deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Od 10.2.2021 se mění podmínky vstupu z ČR do Rakouska

S účinností od 10. 2. 2021 se mění podmínky příjezdu do Rakouska v souvislosti s pandemií COVID-19. Nové podmínky viz níže. Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění covidem-19 není důvodem k upuštění od povinnosti testu/karantény/registrace. Před příjezdem do Rakouska je vyžadována elektronická registrace, která se nově bude týkat i pendlerů: jak ji vyplnit, naleznete v článku ZDE.

POZOR: tranzitující osoby mají výjimku z rakouského režimu registrace/test/karanténa pouze tehdy, "pokud je zajištěno jejich vycestování". Pracovníci zajišťující přepravu zboží a osob pak sice požívají uvedené výjimky vždy, ale není-li jejich cílem Rakousko, musí opět "být zajištěno jejich vycestování". Tuto skutečnost je u obou kategorií nutno prokázat při případné kontrole rakouskými orgány. V praxi nachází nová úprava využití především jako právní nástroj, s jehož pomocí mohou rakouské orgány již na Brenneru požadovat negativní koronatest od řidičů kamionové přepravy směřujících do Německa.

Přes bavorské území z Tyrolska do Salcburska (anebo z jedné části Salcburska do druhé) bez registrace/testu cestovat osoby zajišťující přepravu zboží, děti do 10 let, osoby cestující k odvrácení bezprostředního nebezpečí, složky IZS a cestující, kteří projeli Tyrolskem bez zastávky. Pokud přes bavorské území z Tyrolska do Salcburska (anebo z jedné části Salcburska do druhé) cestují vnitrorakouští pendleři, žáci, studenti a učňové, musí tak činit s německou registrací a koronatestem ne starším 48 hodin.

Podmínky vstupu do Rakouska:

1. V souvislosti se 14denní incidencí na 100 tis. obyvatel byl upraven seznam zemí, ze kterých při příjezdu do Rakouska není vyžadován test/karanténa – to je možné pouze při příjezdu z Austrálie, Finska, Islandu, Nového Zélandu,  Jižní Koreje, Singapuru a Vatikánu. Je však vyžadována elektronická registrace, která může být provedena nejdříve 72 hod. před vstupem do země.

2. Při příjezdu z ČR a dalších zemí  EU/EHP, Švýcarska, Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu (s výjimkou zemí uvedených v bodě 1.) je třeba předložit negativní antigenní či PCR test, který nesmí být starší než 72 hod- Formulář lékařského osvědčení o absolvování testu na SARS-CoV-2 naleznete zde DE a EN. Lékařské osvědčení o absolvování testu lze nahradit výsledkem testu v angličtině nebo němčině, pokud obsahuje tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, datum a čas odběru, jeho výsledek (pozitivní/negativní), podpis osoby, která test provedla,  a razítko instituce, která test provedla. Pokud jej cestovatelé nebudou mít k dispozici, mohou se nechat do 24 hodin (od vstupu do země) otestovat v Rakousku.  Navíc musí neprodleně nastoupit 10denní karanténu, která může být ukončena nejdříve 5. den po vstupu absolvováním dalšího antigenního či PCR testu s negativním výsledkemPřed příjezdem je vyžadována elektronická registrace, která může být provedena nejdříve 72 hod. před vstupem do země.

3. Pokud ze zemí EU/EHP, Švýcarska, Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu (s výjimkou zemí uvedených v bodě 1.) přijíždějí
a) humanitární pracovníci,
b) osoby za pracovním účelem (např. služební cesty),
c) osoby doprovázející  cestující za účelem nezbytného lékařského vyšetření,
d) osoby za účelem plnění soudně či úředně uložené povinnosti (např. soudní jednání) a
e) držitelé Rakouskem vydaných průkazů nositelů výsad a imunit, tj. diplomaté/personál zastupitelských úřadů,

je možné, pokud věrohodně prokážou některý ze shora uvedených důvodů cesty,  předložit pouze negativní PCR či antigenní test a zaregistrovat se (karanténa se nevyžaduje). Pozor: antigenní test nesmí být starší než 48 hod., PCR test nesmí být starší než 72 hod.
Formulář lékařského osvědčení o absolvování testu na SARS-CoV-2 naleznete zde DE a EN. Lékařské osvědčení o absolvování testu lze nahradit výsledkem testu v angličtině nebo němčině, pokud obsahuje tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, datum a čas odběru, jeho výsledek (pozitivní/negativní), podpis osoby, která test provedla, a razítko instituce, která test provedla. I v tomto případě se vyžaduje elektronická registrace, která může být provedena nejdříve 72 hod. před vstupem do země.


4. Podstatná ZMĚNA SE TÝKÁ PENDLERŮ z pracovních důvodů, školáků a studentů za účelem školní docházky a osob pravidelně cestujících do/z Rakouska za životními partnery a rodinou.
Od 1.4. 2021 musejí pendleři z pracovních důvodů, školáci a studenti za účelem školní docházky a osoby pravidelně cestující do/z Rakouska za životními partnery a rodinou, předkládat lékařské osvědčení o absolvování antigenního či PCR testu s negativním výsledkem, který je platný 72 hodin od okamžiku odběru (Formulář lékařského osvědčení o absolvování testu na SARS-CoV-2 naleznete zde DE a EN.) Do 31.3.2021 postačí platnost testu  7 dnů od okamžiku odběru.
Lékařské osvědčení o absolvování testu lze nahradit výsledkem testu v angličtině nebo němčině, pokud obsahuje tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, datum a čas odběru, jeho výsledek (pozitivní/negativní), podpis osoby, která test provedla, a razítko instituce, která test provedla.
Je možné využít bezplatných služeb rakouských testovacích stanic (nutno doložit sídlo zaměstnavatele v Rakousku), kde je výsledek typicky zasílán elektronicky (SMS či e-mailem).
Pokud jej v okamžiku vstupu do Rakouska nemají k dispozici, mohou se nechat do 24 hodin (od vstupu do země) otestovat.
Vyžaduje se také elektronická registrace, kterou od 1.4.2021 musí pendleři provádět každých 28 dnů (do 31.3.  je  nutné registraci opakovat vždy při předložení nového testu nebo při změně zadávaných údajů.) Registrovat se můžete ZDE. Návod pro vyplnění registrace naleznete ZDE.


