deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Od 28.9.2020 zařadilo Rakousko Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru

Od 28.9.2020 zařadilo Rakousko Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru. Znamená to, že osoby přijíždějící z Prahy jsou povinny při vstupu do Rakouska předložit lékařsky potvrzený test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2), který nesmí být starší 72 hodin. 

Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady) a do 48 hodin požádat o provedení  testu na koronavirus. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena.

Porušení shora uvedených cestovních omezení může být postiženo pokutou do výše 1450 EUR.

Výjimky z povinnosti test/karanténa pro cestovatele z Prahy (cestovatelé z ostatních regionů ČR mohou cestovat bez omezení)

1. Test nemusí mít děti do dovršení 10. roku věku, pokud cestují společně s dospělou osobou (např. rodič, učitel, vedoucí sportovní skupiny). Pokud  děti cestují samostatně (bez doprovodu dospělé osoby), platí pro ně režim test/karanténa.

2. Test nemusí předkládat osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky, např. při tranzitu přes Rakousko do Itálie  - při případné kontrole však vyplní (či předloží již vyplněný) formulář, ke stažení zde -  německy: https://bit.ly/3aLE0Tr>, nebo anglicky: https://bit.ly/3aK4moW.

3. Výjimka je stanovena také:

-   pro zajištění nákladní a osobní dopravy;
-  pro cesty v rámci pravidelného dojíždění za prací (pendleři) z ČR do Rakouska, tak z Rakouska do ČR s potvrzením od zaměstnavatele (v praxi půjde ve směru z ČR do Rakouska pouze o pendlery přijíždějící z Prahy); neuplatní se však v případě osobních pečovatelek;
-pro pravidelné cesty  (pendlování) do /z Rakouska za účelem školní docházky/studia;
- k provedení repatriačních jízd či letů;
-pro cesty v rámci pravidelného pendlování z rodinných důvodů nebo návštěvy životního partnera (důvod je nutné prokázat, např. návštěvu dítěte kopií rodného listu);
-  z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu (tzv. rodinná výjimka) při příjezdu do Rakouska: jde o důvody, které jsou nepředvídatelné a neodkladné, např. těžká nemoc v rodině, úmrtí, pohřeb, narození či péče o osoby v Rakousku, které to v případě nouze potřebují - v takovém případě není potřeba test, ani karanténa. U plánovaných událostí v Rakousku, jako jsou svatby, křty, oslavy narozenin či nepravidelné návštěvy životních partnerů, se  však uplatní obecná pravidla pro příjezd do Rakouska, tj. v případě příjezdu z Prahy - test/karanténa! Pokud cestovatel  z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu pobýval v Praze, platí pro něho při návratu do Rakouska režim test/karanténa.
-  z nutných důvodů péče o zvířata;
-  v případě převozních jízd/letů (sloužících k samotnému transportu dopravního prostředku);
- příjezdy, jež jsou v naléhavém zájmu republiky.

4. Výjimku mají také Rakušané a  osoby, které jsou pojištěny v Rakousku, jež z lékařských důvodů hodných zvláštního zřetele jedou za lékařským výkonem do Rakouska. Totéž platí, pokud se osoba s bydlištěm či běžným pobytem v Rakousku vrací do Rakouska po poskytnutí nezbytně nutného lékařského výkonu v zahraničí, např. v Praze,  pokud jí lékař potvrdí tento formulář v němčině: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_445/COO_2026_100_2_1805146.html> nebo angličtiněhttps://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_445/COO_2026_100_2_1805147.html>


5. Povinnost testu/karantény dále neplatí pro pasažéry zásahových vozidel (IZS, hasičská vozidla, apod.) dle § 26 rakouského zákona o silničním provozu (Straßenverkehrsverordnung), vozidel ve veřejných službách dle § 26 zákona o silničním provozu (např. vozidla veřejné bezpečnostní služby jako je např. rakouská obecní policie, vojenská policie, apod.), pro pasažéry a řidiče veřejné dopravy, pokud dopravní prostředek na své plánované trase projíždí územím v zahraničí bez zastávky a pro cestující jednotlivce vyjíždějící z Rakouska, pokud k dosažení svého cíle v Rakousku musejí projet cizím územím (prakticky se v případě Prahy neuplatní).


 Od 17.10.2020 platí nové vzory  formulářů pro atest o absolvování testu s negativním výsledkem (https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_445/COO_2026_100_2_1805142.html), formulář, ve kterém se cestující v případě, že nemá test, zaváže ke karanténě (https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_445/COO_2026_100_2_1805144.html) či pro cesty ze zdravotních důvodů (https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_445/COO_2026_100_2_1805146.html).


Shora uvedená omezení se týkají pouze cestovatelů z Prahy, cestovatelé z ostatních regionů ČR mohou do Rakouska cestovat bez omezení!!

Podrobné informace o cestování mezi ČR a Rakouskem naleznete na webových stránkách ZÚ Vídeň v článku Cestování mezi ČR a Rakouskem.

Nové nařízení o příjezdu do Rakouska, seznam rizikových a bezpečných států, stejně jako všechny formuláře naleznete zde: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303&FassungVom=2020-10-21>