deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © sozialministerium.at
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Od 19.5.2021 se pro cestovatele z ČR zjednodušují podmínky pro vstup do Rakouska

(Archivní článek, platnost skončena 16.09.2021 / 10:00.)

Od středy 19. května 2021 je z ČR do Rakouska poprvé po  pěti měsících nezávisle na účelu pobytu možný vstup pouze  s negativním testem - anebo alternativně s dokladem o očkování či prodělané nemoci Covid-19 či o zjištění neutralizačních protilátek.  Odpadá povinnost karantény. Nadále trvá povinnost elektronické registrace před cestou.

Ve stejný den a za stejných podmínek, t.j.  předložení platného negativního testu, který za účelem ubytování musí být vždy po 48 hodinách (u antigenního testu) a po 72 hodinách (u PCR testu) obnoven, nebo dokladu o očkování, o prodělané nemoci či  o zjištění neutralizačních protilátek se v Rakousku zároveň otevírají restaurace a hotely. Do Rakouska lze tudíž z ČR cestovat i za turistickým účelem.

Pro návrat do ČR, pokud pobyt v Rakousku přesáhl 12 hodin, nadále platí následující omezení ZDE.

Od 19.5. platí novelizace rakouského nařízení o vstupu do země (Covid19-Einreiseverordnung), která ruší povinnost nastoupit karanténu po přicestování do Rakouska z řady zemí, včetně z České republiky,  a staví na roveň osoby testované, uzdravené a očkované ("getestet, genesen, geimpft" - “3G”).

Novelizační nařízení rozlišuje mezi zeměmi s nízkým epidemiologickým rizikem  (většina zemí EU/EHP/CH a několik třetích zemí), zeměmi rizikovými (HR, NL, SE, CY a Litva), státy s variantami viru (Brazílie, Indie, JA) a zbytkem třetích zemí mimo EU/EHP/CH. ČR se spolu se všemi ostatními rakouskými sousedy nachází v první kategorii, tedy mezi zeměmi s nízkým epidemiologickým rizikem.   

Podmínkou pro uplatnění níže uvedených pravidel je, že se cestující v posledních 10 dnech zdržovali buď v  zemích s nízkým epidemiologickým rizikem, nebo v Rakousku. Testovaní budou mít stejný epidemiologický status jako očkovaní a uzdravení, nebudou tedy podléhat karanténě.Cestující z ČR musí při vstupu do Rakouska předložit některý z následujících dokladů:

 •  - doklad o očkování (v anglickém nebo německém jazyce) nebo lékařské potvrzení na následujícím formuláři (německyanglicky), že tyto osoby jsou:
 1. nejméně 22. den po 1. dávce vakcíny, pokud je tato dvoudávková (očkování první dávkou je platné po dobu 3 měsíců),
 2. po druhé dávce vakcíny (doba platnosti vakcinace: 9 měsíců od první dávky),
 3. nejméně 22. den po vakcinaci očkovací látkou, který je jednorázová (doba platnosti: 9 měsíců od podání první dávky),
 4. kdykoliv po vakcinaci za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test nebo důkaz o přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 9 měsíců od vakcinace). Vyžaduje se vakcína s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm  NEBO
 •  - lékařský/úřední certifikát  (v německém či anglickém jazyce) nebo lékařské potvrzení na následujícím formuláři (německyanglickyo prodělání nemoci v posledních 6 měsících, nebo doklad o zjištění neutralizačních protilátek v posledních 3 měsících, NEBO
 • - doklad o negativním výsledku testu (v anglickém nebo německém jazyce) - antigenní test nesmí být starší než 48 hodin, PCR test nesmí být starší než 72 hodin od okamžiku odběru. Lékařské osvědčení o absolvování testu  na  formuláři (německy: https://bit.ly/3bzz4D3, anglicky: https://bit.ly/3fupMcm) lze nahradit výsledkem testu v angličtině nebo němčině, pokud obsahuje tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, datum a čas odběru, jeho výsledek (pozitivní/negativní), podpis osoby, která test provedla, a razítko instituce, která test provedla, nebo QR kód. Pendleři včetně osob pravidelně cestujících za studiem nebo z rodinných důvodů předkládají antigenní/PCR test ne starší 7 dní, nebo doklad o očkování, o prodělání nemoci či o  zjištění neutralizačních protilátek v posledních 3 měsících.

Zachován je požadavek elektronické registrace nejdříve 72 hod před cestou, resp. pro pendlery každých 28 dní (https://entry.ptc.gv, pouze výjimečně se připouští registrace v papírové podobě).