5. Karanténa může být ukončena za účelem vycestování z Rakouska, pokud je zajištěno, že je při vycestování co nejvíce minimalizováno riziko nákazy.


 

VÝJIMKY Z POVINNOSTI TESTU/KARANTÉNY/REGISTRACE PRO CESTOVATELE Z ČR

– existenci výjimky je třeba při kontrole důvěryhodně doložit.

a) Test nemusí mít děti do dovršení 10. roku věku, pokud cestují společně s dospělou osobou (např. rodič, učitel, vedoucí sportovní skupiny). Pokud  děti cestují samostatně (bez doprovodu dospělé osoby), platí pro ně režim test/karanténa.

b) Test nemusí předkládat osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky, např. při tranzitu přes Rakousko do Itálie  (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné), pokud je zajištěn i výjezd ze země. Registrace se nevyžaduje.
Osoby, které přilétají na vídeňské LETIŠTĚ SCHWECHAT,  jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR. V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény, musí však letenkou prokázat svůj přílet do Vídně.Za bezodkladné odcestování se považuje odjezd nejbližším vlakem či autobusem nebo autem. Pokud v Rakousku chtějí zůstat, platí pro ně obecné podmínky pro příjezd do Rakouska, vč. povinné elektronické registrace.
Osoby, které přijíždějí z ČR na VÍDEŇSKÉ LETIŠTĚ ZA ÚČELEM ODLETU nepotřebují test na Covid-19 za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné) a prokážou odlet letenkou. Totéž platí pro osoby, které někoho na letiště nebo z letiště vezou. Cestu z/na letiště je ve všech případech nutno doložit letenkou.

c) Výjimka je stanovena dále (není vyžadována elektronická registrace):
- pro zajištění nákladní a osobní dopravy – pokud není cílovou destinací Rakousko, musí být zajištěn i výjezd ze země;
- k provedení repatriačních jízd či letů;
- z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu při příjezdu do Rakouska: jde o důvody, které jsou nepředvídatelné a neodkladné, např. těžká nemoc v rodině, úmrtí, pohřeb, narození či péče o osoby v Rakousku, které to v případě nouze potřebují – v takovém případě není potřeba test, ani karanténa.
POZOR: U plánovaných událostí v Rakousku, jako jsou svatby, křty, oslavy narozenin či nepravidelné návštěvy životních partnerů, se  však uplatní obecná pravidla pro příjezd do Rakouska, tj. v případě příjezdu z ČR - test/karanténa!
- v nutných případech péče o zvířata a provádění lesnických či zemědělských prací;
- v případě převozních jízd/letů (sloužících k samotnému transportu dopravního prostředku);
- příjezdy, jež jsou v naléhavém zájmu republiky.

d) Výjimku mají také rakouští občané a  osoby, které jsou pojištěny v Rakousku, jež z lékařských důvodů hodných zvláštního zřetele jedou za nezbytným lékařským výkonem do Rakouska. Totéž platí, pokud se osoba s bydlištěm či běžným pobytem v Rakousku vrací do Rakouska po poskytnutí nezbytně nutného lékařského výkonu v zahraničí, např. v ČR,  pokud jí lékař potvrdí formulář v němčině nebo v angličtině a cestovatel nezbytnost lékařského výkonu věrohodně prokáže. I  v tomto případě se vyžaduje elektronická registrace, která může být provedena nejdříve 72 hod. před vstupem do země.

e) Povinnost testu/karantény dále neplatí pro pasažéry zásahových vozidel (IZS, hasičská vozidla, apod.) dle § 26 rakouského zákona o silničním provozu (Straßenverkehrsverordnung), vozidel ve veřejných službách dle § 26 zákona o silničním provozu (např. vozidla veřejné bezpečnostní služby jako je např. rakouská obecní policie, vojenská policie, apod.), pro pasažéry a řidiče veřejné dopravy, pokud dopravní prostředek na své plánované trase projíždí územím v zahraničí bez zastávky a pro cestující jednotlivce vyjíždějící z Rakouska, pokud k dosažení svého cíle v Rakousku musejí projet cizím územím. Nevyžaduje se elektronická registrace.


Testovací místa v Rakousku:

Dolní Rakousko:
- Test mohou absolvovat osoby, které mají v Dolním Rakousku hlavní nebo vedlejší pobyt nebo zde pracují. 
- Přehled testovacích stanic dle jednotlivých okresů s otevírací dobou naleznete zde
- Přihlásit se na konkrétní termín je možné zde
- Bližší informace zde

Horní Rakousko:
- Test mohou absolvovat osoby, které mají v Horním Rakousku hlavní nebo vedlejší pobyt nebo v této spolkové zemi pracují či studují. 
- Antigenní test zdarma nabízejí testovací stanice, jejichž přehled naleznete zde
- Na konkrétní termín se můžete přihlásit přes webovou stránku zde
- Bližší informace zde

Vídeň:
- Přehled testovacích míst a odkazy na přihlašování naleznete zde