česky  lietuviškai  english 

rozšířené vyhledávání

Budova velvyslanectví

Výstavba moderního sídla velvyslanectví byla dokončena v červnu 2004. Jedná se o komplex dvou budov, z nichž v první je umístěn úřad a ve druhé je rezidence velvyslance, dvě bytové jednotky a prostory pro diplomatické kurýry. Budova je ve vlastnictví MZV ČR.

Umístění objektů na parcele sledovalo zachování veškeré kvalitní zeleně. Podražení podélné hmoty (objekt je na nohách) uvolňuje zahradu a opticky výrazně zvětšuje pozemek. Prostorové a hmotové řešení je odrazem funkčního dělení areálu. Hlavní dvoupodlažní budova v přední části pozemku zastupuje reprezentační a administrativní funkci, podélná hmota protažená do zahrady sdružuje veškeré typy bydlení. Důraz byl kladen na vytvoření různých kvalit a kategorií vnějších i vnitřních prostorů odpovídajících odlišným funkcím, tedy naplnění reprezentační funkce zastupitelství a zároveň poskytnutí dostatečného soukromí pro bydlení.Hlavní budova je rozdělena horizontálně na administrativní patro a reprezentační přízemí, v rámci pater jsou pak jednotlivé funkční podskupiny sdruženy do bloků od sebe oddělených "světlíky" (diplomatický, vojenský, ekonomický úsek, a dnes již uzavřené konzulární oddělení). Světlíky přivádějí světlo do středu dispozice, propojují obě patra a zároveň spojují objekt se exteriérem. V podélném objektu jsou kurýrní pokoje, byty a rezidence odstupňovány narůstajícím standardem a zvyšujícím se soukromím do hloubky pozemku. Jednotlivé typy bydlení jsou svázány hmotou prvního, ložnicového patra. Mezonetové byty jsou řešeny inverzně, s obytnou částí v horním patře nástaveb, se soukromím teras umístěných nad pozemkem.

Rezidence zahrnuje společenské obytné přízemí a soukromý obytný prostor. Konstrukční systém objektů je monolitický železobetonový stěnový s deskovými stropy. Oba objekty jsou plně podsklepeny a založeny na železobetonové desce v části doplněné mikropiloty. Hlavní omítané objemy domů jsou v přízemí podtrženy betonovými prefabrikáty. Obytné prostory jsou rozlišeny lehkým obkladem z borovicových prkem. Laťový obklad nástaveb spolu se stínícími panely teras tvoří prstenec chránící soukromí třetího patra. Přízemí objektů je strukturálně zaskleno, patro má pevné i posuvné dřevěné rámy, v administrativní části doplněné plnými větrací panely. V interiéru jsou použity tradiční materiály, jako dubové podlahy, terazo, sklo, dřevěné dýhované obklady… V reprezentační části hlavního objektu je ponechán podhledový betonový strop odlitý do prkenného bednění.

Informace o nové budové zastupitelského úřadu ČR ve Vilniusu byly publikovány v řadě českých médií (Architekt, Stavba, Dolce Vita, E - architekt) a také v litevských odborných časopisech "Namas ir aš" a "Lietuvos žinjos - namu pasaulis". Titulek litevského článku: "Moderní a dynamická" přesně reflektuje záměry MZV ČR při prezentaci naší země.

Budova velvyslanectví byla zařazena do prestižní publikace "Vilnius 1900 - 2013, Průvodce architekturou města".

Architekt: LENNOX- M.Smrčková, J.Starý, T.Starý, J.Stejskalík, M.Schwarz
Spolupráce interiér: Qubus Design
Generální dodavatel: PSJ holding, a. s.
Soutěž: leden-únor 2001
Stavební povolení: červenec-září 2001
Realizace: srpen 2002 - červen 2004
Plocha stavebního pozemku: 3 690 m2
Zastavěná plocha: 805 m2
Celkový obestavěný prostor: 9 180 m3
Publikováno: Architekt 11/2004, s. 26-32

Fotografie (c) Andrea Lhotáková