deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem


Je-li občan zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ve Vídni a nehodlá-li zde již v budoucnu volit (např. z důvodu přesunu bydliště z Rakouska zpět do ČR), může požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a na základě potvrzení o vyškrtnutí volit následně v ČR.
 

K žádosti doporučujeme využít níže umístěného formuláře či je možno sepsat žádost volně s příslušnými údaji (identifikační údaje včetně informace, kam má být potvrzení o vyškrtnutí voliči poštou doručeno, není-li vyzvedáváno osobně) a s podpisem žadatele. Písemnou žádost lze doručit velvyslanectví žadatelem osobně či zaslat originál žádosti poštou (v tomto případě není třeba mít podpis na žádosti ověřený). Případně lze požádat o vyškrtnutí ústně při osobní návštěvě zastupitelského úřadu, kdy žadatel prokáže svou totožnost. Žádost prostřednictvím telefonu či prostého e-mailu není dostačující. Výjimkou je pouze písemná žádost doručená úřadu emailem, kdy přílohou zprávy bude naskenovaná písemná žádost opatřená úředně ověřeným podpisem žadatele. Uznat lze případně také žádost zaslanou elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem žadatele, např. zaslanou z osobní datové schránky žadatele.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem konání voleb. Voliče, kterému byl vydán pro dané volby voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí vydaný voličský průkaz.

O vyškrtnutí vydá zastupitelský úřad potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu v ČR, v jehož územním obvodu má občan trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.


Viz formulář žádosti pro vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ Vídeň:

ŽÁDOST O VYŠKRTNUTÍ (DOC, 28 KB)
 

Kontakty na ZÚ Vídeň viz - https://www.mzv.cz/vienna/cz/o_velvyslanectvi/jak_nas_najdete-velvyslanectvi_ceske_republiky_ve_vidni.html

Kontaktní email - consulate_vienna@mzv.cz

 

Aktuální volby:

Finální termín pro doručení žádosti o vyškrtnutí pro volby do PS P ČR konané v říjnu 2021 je - středa 6. 10. 2021. Pokud však bude žádost podána na poslední chvíli, nemuže úřad garantovat, že potvrzení o vyškrtnutí zasílané žadateli poštou k němu včas dorazí.