deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování mezi ČR a Rakouskem

Níže naleznete platné informace týkající se cestování a přechodu hranic mezi Českou republikou a Rakouskem.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Od 19.12. 2020  musí cestovatelé z ČR  při příjezdu do Rakouska do 10denní karantény, a to i tehdy, kdyby předložili negativní test na covid-19. Uvedené opatření vyplývá z novely nařízení o podmínkách vstupu do Rakouska v souvislosti s pandemií COVID-19, která nabyla účinnosti 19.12.2020.

POZOR: Od 15. ledna 2021 je při příjezdu do Rakouska vyžadována elektronická registrace: kdo je povinen ji vyplnit, naleznete v článku ZDE.

Od  9. ledna 2021 zavedlo Rakousko  kontroly na hranicích  s ČR.  Od 14. ledna 2021 je uzavřeno 42 hraničních přechodů, otevřeno zůstává 16  hraničních přechodů. Bližší informace naleznete ZDE.

 

Shora zmíněná novela nařízení o podmínkách vstupu do Rakouska v souvislosti s pandemií COVID-19 přináší následující  změny, z nichž pro cestovatele z ČR je nejvýznamnější změna uvedená v bodu 2.:
 
1. V souvislosti se 14denní incidencí na 100 tis. obyvatel byl upraven seznam zemí, ze kterých při příjezdu do Rakouska není vyžadován test/karanténa - to je možné pouze při příjezdu z Austrálie, Finska, Islandu, Japonska, Nového Zélandu, Norska, Jižní Koreje, Řecka, Singapuru a Vatikánu.
 
2. Při příjezdu z ČR a dalších zemí  EU/EHP, Švýcarska, Andorry, Monaka, San Marina, Vatikánu a Velké Británie (s výjimkou zemí uvedených v bodě 1.) je vyžadována 10denní karanténa, a to i tehdy, kdyby cestovatel předložil negativní test na covid-19. Karanténu  je možné ukončit, pokud osoba nejdříve pět dní po příjezdu absolvuje PCR či ANTIGENNÍ test na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (náklady na test si hradí sama).
 
3. Pokud ze zemí EU/EHP, Švýcarska, Andorry, Monaka, San Marina, Vatikánu a Velké Británie (s výjimkou zemí uvedených v bodě 1.) přijíždějí a) humanitární pracovníci, b) osoby za pracovním účelem, c)  osoby doprovázející cestující z důvodu nezbytné lékařské péče, d) osoby za účelem plnění soudně či úředně uložené povinnosti (např. soudní jednání) a e) držitelé Rakouskem vydaných průkazů nositelů výsad a imunit, tj. diplomaté/personál zastupitelských úřadů, je možné předložit lékařské potvrzení o negativním PCR či ANTIGENNÍM testu ne starší než 72 hodin, nebo nastoupit 10denní karanténu a tu si v jejím průběhu (kdykoliv) zkrátit absolvováním PCR či ANTIGENNÍHO testu s negativním výsledkem. Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění covidem-19 není důvodem k upuštění od povinnosti testu/karantény.
 
4. Dosavadní  níže uvedené výjimky předchozího nařízení pro tranzit, pendlery, školáky, pravidelné návštěvy životních partnerů a rodiny, nákladní a osobní přepravu, obstarání zvířat, z lékařských důvodů apod. nadále platí - tj. není vyžadován test/karanténa. POZOR: Od 15. ledna 2021 je při příjezdu do Rakouska od osob cestujících z lékařských důvodů vyžadována elektronická registrace; bližší informace  naleznete v článku ZDE.
 
5. Karanténa může být ukončena za účelem vycestování z Rakouska, pokud je zajištěno, že je při vycestování co nejvíce minimalizováno riziko nákazy.


 
Pod níže uvedenými odkazy naleznete formuláře, týkající se  elektronické registrace, karantény a lékařského potvrzení o negativním testu,  které musí být  vyplněny v okamžiku příjezdu do Rakouska:  

elektronická registrace; bližší informace  naleznete v článku ZDE.

ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816335.html          
 
ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816336.html
 
ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816333.html
 
ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816334.html

 

Výjimky z povinnosti test/karanténa pro cestovatele z ČR a dalších z hlediska výskytu covidu rizikových zemí:

1. Povinnost test /karanténa se nevztahuje na děti do dovršení 10. roku věku, pokud cestují společně s dospělou osobou (např. rodič, učitel, vedoucí sportovní skupiny). Pokud  děti cestují samostatně (bez doprovodu dospělé osoby), platí pro ně režim test/karanténa.

2. Povinnost test /karanténa se nevztahuje na osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky  (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné).

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat  jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR.  V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény. Za bezodkladné odcestování se považuje odjezd nejbližším vlakem, autobusem nebo autem.

Osoby, které přijíždějí z ČR na vídeňské letiště za účelem odletu nebo za účelem odvozu osoby blízké přilétající na letiště, nepotřebují test na Covid-19 za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné).

Shora zmíněná elektronická registrace se při tranzitu nevyžaduje.

3. Výjimka z povinnosti test/karanténa je stanovena také:
-  pro zajištění nákladní a osobní dopravy;
-  pro cesty v rámci pravidelného dojíždění za prací (pendleři) z ČR do Rakouska, tak z Rakouska do ČR s potvrzením od zaměstnavatele ; neuplatní se však v případě osobních pečovatelek; vzor potvrzení ke stažení ZDE.
- pro pravidelné cesty  (pendlování) do /z Rakouska za účelem školní docházky/studia;
- k provedení repatriačních jízd či letů;
- pro cesty v rámci pravidelného pendlování z rodinných důvodů nebo návštěvy životního partnera (důvod je nutné prokázat, např. návštěvu dítěte kopií rodného listu, kopií či fotografií dokladu totožnosti partnera v mobilu apod. );
- z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu (tzv. rodinná výjimka) při příjezdu do Rakouska: jde o důvody, které jsou nepředvídatelné a neodkladné, např. těžká nemoc v rodině, úmrtí, pohřeb, narození či péče o osoby v Rakousku, které to v případě nouze potřebují - v takovém případě není potřeba test, ani karanténa. U plánovaných událostí v Rakousku, jako jsou svatby, křty, oslavy narozenin či nepravidelné návštěvy životních partnerů, se  však uplatní obecná pravidla pro příjezd do Rakouska, tj. v případě příjezdu z ČR - karanténa! Pokud cestovatel  z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu pobýval v ČR, platí pro něho při návratu do Rakouska režim karanténa.
- z nutných důvodů péče o zvířata;
- v případě převozních jízd/letů (sloužících k samotnému transportu dopravního prostředku);
- příjezdy, jež jsou v naléhavém zájmu republiky.

