deutsch  česky 

Erweiterte Suche
Artikelhinweis  Drucken  Decrease font size Increase font size

Staatliche Organe und Institutionen

Abgeordnetenhaus des Parlaments der Tschechischen Republik - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Telefon: 00 420 / 257 17 11 11
Fax: 00 420 / 257 53 44 69
E-mail: posta@psp.cz

Senat des Parlaments der Tschechischen Republik - Senát Parlamentu ČR
Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Telefon: 00 420 / 257 07 11 11
Fax: 00 420 / 257 53 44 90

Regierungskanzlei der Tschechischen Republik - Úřad vlády ČR
nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 -Malá Strana
Telefon: 00 420 / 224 00 21 11
Fax: 00 420 / 224 81 02 31
E-mail: posta@vlada.cz

Kanzlei des Präsidenten der Tschechischen Republik - Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad, 119 08 Praha 1
Telefon: 00 420 / 224 37 11 11
Fax: 00 420 / 224 37 33 00
E-mail: posta@hrad.cz


MINISTERIEN

Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten - Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1
Telefon: 00 420 / 224 18 11 11
Fax: 00 420 / 224 18 20 68
E-mail: info@mzv.cz

Innenministerium - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Telefon: 00 420 / 261 42 11 15
Fax: 00 420/ 261 43 35 52
E-mail: dotazy@mvcr.cz

Justizministerium - Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16, 128 1 0 Praha 2
Telefon: 00 420 / 221 99 71 11
Fax: 00 420 / 224 91 99 27
E-mail: posta@msp.justice.cz

Finanzministerium - Ministerstvo financí
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Telefon: 00 420 / 257 04 11 11
Fax: 00 420 / 257 04 27 88
E-mail: podatelna@mfcr.cz

Kulturministerium - Ministerstvo kultury
Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6
Telefon: 00 420 / 257 08 51 11
Fax: 00 420 / 224 31 81 55
E-mail: minkult@mkcr.cz

Ministerium für Industrie und Handel - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Telefon: 00 420 / 224 85 11 11
Fax: 00420 /223 11 970
E-mail: mpo@mpo.cz

Verteidigungsministerium - Ministerstvo obrany
Tychonova 1 , 160 00 Praha 6
Telefon: 00 420 / 220 20 11 11
Fax: 00 420 / 2311 41 21
Email: info@army.cz

Verkehrsministerium - Ministerstvo dopravy
nábř. L. Svobody 12/22, P.O.Box 9, 110 15 Praha 1
Telefon: 00 420 / 2514 31 111
Fax: 00 420/ 224 81 05 96
E-mail: utv0001@mdcr.cz

Ministerium für Regionalentwicklung - Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Telefon: 00 420 / 224 86 11 11
Fax: 00 420/ 224 86 13 33
E-mail: info@mmr.cz

Arbeits- und Sozialministerium - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na poříčním právu 1 , 128 01 Praha 2
Telefon: 00 420 / 221 92 11 11
Fax: 00 420 / 221 92 26 64, 224 91 83 91
http://www.mpsv.cz/

Schul-, Jugend- und Sportministerium - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Telefon: 00 420 / 257 19 31 11
Fax: 00 420 / 257 19 37 90
http://www.msmt.cz

Gesundheitsministerium - Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Telefon: 00 420 / 224 97 11 11
Fax: 00 420 / 224 97 21 11
E-mail: mzcr@mzcr.cz

Landwirtschaftsministerium - Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Telefon: 00 420 / 221 81 11 11
Fax: 00 420 / 224 81 04 78
E-mail: kovar@mze.cz

Umweltministerium - Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Telefon: 00420 / 267 12 11 11
Fax: 00 420 / 267 31 03 08
E-mail: info@env.cz


SONSTIGE ORGANE UND INSTITUTIONEN

Tschechische Nationalbank - Česká národní banka
Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1
Telefon: 00 420 / 224 41 11 11
Fax: 00 420 / 224 21 85 22, 224 21 78 65
E-mail: info@cnb.cz

Generalzolldirektion der Tschechischen Republik - Generální ředitelství cel ČR
Budějovická 7 , 140 96 Praha 4
Telefon: 00 420 / 261 33 11 11
Fax: 00 420 / 261 33 20 00
E-mail: podatelna@cs.mfcr.cz

Tschechisches Statistisches Amt - Český statistický úřad
Sokolovská 142, 186 04 Praha 8
Telefon: 00 420 / 268 33 292
Fax: 00 420 / 274 05 24 57

CzechTrade
Dittrichova 21, P.O.Box 76, 128 01 Praha 2
Telefon: 00420 / 224 90 75 00
Fax: 00420 / 224 975 03
E-mail: infoc@czechtrade.cz

Prager Börse - Burza cenných papírů Praha, a.s.
Rybná 14, P.O.BOX 49, 11 0 05 Praha 1
Telefon: 00 420 / 221 83 11 11
Fax: 00 420 / 221 83 30 40, 22183 30 36
E-mail: info@pse.cz

Amt für den Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Joštova 8, 601 56 Bmo
Telefon: 00 420 / 542 16 11 11
Fax: 00 420 / 542 21 00 23
E-mail: info@compet.cz
http://www.compet.cz/