Pokud cestovatelé nebudou mít při příjezdu k dispozici lékařské potvrzení či některý z výše uvedených dokladů o testování, očkování, prodělání nemoci či o zjištění neutralizačních protilátek, jsou povinni nechat se do 24 hodin  od vstupu do země otestovat v Rakousku (seznam testovacích míst v Rakousku naleznete v závěru tohoto článku). Do absolvování testu není stanovena karanténa. Test se má podle nařízení provádět na vlastní náklady, avšak v praxi mají být v rakouských antigenních testovacích stanicích zdarma dostupné testy všem, tedy i turistům.Podmínky vstupu pro pendlery 

– osoby pendlující z pracovních důvodů, žáky a studenty pendlující za účelem školní docházky a osoby pendlující z rodinných důvodů nebo za účelem návštěvy životního partnera. Ti jsou povinni při vstupu do země předložit:

 • - doklad o očkování (v anglickém nebo německém jazyce) nebo lékařské potvrzení na následujícím formuláři (německy: https://bit.ly/3bzz4D3, anglicky: https://bit.ly/3fupMcm. ,  potvrzující, že tyto osoby jsou:
 1. nejméně 22. den po 1. dávce vakcíny, pokud je tato dvoudávková (očkování první dávkou je platné po dobu 3 měsíců),
 2. po druhé dávce vakcíny (doba platnosti vakcinace: 9 měsíců od první dávky),
 3. nejméně 22. den po vakcinaci očkovací látkou, který je jednorázová (doba platnosti: 9 měsíců od podání první dávky),
 4. kdykoliv po vakcinaci za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test nebo důkaz o přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 9 měsíců od vakcinace). Vyžaduje se vakcína s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm  NEBO
   
 • - lékařský/úřední certifikát  (v německém či anglickém jazyce) nebo lékařské potvrzení na následujícím formuláři (německy: https://bit.ly/3bzz4D3, anglicky: https://bit.ly/3fupMcm) o prodělání nemoci  v posledních 6 měsících, nebo doklad o zjištění neutralizačních protilátek v posledních 3 měsících, NEBO
 • - doklad o negativním výsledku testu (v anglickém nebo německém jazyce). Lékařské osvědčení o absolvování testu  na  formuláři (německy: https://bit.ly/3bzz4D3, anglicky: https://bit.ly/3fupMcm) lze nahradit výsledkem testu v angličtině nebo němčině,  pokud obsahuje tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, datum a čas odběru, jeho výsledek (pozitivní/negativní), podpis osoby, která test provedla, a razítko instituce, která test provedla, nebo QR test.  Výsledek testu (antigenního/PCR) nesmí být starší než 7 dní.

Pokud pendleři  nebudou mít při příjezdu k dispozici lékařské potvrzení či některé z výše uvedených dokladů o testování, očkování či prodělání nemoci, jsou povinni nechat se do 24 hodin  od vstupu do země otestovat v Rakousku.  

Vyžaduje se také elektronická registrace: ta musí být obnovena vždy v případě změny relevantních údajů, nejpozději však každých 28 dní.Další výjimky z povinností stanovených nařízením o příjezdu do Rakouska:

- Děti/nezletilí:
Na děti do věku 10 let se nevztahuje povinnost 3G, tedy ani povinnost testování, pokud cestují s dospělou osobou. Každé dítě je však třeba před vstupem do Rakouska zaregistrovat. Pokud děti ve věku do 10 let cestují samostatně, bez doprovodu dospělé osoby, platí pro ně běžný vstupní režim jako pro dospělé osoby (předložení dokladu o 3-G, povinnost registrace).

Pro nezletilé ve věku od 10 do 18 let platí, že pokud vstupují do země bez dokladu o očkování nebo prodělání nemoci,  jsou povinni předložit negativní výsledek testu/lékařské povrzení o negativním výsledku testu. Pokud jej při příjezdu nemohou předložit, musí test (PCR/antigenní) absolvovat do 24 hodin po příjezdu do Rakouska (tj. platí pro ně stejný režim jako pro dospělé osoby vstupující z České republiky do Rakouska).

- Cesta za nezbytným lékařským výkonem
Bez omezení mají vstup do země rakouští občané a  osoby, které jsou pojištěny v Rakousku, jež z lékařských důvodů hodných zvláštního zřetele jedou za nezbytným lékařským výkonem do Rakouska. Totéž platí, pokud se osoba s bydlištěm či běžným pobytem v Rakousku vrací do Rakouska po poskytnutí nezbytně nutného lékařského výkonu v zahraničí. Nezbytnost lékařského výkonu je třeba při kontrole věrohodně prokázatI v tomto případě se vyžaduje elektronická registrace, která může být provedena nejdříve 72 hod. před vstupem do země.

- Příjezdy do země z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu – jde  o důvody, které jsou nepředvídatelné a neodkladné, např. těžká nemoc v rodině, úmrtí, pohřeb, narození či péče o osoby v Rakousku, které to v případě nouze potřebují – jsou možné jen s dokladem o očkování, prodělání nemoci nebo výsledkem antigenního testu ne staršího než 48 hodin nebo PCR testu ne staršího 72 hodin či lékařským potvrzení o očkování/prodělání nemoci/testu. Pokud tyto doklady nemohou být při příjezdu předloženy, je nutné provést  do 24 hodin po příjezdu do země (PCR/antigenní test).

