deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Předchozí volby ČR

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

thumb

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky ve Vídni, stát Rakousko podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále… více ►

Prezidentské volby 2018 - O Z N Á M E N Í o době a místě konání

Prezidentské volby 2018 - Možnost volit při volbě prezidenta ČR v zahraničí

Jestliže se bude fyzická osoba v době volby prezidenta České republiky v roce 2018 zdržovat v zahraničí, má právo volit a hodlá hlasovat na tamním zastupitelském úřadě, má dvě možnosti jak postupovat, závislé do určité míry od charakteru… více ►

Prezidentské volby 2018 - informace o způsobu hlasování na zastupitelských úřadech

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských nebo konzulárních úřadech České republiky při volbě prezidenta České republiky, která se koná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 - ve dnech 20. a 21. října

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím ze dne 19. dubna 2017, publikovaným pod č. 135 ve Sbírce zákonů, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017. V Rakousku… více ►

Hlasování v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“). více ►

Hlasování na voličský průkaz

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. více ►