deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Mikeš
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

První konference Přeshraničního fóra starostů Šumava-Dyje

Velvyslankyně Ivana Červenková a senátor Pavel Štohl přivítali 9. září české a rakouské starosty na první konferenci Přeshraničního fóra starostů Šumava-Dyje v jihomoravských Hnanicích.

Fórum Šumava-Dyje tvoří série (prozatím) čtyř konferencí pořádaných v příhraničních regionech (tak říkajíc od Šumavy po Dyji), na kterých starostové dostávají příležitost k setkání, vzájemnému poznání a navázání nových partnerství na druhé straně hranice.

Na první konferenci Přeshraničního fóra starostů Šumava-Dyje, která se konala 9. září 2020 v Hnanicích, se setkali představitelé obcí z jihomoravského okresu Znojmo a z dolnorakouských okresů Horn a Hollabrunn.

Česká velvyslankyně v Rakousku Ivana Červenková ve své úvodní řeči upozornila na důležitost přeshraniční spolupráce na místní úrovni: „Spolupráce lokálních aktérů v česko-rakouském pohraničí, zejména spolupráce obcí, je jedním z nosných pilířů, na kterých stojí dobré sousedské vztahy mezi našimi dvěma zeměmi.“ To, že rakouská strana věc vnímá velmi podobně, potvrdila poslankyně Dolnorakouského zemského sněmu Margit Göll, která účastníky akce pozdravila jménem hejtmanky Dolního Rakouska Johanny Mikl-Leitner. Poslankyně Göll vnímá lokální spolupráci jako jeden z klíčových elementů regionální rozvoje, který výrazně přispívá k evropské integraci.

V prvním tematickém bloku konference představila správkyně Fondu malých projektů Regionální rozvojové agentury jižní Moravy Lucie Karpíšková zástupcům obcí možnosti, jak v rámci evropského programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika dosáhnout na finanční podporu určenou malým projektům. Již během přestávky několik starostů využilo bezprostřední příležitosti a přímo na místě s Karpíškovou projednali financovatelnost svých plánovaných projektů.

Druhým tématem konference bylo hospodaření s vodou. To, že boj se suchem představuje výzvu, které čelí obce jak v českém, tak rakouském přeshraničí, potvrdila nejen živá diskuze, kterou vyvolala přednáška Franze-Waltera Froschauera z vodohospodářského oddělení úřadu dolnorakouské zemské vlády, ale i zájem účastníků o inovativní technická řešení v oblasti vodního hospodářství. Tato byla představena českými firmami během závěrečného bloku, který zorganizovala vídeňská kancelář České agentury zahraničního obchodu CzechTrade.

Kromě určených témat konference se starostové dostali i k přeshraniční spolupráci jako takové: vzájemně se informovali o tom, kde spolupráce funguje dobře a kde naopak vidí prostor pro zlepšení. Dva účastníci se přímo během rozpravy dohodli, že začnou jednat o navázání nového partnerství mezi svými obcemi.

Následující tři konference Přeshraničního fóra starostů Šumava-Dyje se uskuteční v Horní Plané, Gmündu a v Břeclavi.

Galerie


První konference Přeshraničního fóra starostů Šumava-Dyje