deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

ČR považuje Rakousko od 13. září 2021 za zemi s vysokým rizikem nákazy COVID-19 a zpřísňuje podmínky vstupu do ČR

thumb

Česká republika považuje Rakousko od 13. září 2021 za zemi s vysokým rizikem nákazy COVID-19 (červená barva) a zpřísňuje od 13. září podmínky vstupu z Rakouska do ČR. Cestující z Rakouska do ČR na dobu kratší než 24 hodin nemusí vyplňovat… více ►

Cestování mezi ČR a Rakouskem

Při vstupu z ČR do Rakouska musí obyvatelé ČR disponovat dokumentem o bezinfekčnosti v předepsané podobě, a to buď dokumentem o očkování, nebo dokumentem o uzdravení z onemocnění covid-19 nebo dokumentem o negativním testu na covid-19 (tzv.… více ►

Povinná registrace při příjezdu do Rakouska - i pro pendlery

thumb

Od 10. 6. 2021 odpadla pro cestující z ČR i z dalších nízkorizikových zemí povinnost vyplnění elektronického registračního formuláře před cestou ( Pre-Travel-Clearance – PTC). Podmínkou však je, že cestující disponuje při vstupu do… více ►

Tranzit z vídeňského letiště do ČR

Důrazně upozorňujeme, aby si cestovatelé zjistili podmínky pro uskutečnění letu, včetně vstupu do letadla, u letecké společnosti, s níž cestují. Níže uvedená informace se týká pouze podmínek tranzitu Rakouskem, nikoli podmínek absolvování letu… více ►

Specifika země - doporučení pro turisty

at_vlajka

Specifika země z hlediska bezpečnosti turistů: Bezpečnostní situace Rakouska nevybočuje ze standardu západní Evropy. Cestující z ČR si musí uvědomit, že na území Rakouska platí rakouské zákony a zastupitelský úřad není oprávněn zasahovat do… více ►

Informace pro pendlery - AKTUALIZACE

Ministerstvo vnitra ČR průběžně aktualizuje a upřesňuje podmínky pro přechod hranic pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendlery). Sledujte, prosím, aktuality a důležité informace, které naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra:… více ►

Pomoc v nouzi

Poskytováním pomoci se rozumí způsoby řešení situace občana ČR (dále jen „občan“), který se ocitl v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s… více ►

Zdravotní péče - důležitá telefonní čísla

Pro případ nutného standardního ošetření občana ČR v době jeho přechodného pobytu v Rakousku je k bezplatnému ošetření nezbytné předložit "Evropský průkaz zdravotního pojištění" (tj. v pravém rohu v poli s hvězdičkami s označením CZ) a platný… více ►

Advent + zimní sezóna 2020/2021 – informace pro návštěvníky Rakouska

thumb

Následující informace by pro Vás mohly být užitečné při Vaší cestě za zimními sporty. Z důvodu opatření proti šíření viru covid-19 byly v Rakousku zprovozněny sjezdovky včetně lanovek a vleků od 24.12. 2020 za podmínky přísného dodržování… více ►

Jak řešit situace v zahraničí

ziv_situace

Následující přehled zpracoval odbor konzulárních činností MZV ČR podle standardu ISVS 012 pro tzv. "životní situace" na základě usnesení vlády č. 875/2000. více ►

Desatero na cesty

kufr

V zájmu prevence zbytečných komplikací a nepříjemností na cestách do zahraničí připomíná cestujícím Ministerstvo zahraničních věcí ČR základní doporučení pro cesty do zahraničí, tzv. Desatero na cesty. více ►

Dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí (DROZD)

drozd

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. více ►

Nestaňte se obětí obchodování s lidmi

ht

Základní informace o obchodování s lidmi a o programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi. více ►