4. Výjimku mají také Rakušané a  osoby, které jsou pojištěny v Rakousku, jež z lékařských důvodů hodných zvláštního zřetele jedou za lékařským výkonem do Rakouska. Totéž platí, pokud se osoba s bydlištěm či běžným pobytem v Rakousku vrací do Rakouska po poskytnutí nezbytně nutného lékařského výkonu v zahraničí, např. v ČR,  pokud jí lékař potvrdí formulář v němčině nebo v angličtině. POZOR: Od 15. ledna 2021 je při příjezdu do Rakouska od osob cestujících z lékařských důvodů vyžadována elektronická registrace; bližší informace  naleznete v článku ZDE.

5. Povinnost testu/karantény dále neplatí pro pasažéry zásahových vozidel (IZS, hasičská vozidla, apod.) dle § 26 rakouského zákona o silničním provozu (Straßenverkehrsverordnung), vozidel ve veřejných službách dle § 26 zákona o silničním provozu (např. vozidla veřejné bezpečnostní služby jako je např. rakouská obecní policie, vojenská policie, apod.), pro pasažéry a řidiče veřejné dopravy, pokud dopravní prostředek na své plánované trase projíždí územím v zahraničí bez zastávky a pro cestující jednotlivce vyjíždějící z Rakouska, pokud k dosažení svého cíle v Rakousku musejí projet cizím územím.

Informace naleznete na webových stránkách MZV.

Aktuální pravidla pro vycestování z ČR do zahraničí a otevřené hraniční přechody ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Od  9. ledna 2021 zavedlo Rakousko  kontroly na hranicích  s ČR.  Od 14. ledna 2021 je uzavřeno 42 hraničních přechodů, otevřeno zůstává 17  hraničních přechodů. Bližší informace naleznete ZDE.

 


2. VSTUP NA ÚZEMÍ RAKOUSKA A TRANZIT:

Podmínky vstupu naleznete shora v bodě 1.

Přílety do Rakouska

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat  jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR.  V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény. Za bezodkladné odcestování se považuje odjezd nejbližším vlakem či autobusem nebo autem.

Osoby, které přijíždějí z ČR na vídeňské letiště za účelem odletu nebo za účelem odvozu osoby blízké přilétající na letiště, nemají povinnost  test na Covid-19 / karanténa za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné).

Možnost PCR testů nabízí i vídeňské letiště Schwechat, a to všem zájemcům, nejen pasažérům tohoto letiště. Bližší informace ZDE a rovněž na stránkách letiště Schwechat.

Tranzit přes Rakousko pozemní cestou

 Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test PCR na Covid-19 test, ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC nebo přestupu na vlak či bus  je přípustné)  a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).

Shora zmíněná elektronická registrace se při tranzitu, ať už z letiště či při průjezdu z jiné země nevyžaduje.

 

 


3. VSTUP Z RAKOUSKA NA ÚZEMÍ ČR

Podmínky vstupu do ČR naleznete na stránkách MV ČR  a na stránkách MZV ČR.

Od půlnoci z neděle 24. ledna na pondělí 25. ledna 2021 zařadila ČR Rakousko na seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 (do oranžové zóny).
Znamená to, že od 25. ledna 2021 cestující z Rakouska (jak cizinci, tak čeští občané), kteří v posledních 14 dnech nepobývali déle než 12 hodin v zemi s vysokým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 (v červené zóně),  nemají povinnost při vstupu do ČR vyplnit  příjezdový formulář, ani předkládat negativní test na covid-19 nebo jít do karantény. Negativní PCR test musí před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce v ČR  předložit pouze cizinci, kteří do ČR přijíždějí za prací a studiem a nemají postavení pendlera.

Vzhledem k trvání nouzového stavu v ČR nejméně do 14.2.2021 však pro cestující z Rakouska nadále platí, že do ČR mohou  přicestovat jen v nezbytně nutných případech a jsou povinni dodržovat hygienicko-epidemiologická opatření. Není možná cesta za účelem turistiky.  V ČR jsou pro turistické účely uzavřeny hotely a ubytovací zařízení, je omezen pobyt na veřejně přístupných místech, platí zákaz nočního  vycházení apod.
 

Podrobné oficiální informace a aktuální seznam zemí s nízkým rizikem nákazy virem Covid-19 naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR - koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
 
Souhrnné informace Ministerstva vnitra ČR k možnostem vstupu na území ČR vzhledem ke covid-19 - mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Do půlnoci z 24. na 25. ledna 2021 platí podmínky vstupu na území ČR uvedené v článku "Podmínky vstupu na území ČR" a v následujícím textu.

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 18. prosince 2020 krizové opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území celé ČR.

Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech. Není možná cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel. Omezení dále zahrnují například uzavření hotelů a ubytovacích zařízení (pro turistické účely), pobyt na veřejně přístupných místech, noční vycházení apod.

Osoby, které do ČR z nezbytně nutných důvodů přicestují z jiných zemí než zemí s nízkým rizikem nákazy covid-19, mají povinnost důsledně dodržet karanténní opatření spočívající ve vyplnění příjezdového formuláře před cestou a absolvování testu na covid-19 po příjezdu do ČR (popř. těsně před příjezdem, pokud jde o test ze zemí EU).

