deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Potvrzení o žití - v červnu 2020 netřeba ověřovat podpis

Do 30.6.2020 bude Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)  akceptovat potvrzení o žití i bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce. Znamená to, že v červnu  2020 nebudou osoby, pobírající důchod z ČR, navštěvovat konzulární oddělení našeho velvyslanectví za účelem ověření podpisu na formuláři „Potvrzení o žití“. https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-pozivatele-duchodu

Potvrzení o žití příjemce důchodu vyplní, vlastnoručně podepíše (podpis netřeba ověřovat), opatří datem a zašle ČSSZ poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Kromě toho uvede i důvod, proč nebyl podpis úředně ověřen, např. opatření v důsledku pandemie koronaviru.
Příjemci důchodu mohou takto vyplněná a podepsaná potvrzení o žití též naskenovat a zaslat ČSSZ  mailem na adresu posta@cssz.cz.

Od 1.7. 2020 již nebude možné tento postup uplatňovat.