deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Tranzit z vídeňského letiště do ČR

Důrazně upozorňujeme, aby si cestovatelé zjistili podmínky pro uskutečnění letu, včetně vstupu do letadla,  u letecké společnosti, s níž cestují. Níže uvedená informace se týká pouze podmínek tranzitu Rakouskem, nikoli podmínek absolvování letu a vstupu do cílové země. 

Osoby, které přilétají na vídeňské LETIŠTĚ SCHWECHAT a cestují tranzitem přes Rakousko do ČR, jsou povinny bezodkladně odcestovat a v Rakousku nad rámec nutných zdržení nepobývat
(za bezodkladné odcestování se považuje odjezd autem, nejbližším vlakem či autobusem pouze s nutnými přestupy, bez zbytečného zdržení). Pro tyto osoby platí výjimka pro tranzit, tj. bez nutnosti online registrace pro Rakousko či předkládání dokladu o bezinfekčnosti 3G (pokud ovšem doklad o bezinfekčnosti nepotřebují pro vstup do ČR z Rakouska). Tranzit je možno doložit např. letenkou pro odlet, dokumenty k cílové destinaci apod.

Osoby, které přijíždějí z ČR na VÍDEŇSKÉ LETIŠTĚ ZA ÚČELEM ODLETU rovněž nepotřebují doklad o bezinfekčnosti 3G za předpokladu, že cestu na letiště z ČR absolvují přes rakouské území přímou cestou bez zastávky a bez zbytného zdržování se na rakouském území (tj. pobytu). Tranzit je možno doložit např. letenkou pro odlet, dokumenty k cílové destinaci apod.

Výjimka tranzitu je rakouskými úřady tolerována i pro cesty osob, které někoho přes Rakousko na letiště nebo z letiště vezou (např. odvoz osob blízkých z ČR na letiště do Vídně, jejich odvoz zpět do ČR po příletu). Tato výjimka nicméně není v Einreiseverordnung přímo uvedena. Aby byla cesta na výjimku možná, je třeba i tento druh tranzitu do Rakouska a hned zpět při případné kontrole důvěryhodně zdůvodnit a doložit - zdůraznit, že osoba nehodlá v Rakousku nad rámec nutné přepravy dané osoby pobývat. Mohou být vyžadovány doklady k přepravované osobě a jejímu letu (např. její letenky, dokumenty k vazbě na tuto osobu, prohlášení o přepravě apod.). Vyhodnocení důvěryhodnosti dokumentů je v případě kontroly na rakouských orgánech.

Pokud by se však v rámci tranzitu chtěly cestující osoby v Rakousku déle zdržovat (delší zastávky, návštěvy restaurace apod.), platí pro ně již obecné podmínky pro vstup a pobyt. 
 
Ve všech shora uvedených případech je nutno doložit letenku..