Od 23. 12. 2020 12:00 hod. SEČ rovněž platí mimořádné Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR omezující vstup do ČR z Velké Británie (VB). Přicestovat do ČR z VB mohou jen vybrané kategorie občanů: občané ČR a jejich rodinní příslušníci, občané EU s pobytovým povolením na území ČR a jejich rodinní příslušníci, držitelé platného dlouhodobého pobytového povolení pro ČR nebo cizinci tranzitující přes ČR. Budou prováděny pouze specifické lety z VB do ČR: lety ambulantní, repatriační a lety pro záchranu života a dále lety s cestujícími, kteří předloží potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu provedeného na území Velké Británie nejpozději 72 hodin před odletem.

Ochranné opatření – lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska - viz koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-lety-ze-spojeneho-kralovstvi-velke-britanie-a-severniho-irska-s-ucinnosti-od-23-12-2020-od-12-hodin/

Podle standardního ochranného opatření MZd ČR z 20. 12. 2020 platí, že se všem osobám, včetně občanů ČR, které vstupující na území ČR a které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou v ČR na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (tedy i v Rakousku), ukládá před vstupem na území ČR povinnost:

- oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, uvedeného na webové adrese  www.prijezdovyformular.cz, vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu,                              

- předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole a

- do 5 dnů od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Občané Evropské unie, včetně občanů ČR, a občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě Evropské unie mohou povinnost podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, uvedenou v předchozí větě, splnit předložením negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV2, který byl proveden v členském státě Evropské unie a není starší než 72 hodin; výsledek testu se předkládá bezprostředně po vstupu na území České republiky místně příslušné krajské hygienické stanici v návaznosti na odeslání shora zmíněného elektronického příjezdového formuláře.
 
Shora uvedené neplatí:

a) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

b) pro občany Evropské unie, včetně občanů České republiky, a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku, nebo cestují do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 24 hodin,

c) pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na území nepřekročí 14 dní,

d) pro osoby mladší 5 let,

e) pro občany České republiky, občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky s bydlištěm v České republice a pro cizince s oprávněním k pobytu nad 90 dnů vydaným Českou republikou, kteří se v rámci zájezdu s cestovní kanceláří nebo přes cestovní agenturu zdržovali pouze v regionech uvedených v seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19,

f) pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu.

Všem shora uvedeným osobám, včetně těch, které cestují do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 24 hodin, se zakazuje volný pohyb na území celé České republiky po dobu pobytu na území České republiky, maximálně však po dobu 10 dní, nebo do doby předložení výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 anebo do doby ukončení karanténního opatření, s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, včetně cest do vzdělávacích institucí a pohybu v rámci výkonu této činnosti;

b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

e) cest zpět do místa svého bydliště,

f) pohřbů.

Tento zákaz se nevztahuje na osoby mladší 5 let.

Viz ochranné opatření z 20. 12. 2020 - koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-20-12-2020-od-15-30-hodin-do-odvolani/.

Podrobné oficiální informace a aktuální seznam zemí s nízkým rizikem nákazy virem Covid-19 naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR:
- koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Vzory potvrzení  pro vstup na území ČR - formuláře naleznete na:

- mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx

Souhrnné informace Ministerstva vnitra ČR k možnostem vstupu na území ČR vzhledem ke covid-19 - mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

 


4. DOPRAVA:

VLAKOVÁ a AUTOBUSOVÁ: pro zjištění četnosti spojů sledjte stránky Rakouských drah a dalších dopravců (např. Regiojet).

LETECKÁ:  O aktuálním stavu letecké dopravy se informujte u svých aerolinií. Sledujte také webové stránky letiště Schwechat.

 


5. OPATŘENÍ:

Karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Rakouska

Od 19.12. 2020  musí cestovatelé z ČR  při příjezdu do Rakouska do 10denní karantény, a to i tehdy, kdyby předložili negativní test na covid-19. Uvedené opatření vyplývá z novely nařízení o podmínkách vstupu do Rakouska v souvislosti s pandemií COVID-19, která nabyla účinnosti 19.12.2020.

POZOR: Od 15. ledna 2021 je při příjezdu do Rakouska vyžadována elektronická registrace: kdo je povinen ji vyplnit, naleznete v článku ZDE.

Od  9. ledna 2021 zavedlo Rakousko  kontroly na hranicích  s ČR.  Od 14. ledna 2021 je uzavřeno 42 hraničních přechodů, otevřeno zůstává 16  hraničních přechodů. Bližší informace naleznete ZDE.

Shora zmíněná novela nařízení o podmínkách vstupu do Rakouska v souvislosti s pandemií COVID-19 přináší následující  změny, z nichž pro cestovatele z ČR je nejvýznamnější změna uvedená v bodu 2.:

1. V souvislosti se 14denní incidencí na 100 tis. obyvatel byl upraven seznam zemí, ze kterých při příjezdu do Rakouska není vyžadován test/karanténa - to je možné pouze při příjezdu z Austrálie, Finska, Irska, Islandu, Japonska, Nového Zélandu, Norska, Jižní Koreje, Uruguaye a Vatikánu.
 
2. Při příjezdu z ČR a dalších zemí  EU/EHP, Švýcarska, Andorry, Monaka, San Marina, Vatikánu a Velké Británie (s výjimkou zemí uvedených v bodě 1.) je vyžadována 10denní karanténa, a to i tehdy, kdyby cestovatel předložil negativní test na covid-19. Karanténu  je možné ukončit, pokud osoba nejdříve pět dní po příjezdu absolvuje PCR či ANTIGENNÍ test na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (náklady na test si hradí sama).
 