- Tranzitující osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky, pokud je zajištěn i výjezd ze země.  Test nemusí předkládat osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky, např. při tranzitu přes Rakousko do Itálie  (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné), pokud je zajištěn i výjezd ze země. Registrace se nevyžaduje. Osoby, které přilétají na vídeňské LETIŠTĚ SCHWECHAT,  jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR. V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na Covid-19, ani jiný 3G dokument, ani se registrovat, musí však letenkou prokázat svůj přílet do Vídně. Za bezodkladné odcestování se považuje odjezd nejbližším vlakem či autobusem nebo autem. Pokud v Rakousku chtějí zůstat, platí pro ně obecné podmínky pro příjezd do Rakouska.  Osoby, které přijíždějí z ČR na VÍDEŇSKÉ LETIŠTĚ ZA ÚČELEM ODLETU nepotřebují test na Covid-19, ani jiný 3G dokument, ani registraci  za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné) a prokážou odlet letenkou. Totéž platí pro osoby, které někoho na letiště nebo z letiště vezou. Cestu z/na letiště je ve všech případech nutno doložit letenkou.


 

Omezení dále neplatí v následujících případech (není nutná registrace/karanténa/doklad o 3-G):
 

- pro zajištění nákladní a osobní dopravy - pokud není cílovou destinací Rakousko, musí být zajištěn i výjezd ze země;

- v nutných případech péče o zvířata a provádění lesnických či zemědělských prací;

- v případě převozních jízd/letů (sloužících k samotnému transportu dopravního prostředku);

- příjezdy, jež jsou v naléhavém zájmu Rakouska;

- k provedení repatriačních jízd či letů;

- pro pasažéry zásahových vozidel (IZS, hasičská vozidla, apod.) dle § 26 rakouského zákona o silničním provozu (Straßenverkehrsverordnung), vozidel ve veřejných službách dle § 26 zákona o silničním provozu (např. vozidla veřejné bezpečnostní služby jako je např. rakouská obecní policie, vojenská policie, apod.), pro pasažéry a řidiče veřejné dopravy, pokud dopravní prostředek na své plánované trase projíždí územím v zahraničí bez zastávky a pro cestující jednotlivce vyjíždějící z Rakouska, pokud k dosažení svého cíle v Rakousku musejí projet cizím územím.Testovací místa v Rakousku:

Současně s uvolněním podmínek vstupu do Rakouska pro cizince bude možné nechat se otestovat v  testovacích stanicích v Rakousku. Dle nařízení je testování prováděno na vlastní náklady, v plánu je nicméně rozšíření možnosti nechat se otestovat zdarma (v testovacích stanicích prostřednictvím antigenních testů) pro všechny osoby, včetně cizinců. Dosud dostupnost bezplatného testování pro všechny potvrdily jen některé spolkové země (např. Vídeň a Salcbursko). Předpokládá se však, že se stav postupně celostátně sjednotí.

Přihlásit se na test popř. získat další informace k testování v Rakousku je možné na stránce Österreich Testet (oesterreich-testet.at), či na telefonu 0800 220 330. I

Informace k možnostem testování v jednotlivých spolkových zemích:

VÍDEŇ

 • - Kromě nabídky antigenních testů na testovacích stanicích, které jsou k dispozici všem osobám, které ve Vídni bydlí, pracují, studují, nebo se ve Vídni zdržují, nabízí Vídeň také možnost bezplatného testování PCR testy (pro osoby, které ve Vídni žijí či pracují) na některých testovacích stanicích ve Vídni, či v rámci iniciativy Alles gurgelt!.

DOLNÍ RAKOUSKO

HORNÍ RAKOUSKO:

SALCBURSKO:

TYROLSKO:

ŠTÝRSKO:

BURGENLAND:

VORARLBERSKO:

KORUTANY:

 

Formuláře pro cestu do Rakouska:

Lékařské potvrzení o 3-G v němčině: 

II_222_2021_Anlage_3.pdf (bka.gv.at)

Lékařské potvrzení o 3-G v angličtině:

II_222_2021_Anlage_4.pdf (bka.gv.at)

Registrační formulář o příjezdu do Rakouska v němčině:

II_222_2021_Anlage_5.pdf (bka.gv.at)

Registrační formulář o příjezdu do Rakouska v angličtině:

II_222_2021_)Anlage_6.pdf (bka.gv.at)

Potvrzení o nezbytnosti lékařského výkonu v němčině:

II_445_2020_Anlage_7_Bestaetigung_ueber_die_unbedingte_Notwendigkeit_der_Inanspruchnahme_einer_mediz.pdf (bka.gv.at)

Potvrzení o nezbytnosti lékařského výkonu v angličtině:

II_445_2020_Anlage_8_Confirmation_of_absolute_medical_necessity_to_use_medical_service.pdf (bka.gv.at)

Odkaz na elektronický registrační formulář:

Einreiseformular (Pre-Travel-Clearance) (ptc.gv.at)

Odkaz na elektronický registrační formulář v angličtině:

Einreiseformular (Pre-Travel-Clearance) (ptc.gv.at)

Informace k příjezdu do země (včetně odkazů na formuláře):  FAQ: Einreise nach Österreich (sozialministerium.at)