deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Sociální zabezpečení

Vstupem České republiky do Evropské unie (EU) 1. května 2004 se začalo na Českou republiku vztahovat evropské právo sociálního zabezpečení. Nejdůležitějšími právními předpisy v této oblasti jsou nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a 574/72, tzv. koordinační nařízení. Znamená to, že nadále se aplikují právní předpisy jednotlivých členských států a evropská koordinační nařízení, která mají před národní právní úpravou přednost, zajišťují jejich vzájemnou provázanost. Nařízení usnadňují podmínky pro migraci a zabezpečují právní ochranu osob migrujících mezi státy EU.

Informace o sociálním zabezpečení v EU

Informace k mezinárodním smlouvám s Rakouskem v oblasti sociálního zabezpečení naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Mezinárodní důchodové poradenství ve Vídni dne 2.11.2021

thumb

Dne 2.11.2021 ve Vídni v budově Pensionsversicherungsanstalt, 1021 Wien, Friedrich-Hillegeist-Straße 1 lze konzultovat s českými a rakouskými odborníky otázky týkající se důchodového pojištění. Konkrétní termín si můžete dohodnout na tel. čísle… více ►

Potvrzení o žití - v červnu 2020 netřeba ověřovat podpis

Do 30.6.2020 bude Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) akceptovat potvrzení o žití i bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce. Znamená to, že v červnu 2020 nebudou osoby, pobírající důchod z ČR, navštěvovat konzulární… více ►

Mezinárodní důchodové poradenství ve Vídni dne 6.6.2018

Dne 6.6.2018 ve Vídni v budově Pensionsversicherungsanstalt, 1021 Wien, Friedrich-Hillegeist-Straße 1 lze konzultovat s českými a rakouskými odborníky otázky týkající se důchodového pojištění. Konkrétní termín si můžete dohodnout na tel. čísle… více ►

Rodinné dávky

rodin_davky

Následující text stručně pojednává o právech, která našim občanům z evropských nařízení vyplývají v oblasti poskytování rodinných dávek, a to v rozdělení podle povahy jejich pobytu v zahraničí. více ►