3. Pokud ze zemí EU/EHP, Švýcarska, Andorry, Monaka, San Marina, Vatikánu a Velké Británie (s výjimkou zemí uvedených v bodě 1.) přijíždějí a) humanitární pracovníci, b) osoby za pracovním účelem, c) doprovodné osoby v rámci příjezdu z lékařských důvodů, d) osoby za účelem plnění soudně či úředně uložené povinnosti (např. soudní jednání) a e) držitelé Rakouskem vydaných průkazů nositelů výsad a imunit, tj. diplomaté/personál zastupitelských úřadů, je možné předložit negativní PCR či ANTIGENNÍ test ne starší než 72 hodin, nebo nastoupit 10denní karanténu a tu si v jejím průběhu (kdykoliv) zkrátit absolvováním PCR či ANTIGENNÍHO testu s negativním výsledkem.
 
4. Dosavadní níže uvedené výjimky předchozího nařízení pro tranzit, pendlery, školáky, pravidelné návštěvy životních partnerů a rodiny, nákladní přepravu, obstarání zvířat, z lékařských důvodů apod. nadále platí - tj. není vyžadován test/karanténa.
 
5. Karanténa může být ukončena za účelem vycestování z Rakouska, pokud je zajištěno, že je při vycestování co nejvíce minimalizováno riziko nákazy.


 
Pod níže uvedenými odkazy naleznete formuláře, týkající se  elektronické registrace, karantény a lékařského potvrzení o negativním testu,  které musí být  vyplněny v okamžiku příjezdu do Rakouska:

elektronická registrace; bližší informace  naleznete v článku ZDE.


ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816335.html
 
ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816336.html
 
ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816333.html
 
ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816334.html

 

Výjimky z povinnosti test/karanténa pro cestovatele z ČR:

1. Povinnost test /karanténa se nevztahuje na děti do dovršení 10. roku věku, pokud cestují společně s dospělou osobou (např. rodič, učitel, vedoucí sportovní skupiny). Pokud  děti cestují samostatně (bez doprovodu dospělé osoby), platí pro ně režim test/karanténa.

2. Povinnost test /karanténa/elektronická registrace se nevztahuje na osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky, např. při tranzitu přes Rakousko do Itálie (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné).

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat  jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR.  V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku  test na covid-19, ani jít v Rakousku do karantény, ani vyplnit elektronickou registraci. Za bezodkladné odcestování se považuje odjezd nejbližším vlakem či autobusem nebo autem.

Osoby, které přijíždějí z ČR na vídeňské letiště za účelem odletu nebo za účelem odvozu osoby blízké přilétající na letiště, nepodléhají povinnosti  test na Covid-19 /elektronická registrace/ karanténa za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné).

3. Výjimka z povinnosti test/karanténa je stanovena také:
-  pro zajištění nákladní a osobní dopravy;
-  pro cesty v rámci pravidelného dojíždění za prací (pendleři) z ČR do Rakouska, tak z Rakouska do ČR s potvrzením od zaměstnavatele ; neuplatní se však v případě osobních pečovatelek; vzor potvrzení ke stažení: advantageaustria.org/si/oesterreich-in-slovenia/news/local/Pendlerbescheinigung_Osterreich_Einreise.pdf
- pro pravidelné cesty  (pendlování) do /z Rakouska za účelem školní docházky/studia;
- k provedení repatriačních jízd či letů;
- pro cesty v rámci pravidelného pendlování z rodinných důvodů nebo návštěvy životního partnera (důvod je nutné prokázat, např. návštěvu dítěte kopií rodného listu, kopií či fotografií dokladu totožnosti partnera v mobilu apod.);
- z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu (tzv. rodinná výjimka) při příjezdu do Rakouska: jde o důvody, které jsou nepředvídatelné a neodkladné, např. těžká nemoc v rodině, úmrtí, pohřeb, narození či péče o osoby v Rakousku, které to v případě nouze potřebují - v takovém případě není potřeba test, ani karanténa. U plánovaných událostí v Rakousku, jako jsou svatby, křty, oslavy narozenin či nepravidelné návštěvy životních partnerů, se  však uplatní obecná pravidla pro příjezd do Rakouska, tj. v případě příjezdu z ČR karanténa! Pokud cestovatel  z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu pobýval v ČR, platí pro něho při návratu do Rakouska režim karanténa.
- z nutných důvodů péče o zvířata;
- v případě převozních jízd/letů (sloužících k samotnému transportu dopravního prostředku);
- příjezdy, jež jsou v naléhavém zájmu republiky.

4. Výjimku mají také Rakušané a  osoby, které jsou pojištěny v Rakousku, jež z lékařských důvodů hodných zvláštního zřetele jedou za lékařským výkonem do Rakouska. Totéž platí, pokud se osoba s bydlištěm či běžným pobytem v Rakousku vrací do Rakouska po poskytnutí nezbytně nutného lékařského výkonu v zahraničí, např. v ČR,  pokud jí lékař potvrdí formulář v němčině nebo v angličtině. POZOR: Od 15. ledna 2021 je při příjezdu do Rakouska od osob cestujících z lékařských důvodů vyžadována elektronická registrace; bližší informace  naleznete v článku ZDE.

5. Povinnost testu/karantény dále neplatí pro pasažéry zásahových vozidel (IZS, hasičská vozidla, apod.) dle § 26 rakouského zákona o silničním provozu (Straßenverkehrsverordnung), vozidel ve veřejných službách dle § 26 zákona o silničním provozu (např. vozidla veřejné bezpečnostní služby jako je např. rakouská obecní policie, vojenská policie, apod.), pro pasažéry a řidiče veřejné dopravy, pokud dopravní prostředek na své plánované trase projíždí územím v zahraničí bez zastávky a pro cestující jednotlivce vyjíždějící z Rakouska, pokud k dosažení svého cíle v Rakousku musejí projet cizím územím.

