deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika země - doporučení pro turisty

Specifika země z hlediska bezpečnosti turistů: Bezpečnostní situace Rakouska nevybočuje ze standardu západní Evropy. Cestující z ČR si musí uvědomit, že na území Rakouska platí rakouské zákony a zastupitelský úřad není oprávněn zasahovat do rozhodnutí rakouských úřadů.

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu.

Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Doporučujeme českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Osoby, které přijíždějí do Rakouska za účelem založení přechodného nebo  dlouhodobého pobytu (např. v souvislosti se zaměstnáním nebo studiem) a jsou ubytovány v soukromí, mají povinnost se do 3 dnů od příjezdu přihlásit na místní ohlašovně – Meldeamt. Při ubytování v ubytovacích zařízeních přechází tato povinnost na ubytovatele. Při pobytu delším než 3 měsíce je občan ČR, resp. EU povinen ohlásit svůj pobyt na příslušném úřadě (Magistrat nebo Bezirkshauptmannschaft) a získat tzv. „Anmeldebescheinigung“.

Rakousko patří dlouhodobě k zemím s nízkou mírou kriminality. Přesto se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti zvláště na místech s vyšší koncentrací lidí. Opatrnost při ochraně osobních věcí je žádoucí především ve větších městech a turistických centrech, kde může dojít ke krádežím cestovních dokladů nebo peněz. V případě odcizení cestovního dokladu nebo občanského průkazu je nutné záležitost ohlásit místní policii, která okradenému vydá protokol o odcizení dokladu, a dále úřadu v ČR, který doklad vydal, případně zastupitelskému úřadu, aby se předešlo zneužití tohoto dokladu. Ztrátu je vhodné také nahlásit nejbližšímu rakouskému úřadu pro ztráty a nálezy. Více informací naleznete zde.

Při pobytu na území Rakouska je nutné respektovat rakouské zákony. Za porušení právních předpisů jsou stanoveny finanční postihy, případně jiné sankce. Týká se to především dopravních předpisů. Od konce roku 2016 probíhá na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 spolupráce mezi ČR a Rakouskem v oblasti výměny údajů o registraci vozidla, která usnadňuje určení totožnosti osob podezřelých ze spáchání dopravních přestupků jako například překročení nejvyšší povolené rychlosti nebo řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Pokuta za porušení dopravních předpisů může být zaslána příslušným rakouským úřadem přímo do ČR na adresu osoby, která je registrována jako majitel vozidla, kterým byl přestupek spáchán. V případě spáchání dopravního přestupku a zastavení řidiče rakouskou policií musí být vyměřená pokuta zaplacena na místě. Nemá-li řidič dostatek finančních prostředků na úhradu vyměřené pokuty na místě, může mu být zadržen jakýkoliv cenný předmět. Při neuhrazení pokuty nelze vyloučit její vymáhání soudní cestou. Zastupitelské úřady v tomto ohledu nejsou oprávněny vstupovat do soudních, příp. správních řízení.

V některých městech jsou zavedeny parkovací zóny. Parkovací lístky je možné zakoupit v trafikách. Za nesprávné parkování jsou udělovány vysoké pokuty, montovány "botičky", případně může být vozidlo za poplatek cca 250 EUR (plus pokuta od policie) odtaženo. Pro jízdu po rakouských dálnicích je nezbytné si zakoupit dálniční známku. Jízda bez dálniční známky je pokutována zpravidla ve výši 120 EUR. Od roku 2018 je možné v Rakousku zakoupit vedle tradičních dálničních známek i elektronické známky, které jsou registrovány na poznávací značku vozidla (bližší informace naleznete na webových stránkách zastupitelského úřadu ve Vídni, v oddíle „Víza a konzulární informace“, rubrika „Rakousko - informace pro turisty

Ceny dálničních známek pro osobní automobily hmotnosti do 3,5 tun v roce 2022:

 

rok 2022

desetidenní

9, 60 EUR

dvouměsíční

28,20 EUR

roční

93,80 EUR

Průjezd osobních vozidel některými silničními úseky může podléhat dalšímu zpoplatnění (zvláštní mýtné).

Motorové vozidlo musí být vybaveno  reflexní vestou pro každou osobu cestující v motorovém vozidle pro případ poruchy či nehody a následné opuštění vozidla. S platností od roku 2008 je zavedena povinnost zimních pneumatik od 1. 11. do 15. 4. pro všechny typy vozidel.
Nejvyšší povolená rychlost (pokud není v daném místě značkou stanoveno jiné omezení) osobních automobilů a motocyklů: 130 km/h dálnice, 100 km/h na ostatních komunikacích mimo obec, v uzavřených obcích 50 km/h pro všechny typy vozidel. Za překročení rychlosti jsou ukládány pokuty, případně může být odebrán řidičský průkaz. Všechna vozidla musí být označena státem registrace, vybavena výstražným trojúhelníkem a lékárničkou, motocyklisté helmou.


Povinnost připoutat se bezpečnostními pásy platí i pro spolujezdce. Podle rakouského zákona o provozu motorových vozidel (§ 106, odst. 5) nemusí děti do 14 let, pokud jsou větší než 150 cm a současně schopny užívat sedadla, sedět v dětské sedačce (o váze zákon nehovoří). V každém případě však musí být dítě připoutáno bezpečnostními pásy a sedět na zadním sedadle. Do 14 let věku je bez ohledu na výšku dítěte zakázáno sedět na předním sedadle. V Rakousku je důsledně kontrolován technický stav vozidla. V případě, že je při namátkové kontrole odhalena technická závada vozidla, je rakouská policie oprávněna uložit pokutu, případně trvat na odstranění závady na území Rakouska a do jejího odstranění vozidlo zadržet.


Při vážných škodách, zraněních apod., vzniklých v souvislosti s dopravní nehodou, je nutné přivolat policii. Při dopravních nehodách s menšími materiálními škodami a v případě, že jsou oba účastníci přítomni, není pochyb o jejich identitě a došlo mezi nimi k dohodě, není nutné policii volat. Účastníci nehody si vymění osobní údaje, údaje k pojistce a vozidlu a událost řeší pojišťovny. Pokud je policie v takovýchto případech přesto přivolána, je nutné počítat se zaplacením poplatku cca 40 EUR. Při nehodě se doporučuje sepsat mezi jejími účastníky zprávu o nehodě (Unfallbericht). Formuláře jsou k dispozici u českých pojišťoven. Při nehodě nebo poruše vozidla je možné volat rakouský automotoklub OAMTC (Der Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touring Club), tel. číslo +43 1 25 120 00 nebo jednoduše 120. Na internetové adrese sdružení OAMTC  a ARBÖ  je možno získat bližší motoristické informace.

Ve vysokohorských oblastech je důležité nepodceňovat náročnost terénu a klimatické podmínky, nezapomínat na připojištění pro vysokohorskou turistiku a na speciální připojištění na sport. Turistům, cestujícím do Rakouska v zimě, se doporučuje,  aby si předem ověřili u cestovní kanceláře, popř. přímo u ubytovatele sněhovou situaci a sjízdnost silnic v místě, kam hodlají cestovat. Při lyžování a horské turistice je nutné respektovat pokyny rakouských úřadů  a horské služby, dbát na svou bezpečnost i bezpečnost ostatních a nevstupovat mimo vyznačené trasy.

Důležitá telefonní čísla záchranných složek:

  • hasiči: 122
  • policie: 133
  • záchranná služba: 144
  • Euro-tísňové volání: 112