbližším… více ►

Specifika země - doporučení pro turisty

at_vlajka

Specifika země z hlediska bezpečnosti turistů: Bezpečnostní situace Rakouska nevybočuje ze standardu západní Evropy. Cestující z ČR si musí uvědomit, že na území Rakouska platí rakouské zákony a zastupitelský úřad není oprávněn zasahovat do… více ►

Informace pro pendlery - AKTUALIZACE

Ministerstvo vnitra ČR průběžně aktualizuje a upřesňuje podmínky pro přechod hranic pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendlery). Sledujte, prosím, aktuality a důležité informace, které naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra:… více ►

Pomoc v nouzi

Poskytováním pomoci se rozumí způsoby řešení situace občana ČR (dále jen „občan“), který se ocitl v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s… více ►

Zdravotní péče - důležitá telefonní čísla

Pro případ nutného standardního ošetření občana ČR v době jeho přechodného pobytu v Rakousku je k bezplatnému ošetření nezbytné předložit "Evropský průkaz zdravotního pojištění" (tj. v pravém rohu v poli s hvězdičkami s označením CZ) a platný… více ►

Advent + zimní sezóna 2020/2021 – informace pro návštěvníky Rakouska

thumb

Následující informace by pro Vás mohly být užitečné při Vaší cestě za zimními sporty. Z důvodu opatření proti šíření viru covid-19 byly v Rakousku zprovozněny sjezdovky včetně lanovek a vleků od 24.12. 2020 za podmínky přísného dodržování… více ►

Jak řešit situace v zahraničí

ziv_situace

Následující přehled zpracoval odbor konzulárních činností MZV ČR podle standardu ISVS 012 pro tzv. "životní situace" na základě usnesení vlády č. 875/2000. více ►

Desatero na cesty

kufr

V zájmu prevence zbytečných komplikací a nepříjemností na cestách do zahraničí připomíná cestujícím Ministerstvo zahraničních věcí ČR základní doporučení pro cesty do zahraničí, tzv. Desatero na cesty. více ►

Dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí (DROZD)

drozd

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. více ►

Nestaňte se obětí obchodování s lidmi

ht

Základní informace o obchodování s lidmi a o programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi. více ►