Osoby, které v Rakousku onemocní virem Covid-19 nebo přijdou s nakaženou osobou do styku, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit lékaři v daném místě nebo místně příslušnému hejtmanství, popř. obecnímu úřadu, a to způsobem, který zabrání dalšímu šíření infekce, to znamená zejména telefonicky. V případě pobytu v ubytovacím zařízení oznámí podezření na onemocnění též ubytovateli. O dalším postupu rozhodne příslušný lékař. V případě nekomplikovaného průběhu onemocnění není hospitalizace nutná. Podle konkrétních podmínek lékař stanoví formu karantény, která může probíhat jak v ubytovacím zařízení, tak v jiném zařízení. Náklady na pobyt ve speciálním zařízení během úředně nařízené karantény hradí  rakouský stát.

Se souhlasem lékaře a za jím stanovených podmínek může být turista převezen do své vlasti. Doporučuje se za tímto účelem uzavřít pojištění.

Příslušné kontakty za účelem konzultace postupu při podezření na onemocnění virem Covid 19 naleznete ZDE.

Aktuální čísla nakažených koronavirem v Rakousku naleznete ZDE.

 

LOCKDOWN A DALŠÍ OMEZENÍ:

Platí povinnost nosit roušky či jiné zakrytí nosu a úst ve všech obchodech, na trzích v uzavřeném i otevřeném prostoru, při poskytování služeb, na úřadech, v bankách, na poštách a u benzínových pump, ve školách (mimo třídy) a všude, kde dochází ke styku se zákazníky, dále v hromadných dopravních prostředcích (metro, tramvaje, autobusy), v taxi a při spolujízdách, pokud osoby nesdílejí společnou domácnost, a při akcích v uzavřeném prostoru.  Roušky jsou povinni nosit též návštěvníci zdravotnických a lázeňských zařízení a pečovatelských domů. Povinnost nosit roušku nemají děti do 10 let za předpokladu, že jsou doprovázeny dospělou osobou (pokud jsou děti samy povinnost roušky platí),  a osoby, u kterých to ze zdravotních důvodů nelze vyžadovat. Místo roušky je možné použít i šál, nebo šátek zakrývající nos a ústa. Je nutné dodržovat odstup mezi osobami minimálně 2 m. Od 25.1. je zavedena povinnost nosit respirátory třídy FFP2 bez výdechového ventilu nebo vyšší kategorie:

- ve všech veřejných dopravních prostředcích (včetně nástupišť, prostoru stanic a  zastávek, nádraží, letišť)
- v motorových vozidlech, jedou-li společně osoby, které nežijí ve společné domácnosti (platí mj. pro taxi a obdobné služby)
- v lanovkách a uzavřených kabinách

- v obchodech, na trzích a u poskytovatelů služeb, které zůstávají otevřeny (např. autoservisy)
- na úřadech a soudech při styku s veřejností
- při vyzvedávání objednaných pokrmů
- ve společných prostorách ubytovacích zařízení (pozn.: ubytování zůstává možné jen ve vybraných případech, např. při služebních cestách)

- při návštěvě domovů seniorů a domovů s pečovatelskou službou - zde navíc platí povinnost předložit negativní test (PCR ne starší 48 hod. nebo antigenní ne starší 24 hod.). Zaměstnanci těchto zařízení musejí nosit respirátor třídy FFP2 při styku s klienty.
- při návštěvě nemocnic a lázeňských zařízení (platí pro návštěvníky, zaměstnance i doprovod).

Počítá se s pravidelným každotýdenním testováním vybraných profesních skupin (nad rámec již povinného testování ve zdravotnictví a pečovatelských službách):
- pracovníci v přímém kontaktu se zákazníky
- učitelé MŠ a ZŠ
- pracovníci ve skladech, pokud není možné zachovat minimální  2 m odstup (nově rozšířen z 1 m)
- úředníci ve styku s veřejností
- vrcholové kontaktní a týmové sporty

Pokud osoba z výše uvedených skupin test neabsolvuje, bude se na ni vztahovat povinnost nosit respirátor třídy FFP2.

Povinnost nosit respirátor třídy FFP2 se vztahuje na osoby starší 14 let. Děti ve věku 6 - 14 let mohou respirátor nahradit rouškou. Výjimku z nošení respirátoru mají těhotné a osoby, které respirátor nemohou nosit ze zdravotních důvodů.

Je nutné dodržovat odstup mezi osobami minimálně 2 m.

 

Z rozhodnutí rakouské vlády přešlo Rakousko do  lockdownu.

Minimálně do 7.2.2021 platí následující opatření:

- jsou uzavřeny obchody (s výjimkou základních potřeb jako jsou potraviny, lékárny, drogerie apod.), služby s úzkým kontaktem se zákazníky, kulturní zařízení a muzea, nadále je uzavřena gastronomie a hotely (dle vyjádření rakouských vládních činitelů pravděpodobně minimálně do konce února 2021),

- omezení vycházení  platí po celý den (24hodin/7dní) - opustit bydliště bude možné pouze z důvodu práce, pokrytí základních potřeb denního života, pomoci druhým či fyzického/psychického zotavení (procházka venku, běh, apod.).

 - venku je možné provozovat zimní sporty, jako je běžkování či bruslení při dodržování bezpečnostních pravidel,

- pokud jde o lyžování, došlo od 24. 12. k otevření vleků za podmínky dodržování příslušných bezpečnostních opatření - povinnost dodržovat odstup alespoň 1m, nosit respirátor typu FFP2 (od 14 let) či masky (od 6 let), maximálně 50% původní kapacity kabin, jednotlivé spolkové země mohou požadavky i zpřísnit.  

Nadále platí, že spolkové země mohou nařídit povinné nošení roušky na velmi frekventovaných místech venku (např. na nákupních ulicích). Zavedeno bylo povinné nošení roušky na pracovištích, kde nelze udržovat minimální odstup.

