česky  lietuviškai  english 

rozšířené vyhledávání

informace o Litvě

Základní údaje o Litevské republice

Litva (litevsky Lietuva nebo Lietuvos Respublika) je nejjižnější a největší ze tří pobaltských zemí. Hraničí s Lotyšskem (délka hranic 588 km) na severu, s Běloruskem (677 km) na jihovýchodě, s Polskem (104 km) a Kaliningradskou oblastí (273 km) na jihozápadě. Litva má 90,66 km písečného pobřeží. Litva je od roku 2004 členskou zemí NATO a Evropské unie.

(C) maps.google.com

 

Základní údaje

Rozloha: 65 303 čtverečních km

Počet obyvatel:  2 827 947 obyvatel (předběžný údaj Statistického úřadu Litvy ze začátku května roku 2017)        

Národnostní složení: 86,7% Litevci, 5,6% Poláci, 4,8% Rusové, 1,3% Bělorusové, 0,7% Ukrajinci, 0,1% další národnosti (Lotyši, Tataři…)

Náboženství: římskokatolické (77,6%), pravoslavné (4,1%), evangelické

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky: litevština, ruština, polština, angličtina

Administrativně správní členění: 60 administrativních celků (43 okresních, 9 městských a 8 místních samospráv)

Hlavní město: Vilnius (542 336 obyvatel)

Další velká města: Kaunas (301 400), Klaipéda (156 100), Šiauliai (104 600), Panevéžys (95 200)

Peněžní jednotka a její členění: euro

Litva je parlamentní demokratickou republikou s jednokomorovým parlamentem (Seimas) a s prezidentem, voleným ve všelidovém hlasování na 5 let. Parlamentní volby kombinují poměrný a většinový systém. 70 poslanců se volí poměrným systémem z kandidátních listin politických stran v jednom vícemandátovém volebním obvodu zahrnujícím celou Litvu. Volba dalších 71 poslanců probíhá podle většinového systému v jednomandátových obvodech ve dvou kolech. Limit pro postup do Seimu je nejméně 5% hlasů pro politickou stranu, pro koalice je to 7%.

Prezident je volen v přímé volbě na 5 let, zvolen může být nejvýše na dvě období. Od vzniku Litvy v roce 1918 měla země celkem 9 prezidentů, z toho 5 od obnovení nezávislosti.

V prezidentských volbách v květnu 2014 znovu zvítězila Dalia Grybauskaité, která kandidovala jako nezávislá. Získala celkem 57,90 % hlasů a porazila tak o 17 % Zigmantase Balčytise, který kandidoval za stranu Sociálních demokratů. Dalia Grybauskaité se tak stala prvním prezidentem (prezidentkou), který byl zvolen podruhé po sobě jdoucím období. Nově zvolená prezidentka byla inaugurována 12. července 2014. 

Další informace lze nalézt na www.president.lt.

Organizace soudnictví

Litva má čtyřstupňovou soustavu obecných soudů – jedná se o soudy okresní (Apylinkės teismas), krajské (Apygardos teismas), odvolací (Apeliacinis teismas) a Nejvyšší soud (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas). Vedle obecných soudů existuje dvoustupňová soustava správních soudů, sestávající z krajských správních soudů (Apygardų administraciniai teismai) a Nejvyššího správního soudu (Vyriausiasis administracinis teismas).

Ekonomika

Litva je průmyslový a zemědělský stát. V zemědělství převažuje živočišná produkce nad rostlinnou. Chov prasat, skotu, koní a drůbeže. Produkce masa, mléka a výrobků z ryb. Pěstuje se ječmen, pšenice, žito, len, brambory, cukrová řepa a zelenina. Hlavní průmyslová odvětví zde jsou strojírenství, elektronika, radiolektronika, papírenský, chemický, potravinářský, textilní, dřevozpracující průmysl a průmysl stavebních hmot. Průmysl je soustředěn zejména do větších měst jako jsou Vilnius, Kaunas, Klaipeda a Šiauliai. Světoznámá je produkce jantaru.

Ignalinská jaderná elektrárna, která se nachází 60 km severovýchodně od města Utena, produkovala až 80 % elektrické energie státu; Litva tím zaujímala přední místo v Evropě; od 1.1.2010 je v souladu s přístupovou dohodou k EU odstavena, země je tedy z velké většiny závislá na dovozu elektrické energie.

Svátky

Přehled litevských státních svátků a dní pracovního klidu

  • 1. ledna - Nový rok
  • 16. února - Den nezávislosti Litvy (16.2.1918)
  • 11. března - Den obnovení nezávislosti (11.3.1990)
  • Pohyblivé Velikonoční pondělí
  • 1. května - Svátek práce
  • 24. června - Svatojánský den
  • 6. července - Den státnosti, věnovaný připomínce korunovace litevského krále Mindaugase v roce 1253
  • 15. srpna - Den národa, spojený s katolickým svátkem Nanebevzetí Panny Marie
  • 1. listopad - Den všech svatých
  • 25.-26. prosince - Vánoční svátky

Více o Litvě:

Externí odkazy: