deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k materiálu „Zásady politiky vlády České republiky k přesídlování cizinců s prokázaným českým původem (krajanů) žijících v zahraničí“, schválenému vládou dne 8.12.2014

Přesídlování cizinců  s českým původem
Vláda ČR na svém zasedání dne 8.12.2014 schválila  „Zásady politiky vlády České republiky k přesídlování cizinců s prokázaným českým původem (krajanů) žijících v zahraničí (dále jen Zásady). Zásady nahrazují dosud platné (ale řadu let nevyužívané) usnesení vlády č. 72/1996, které umožňovalo asistované přesídlení krajanů ze „vzdálených a nebezpečných teritorií“. Nové Zásady se vztahují na všechny krajany ze všech zemí. Jejich součástí je i program asistence při přesídlování krajanů, pokud krajané prokáží, že nejsou sami schopni zajistit si základní životní potřeby.
 

Základní principy Zásad nemění dosud platné postupy podle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR:

 • Nemění se právní podstata přesídlování krajanů (cizinců s prokázaným českým původem). Stejně jako dosud nebudou mít krajané na přesídlení právní nárok, ale budou mít možnost požádat o povolení k trvalému pobytu za zvýhodněných podmínek (tj. bez nutnosti předchozího nejméně pětiletého přechodného pobytu na území ČR).
 • Nemění se princip individuálního postupu. Krajan bude moci přesídlit do ČR pouze na základě individuální žádosti o povolení k trvalému pobytu (povolení k trvalému pobytu vydává ministerstvo vnitra).
 • Krajan bude i nadále prokazovat svůj český původ Potvrzením o příslušnosti ke krajanské komunitě (PPKK- vydává ministerstvo zahraničních věcí).
 • K určitému upřesnění dochází v definici krajana pro účely Zásad – za krajana bude považován každý cizinec, který má prokazatelně český původ nebo je dítětem rodiče s českým národnostním původem nebo dítětem dítěte rodiče s českým národnostním původem.
 • Zásady přinášejí další ulehčení pro krajany ve vízové oblasti. Krajanům bude možné vydávat „turistická“ víza (90 dní pobytu) jako vícevstupní na dobu až pěti let.

Základní „novinkou“ Zásad je asistenční program, který umožní vládě poskytnout některým přesídlovaným krajanům materiální, finanční, ale i nemateriální pomoc.

O poskytnutí asistence bude rozhodovat ministr vnitra na základě individuálně podané žádosti krajana. Na poskytnutí asistence nebude právní nárok. Každý žadatel bude muset prokázat, že není schopen zajistit si prostředky k pobytu v ČR sám. Asistence/pomoc bude moci být poskytnuta i dílčím způsobem.

Druhy asistence:

 • doprava osob a majetku do ČR
 • dočasné ubytování v ČR (6-12 měsíců; plus pokrytí základních životních potřeb po stejnou dobu)
 • pomoc při zajištění samostatného nájemního bydlení
 • pomoc při hledání zaměstnání
 • pomoc při uznávání zahraničních dokladů o vzdělání
 • integrační a jazykový kurz
 • integrační asistence po dobu dočasného ubytování a 6 měsíců po přestěhování do samostatného bydlení – doprovody při jednání s úřady, osvobození od správních poplatků (resp. uhrazení poplatků státem), pomoc při zajištění lékařské péče, školního vzdělání atd.
 • finanční výpomoc při přestěhování do samostatného bydlení – maximálně 50 tis. Kč na dospělou osobu a 20 tis. Kč na osobu do 18 let

Bližší informace naleznete v přílohách níže nebo na Ministerstvu vnitra ČR na telefonech +420 739608500; +420 739608444, krajani@mvcr.cz.

příloha 1 - 14 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 9.12.2014
http://www.mzv.cz/file/1326011/PRILOHA1_krajani.docx

 

příloha 2 - 20 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 9.12.2014
http://www.mzv.cz/file/1326013/PRILOHA2_krajani.docx

přílohy

příloha 1 14 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 9.12.2014

příloha 2 20 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 9.12.2014