Bude možné vymezit zvlášť zasažené oblasti s vysokou incidencí případů COVID-19 (tato hranice ještě není stanovena), kde bude možné plošně testovat a tím nahradit lokální karanténu.

Povinnost nosit roušku se v případě, kdy se potkávají osoby z různých domácností, rozšiřuje i na "šířeji pojaté soukromé prostory", např. na garáže či hospodářské budovy.

Kromě celostátních opatření mohou zemští hejtmani rozhodnout o zpřísnění opatření v jednotlivých spolkových zemích.

Covid-19 - Aktuální opatření v Rakousku - sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html

 


6. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

- Webová stránka Ministerstva sociálních věcí, zdravotnictví a ochrany spotřebitele ZDE

- Webová stránka Rakouské agentury pro zdraví a výživu (AGES) ZDE

- Souhrnné informace ke vstupu do Rakouska a ochranným opatřením v souvislosti s epidemií Covid-19 (v němčině) - https://www.sozialministerium.at/public.html (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz)

- anglická verze - https://www.sozialministerium.at/en.html

- Covid-19 - příslušné právní normy - https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html    

- Nařízení omezující vstup do Rakouska (COVID-19-Einreiseverordnung) - https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303    

- Covid-19 - časté otázky (k různým oblastem života) - https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen.html

- Coronavirus - Hotlines - https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Hotlines.html

- Kontakty pro zodpovězení konkrétních dotazů ke Covid-19:

   Corona-Hotline  AGES: +43 1 3860 555,  E-Mail: buergerservice@sozialministerium.at

  Infoservis NV Rakouska - Email: buergerservice@bmi.gv.at , tel. +43 1 53 126-3100 nebo  tel. +43 810 00 5140

Pokud jste v Rakousku a obáváte se, že vykazujete příznaky nákazy koronavirem, volejte, prosím, rakouskou zdravotní linku 1450.

 

 

 

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY:

1. Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?

Český občan může do Rakouska přicestovat  při splnění shora uvedených  podmínek.

Od 19.12. 2020  musí cestovatelé z ČR  při příjezdu do Rakouska do 10denní karantény, a to i tehdy, kdyby předložili negativní test na covid-19. Uvedené opatření vyplývá z novely nařízení o podmínkách vstupu do Rakouska v souvislosti s pandemií COVID-19, která nabyla účinnosti 19.12.2020.

POZOR: Od 15. ledna 2021 je při příjezdu do Rakouska vyžadována elektronická registrace: kdo je povinen ji vyplnit, naleznete v článku ZDE.

Od  9. ledna 2021 zavedlo Rakousko  kontroly na hranicích  s ČR.  Od 14. ledna 2021 je uzavřeno 42 hraničních přechodů, otevřeno zůstává 16  hraničních přechodů. Bližší informace naleznete ZDE.

 

2. Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Od 19.12. 2020  musí cestovatelé z ČR  při příjezdu do Rakouska do 10denní karantény, a to i tehdy, kdyby předložili negativní test na covid-19. Uvedené opatření vyplývá z novely nařízení o podmínkách vstupu do Rakouska v souvislosti s pandemií COVID-19, která nabyla účinnosti 19.12.2020.

 Od 15. ledna 2021 je při příjezdu do Rakouska vyžadována elektronická registrace: kdo je povinen ji vyplnit, naleznete v článku ZDE.

Od  9. ledna 2021 zavedlo Rakousko  kontroly na hranicích  s ČR.  Od 14. ledna 2021 je uzavřeno 42 hraničních přechodů, otevřeno zůstává 16  hraničních přechodů. Bližší informace naleznete ZDE.

 Novela nařízení o podmínkách vstupu do Rakouska v souvislosti s pandemií COVID-19, která nabyla účinnosti 19.12.2020, přináší následující  změny, z nichž pro cestovatele z ČR je nejvýznamnější změna uvedená v bodu 2.:
 
1. V souvislosti se 14denní incidencí na 100 tis. obyvatel byl upraven seznam zemí, ze kterých při příjezdu do Rakouska není vyžadován test/karanténa - to je možné pouze při příjezdu z Austrálie, Finska, Islandu, Japonska, Nového Zélandu, Norska, Jižní Koreje, Řecka, Singapuru a Vatikánu.
2. Při příjezdu z ČR a dalších zemí  EU/EHP, Švýcarska, Andorry, Monaka, San Marina, Vatikánu a Velké Británie (s výjimkou zemí uvedených v bodě 1.) je vyžadována 10denní karanténa, a to i tehdy, kdyby cestovatel předložil negativní test na covid-19. Karanténu  je možné ukončit, pokud osoba nejdříve pět dní po příjezdu absolvuje PCR či ANTIGENNÍ test na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (náklady na test si hradí sama).
 
3. Pokud ze zemí EU/EHP, Švýcarska, Andorry, Monaka, San Marina, Vatikánu a Velké Británie (s výjimkou zemí uvedených v bodě 1.) přijíždějí a) humanitární pracovníci, b) osoby za pracovním účelem, c) doprovodné osoby v rámci příjezdu z lékařských důvodů, d) osoby za účelem plnění soudně či úředně uložené povinnosti (např. soudní jednání) a e) držitelé Rakouskem vydaných průkazů nositelů výsad a imunit, tj. diplomaté/personál zastupitelských úřadů, je možné předložit negativní PCR či ANTIGENNÍ test ne starší než 72 hodin, nebo nastoupit 10denní karanténu a tu si v jejím průběhu (kdykoliv) zkrátit absolvováním PCR či ANTIGENNÍHO testu s negativním výsledkem.
 
4. Dosavadní níže uvedené výjimky předchozího nařízení pro tranzit, pendlery, školáky, pravidelné návštěvy životních partnerů a rodiny, nákladní a osobní přepravu, obstarání zvířat, z lékařských důvodů apod. nadále platí - tj. není vyžadován test/karanténa.
 
5. Karanténa může být ukončena za účelem vycestování z Rakouska, pokud je zajištěno, že je při vycestování co nejvíce minimalizováno riziko nákazy.


 
Pod níže uvedenými odkazy naleznete formuláře, týkající se  elektronické registrace, karantény a lékařského potvrzení o negativním testu,  které musí být  vyplněny v okamžiku příjezdu do Rakouska:

elektronická registrace; bližší informace  naleznete v článku ZDE.


ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816335.html
 
ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816336.html
 
ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816333.html
 
ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816334.html

 

Výjimky z povinnosti test/karanténa pro cestovatele z ČR:

1. Povinnost test /karanténa se nevztahuje na děti do dovršení 10. roku věku, pokud cestují společně s dospělou osobou (např. rodič, učitel, vedoucí sportovní skupiny). Pokud  děti cestují samostatně (bez doprovodu dospělé osoby), platí pro ně režim test/karanténa.

2. Povinnost test /karanténa se nevztahuje na osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné).

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat  jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR.  V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény. Za bezodkladné odcestování se považuje odjezd nejbližším vlakem či autobusem nebo autem.

Osoby, které přijíždějí z ČR na vídeňské letiště za účelem odletu nebo za účelem odvozu osoby blízké přilétající na letiště, nepotřebují test na Covid-19 za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné).

Tranzitující osoby nevyplňují registraci uvedenou v úvodu tohoto článku.

3. Výjimka je stanovena také:
-  pro zajištění nákladní a osobní dopravy;
-  pro cesty v rámci pravidelného dojíždění za prací (pendleři) z ČR do Rakouska, tak z Rakouska do ČR s potvrzením od zaměstnavatele ; neuplatní se však v případě osobních pečovatelek; vzor potvrzení ke stažení: advantageaustria.org/si/oesterreich-in-slovenia/news/local/Pendlerbescheinigung_Osterreich_Einreise.pdf
- pro pravidelné cesty  (pendlování) do /z Rakouska za účelem školní docházky/studia;
- k provedení repatriačních jízd či letů;
- pro cesty v rámci pravidelného pendlování z rodinných důvodů nebo návštěvy životního partnera (důvod je nutné prokázat, např. návštěvu dítěte kopií rodného listu, kopií či fotografií dokladu totožnosti partnera v mobilu apod.);
- z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu (tzv. rodinná výjimka) při příjezdu do Rakouska: jde o důvody, které jsou nepředvídatelné a neodkladné, např. těžká nemoc v rodině, úmrtí, pohřeb, narození či péče o osoby v Rakousku, které to v případě nouze potřebují - v takovém případě není potřeba test, ani karanténa. U plánovaných událostí v Rakousku, jako jsou svatby, křty, oslavy narozenin či nepravidelné návštěvy životních partnerů, se  však uplatní obecná pravidla pro příjezd do Rakouska, tj. v případě příjezdu z ČR - test/karanténa! Pokud cestovatel  z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu pobýval v ČR, platí pro něho při návratu do Rakouska režim test/karanténa.
- z nutných důvodů péče o zvířata;
- v případě převozních jízd/letů (sloužících k samotnému transportu dopravního prostředku);
- příjezdy, jež jsou v naléhavém zájmu republiky.

4. Výjimku mají také Rakušané a  osoby, které jsou pojištěny v Rakousku, jež z lékařských důvodů hodných zvláštního zřetele jedou za lékařským výkonem do Rakouska. Totéž platí, pokud se osoba s bydlištěm či běžným pobytem v Rakousku vrací do Rakouska po poskytnutí nezbytně nutného lékařského výkonu v zahraničí, např. v ČR,  pokud jí lékař potvrdí formulář v němčině nebo v angličtině. POZOR: Od 15. ledna 2021 je při příjezdu do Rakouska od osob cestujících z lékařských důvodů vyžadována elektronická registrace; bližší informace  naleznete v článku ZDE.

5. Povinnost testu/karantény dále neplatí pro pasažéry zásahových vozidel (IZS, hasičská vozidla, apod.) dle § 26 rakouského zákona o silničním provozu (Straßenverkehrsverordnung), vozidel ve veřejných službách dle § 26 zákona o silničním provozu (např. vozidla veřejné bezpečnostní služby jako je např. rakouská obecní policie, vojenská policie, apod.), pro pasažéry a řidiče veřejné dopravy, pokud dopravní prostředek na své plánované trase projíždí územím v zahraničí bez zastávky a pro cestující jednotlivce vyjíždějící z Rakouska, pokud k dosažení svého cíle v Rakousku musejí projet cizím územím.

 

3. Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

 

Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné) a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat, jsou povinny  bezodkladně odcestovat do ČR.  V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény.

Tranzitující osoby nevyplňují registraci uvedenou v úvodu tohoto článku.

 

4. Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Nutno respektovat aktuální opatření, týkající se cestování v době pandemie Covid-19.

 

5. Na co si mám dát pozor? (uvést případná specifika dané země, např. povinnost nošení roušek, atd.).

Je nutné dodržovat odstup mezi osobami minimálně 2 m. Od 25.1. je zavedena povinnost nosit respirátory třídy FFP2 bez výdechového ventilu nebo vyšší kategorie :

- ve všech veřejných dopravních prostředcích (včetně nástupišť, prostoru stanic a  zastávek, nádraží, letišť)
- v motorových vozidlech, jedou-li společně osoby, které nežijí ve společné domácnosti (platí mj. pro taxi a obdobné služby)
- v lanovkách a uzavřených kabinách

- v obchodech, na trzích a u poskytovatelů služeb, které zůstávají otevřeny (např. autoservisy)
- na úřadech a soudech při styku s veřejností
- při vyzvedávání objednaných pokrmů
- ve společných prostorách ubytovacích zařízení (pozn.: ubytování zůstává možné jen ve vybraných případech, např. při služebních cestách)

- při návštěvě domovů seniorů a domovů s pečovatelskou službou - zde navíc platí povinnost předložit negativní test (PCR ne starší 48 hod. nebo antigenní ne starší 24 hod.). Zaměstnanci těchto zařízení musejí nosit respirátor třídy FFP2 při styku s klienty.
- při návštěvě nemocnic a lázeňských zařízení (platí pro návštěvníky, zaměstnance i doprovod).

Povinnost nosit respirátor třídy FFP2 se vztahuje na osoby starší 14 let. Děti ve věku 6 - 14 let mohou respirátor nahradit rouškou. Výjimku z nošení respirátoru mají těhotné a osoby, které respirátor nemohou nosit ze zdravotních důvodů.

 

Z rozhodnutí rakouské vlády přešlo Rakousko do  lockdownu.

Minimálně do 7.2.2021 platí následující opatření:

- jsou uzavřeny obchody (s výjimkou základních potřeb jako jsou potraviny, lékárny, drogerie apod.), služby s úzkým kontaktem se zákazníky, kulturní zařízení a muzea, nadále je uzavřena gastronomie a hotely (dle vyjádření rakouských vládních činitelů pravděpodobně minimálně do konce února 2021),

- omezení vycházení  platí po celý den (24hodin/7dní) - opustit bydliště bude možné pouze z důvodu práce, pokrytí základních potřeb denního života, pomoci druhým či fyzického/psychického zotavení (procházka venku, běh, apod.).

 - venku je možné provozovat zimní sporty, jako je běžkování či bruslení při dodržování bezpečnostních pravidel,

- pokud jde o lyžování, došlo od 24. 12. k otevření vleků za podmínky dodržování příslušných bezpečnostních opatření - povinnost dodržovat odstup alespoň 1m, nosit respirátor typu FFP2 (od 14 let) či masky (od 6 let), maximálně 50% původní kapacity kabin, jednotlivé spolkové země mohou požadavky i zpřísnit.  

Nadále platí, že spolkové země mohou nařídit povinné nošení roušky na velmi frekventovaných místech venku (např. na nákupních ulicích). Zavedeno bylo povinné nošení roušky na pracovištích, kde nelze udržovat minimální odstup.

Bude možné vymezit zvlášť zasažené oblasti s vysokou incidencí případů COVID-19 (tato hranice ještě není stanovena), kde bude možné plošně testovat a tím nahradit lokální karanténu.

Povinnost nosit roušku se v případě, kdy se potkávají osoby z různých domácností, rozšiřuje i na "šířeji pojaté soukromé prostory", např. na garáže či hospodářské budovy.

Kromě celostátních opatření mohou zemští hejtmani rozhodnout o zpřísnění opatření v jednotlivých spolkových zemích.

Covid-19 - Aktuální opatření v Rakousku - sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html

 

6. Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště v Rakousku?

 Od půlnoci z neděle 24. ledna na pondělí 25. ledna 2021 zařadila ČR Rakousko na seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 (do oranžové zóny).
Znamená to, že od 25. ledna 2021 cestující z Rakouska (jak cizinci, tak čeští občané), kteří v posledních 14 dnech nepobývali déle než 12 hodin v zemi s vysokým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 (v červené zóně),  nemají povinnost při vstupu do ČR vyplnit  příjezdový formulář, ani předkládat negativní test na covid-19 nebo jít do karantény. Negativní PCR test musí před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce v ČR  předložit pouze cizinci, kteří do ČR přijíždějí za prací a studiem a nemají postavení pendlera.

Vzhledem k trvání nouzového stavu v ČR nejméně do 14.2.2021 však pro cestující z Rakouska nadále platí, že do ČR mohou  přicestovat jen v nezbytně nutných případech a jsou povinni dodržovat hygienicko-epidemiologická opatření. Není možná cesta za účelem turistiky.  V ČR jsou pro turistické účely uzavřeny hotely a ubytovací zařízení, je omezen pobyt na veřejně přístupných místech, platí zákaz nočního  vycházení apod.
 

Podrobné oficiální informace a aktuální seznam zemí s nízkým rizikem nákazy virem Covid-19 naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR - koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
 
Souhrnné informace Ministerstva vnitra ČR k možnostem vstupu na území ČR vzhledem ke covid-19 - mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Do půlnoci z 24. na 25. ledna 2021 platí podmínky vstupu na území ČR uvedené v článku "Podmínky vstupu na území ČR" a v následujícím textu.

Od 9. listopadu 2020 od 00:00 hod. se všem osobám, včetně občanů ČR, vstupujícím na území ČR, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech v Rakousku či na území dalších států, které nejsou v ČR na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, ukládá před vstupem na území České republiky povinnost:

- oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, uvedeného na webové adrese prijezdovyformular.cz, vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu,  
                                       
- předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole a

- do 5 dnů od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních.
 
Shora uvedené neplatí:
a) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,
b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku, nebo cestují do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 24 hodin,
c) pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na území nepřekročí 14 dní,
d) pro osoby mladší 5 let,
e) pro občany České republiky, občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky s bydlištěm v České republice a pro cizince s oprávněním k pobytu nad 90 dnů vydaným Českou republikou, kteří se v rámci zájezdu s cestovní kanceláří nebo přes cestovní agenturu zdržovali pouze v regionech uvedených v seznamu zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19,
f) pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu.

Všem shora uvedeným osobám, včetně těch, které cestují do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 24 hodin, se zakazuje volný pohyb na území celé České republiky po dobu pobytu na území České republiky, maximálně však po dobu 10 dní, nebo do doby předložení výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 anebo do doby ukončení karanténního opatření, s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, včetně cest do vzdělávacích institucí a pohybu v rámci výkonu této činnosti;

b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

e) cest zpět do místa svého bydliště,

f) pohřbů.

Tento zákaz se nevztahuje na osoby mladší 5 let.


Podrobnější informace a aktuální seznam zemí s nízkým rizikem nákazy virem Covid-19 naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR .