česky  lietuviškai  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pracovní snídaně ministryně financí na ZÚ Vilnius

(Archivní článek, platnost skončena 31.12.2013.)

Na ZÚ Vilnius zavítala s přednáškou o ekonomice a veřejných financích nekonformní šéfka resortu financí Ingrida Šimonytė. Přednáška a následná diskuse se věnovaly aktuálním ekonomickým tématům, od makroekonomických indikátorů, jež vypovídají o mírném oživení litevské ekonomiky, po připravovaná legislativní opatření ve fiskální oblasti na stabilizaci veřejných financí a možné budoucí členství v eurozóně.

Akce, která se uskutečnila v rámci předsednictví ČR v European Business Network (EBN) se zúčastnili velvyslanci ČR, Belgie, Rakouska, Irska, Estonska a představitelé podnikatelského sektoru.

Ekonomický růst: Na základě údajů za 3Q 2010 Ministerstvo financí (MF) odhaduje loňský růst HDP na úrovni 1,6% (pozn. v pátek zveřejněná data Statistického úřadu za 4Q 2010 uvedenou hodnotu upřesňují na 1,3%). K současné výkonnosti litevské ekonomiky, která je se 93,9 mld. LTL (660 mld. Kč) zhruba na úrovni r. 2006 IŠ poznamenala, že na předkrizové tempo ekonomického růstu přes 7% je lepší zapomenout.

Deficitní hospodaření: IŠ konstatovala, že předchozím vládám se nepodařilo využít nebývalé konjunktury v letech 2002-2007 k vyrovnanému hospodaření a Litva na rozdíl od Estonska financovala investiční akce z jednorázových příjmů státního rozpočtu.

Cenová hladina: Vzhledem k pevnému kurzu LTL vůči euru jsou pro výšku inflace určující vnější faktory (např. cena energií a potravin), které Litva nemá možnost ovlivňovat. V roce 2010 klesl inflační indikátor CPI na „Maastrichtských“ 1,2% ze 4,2% v r. 2009 a 11,1%v  r. 2008.

Zaměstnanost: Díky flexibilnímu trhu práce (především nízkým mzdovým nákladům) je litevská ekonomika i přes silnou měnu schopna udržovat si vnější konkurenceschopnost. V 3Q 2010 dosáhla nezaměstnanost v Litvě rekordních 17,8% a je v regionu CEE jedna z nejvyšších. Pokud se naplní predikce vlády bude nezaměstnanost pozvolna klesat až ke 12% v r. 2013 (pozn. dle aktuálních dat Statistického úřadu za 4Q 2010 se v loňském roce vystěhovalo z Litvy 2,5% obyvatelstva, tj. 83.500 osob, jednalo se z větší části o pracovní migraci do UK 47%, IR 16% a DE 5%).

Fiskální politika: IŠ zdůraznila, že více než třetinu příjmů státního rozpočtu ve výši 24.399 mld. LTL (171 mld. Kč) tvořily v loňském roce příspěvky EU. Uvedená částka bude i letos přesahovat 25%, ale do budoucna se bude snižovat, což vytvoří další tlak na snižování výdajové stránky státního rozpočtu. Vláda se snaží tyto prostředky co nejrychleji a nejefektivněji vracet do ekonomiky.

Členství v eurozóně: IŠ zdůraznila, že dlouhodobá politika pevného kurzu LTL vůči euru ušetřila zemi od mnohem vážnějších dopadů finanční a posléze ekonomické krize. Litva již de facto nese všechny důsledky členství v měnové unii (silná měna, neschopnost nezávislé monetární politiky), aniž by těžila z výhod eurozóny (levnější financování). Pro vládu je budoucí členství prioritou, ale v současnosti si klade za cíl vrátit veřejné finance zpět na trajektorii udržitelnosti.

přílohy

Ingrida Šimonytė 4 MB PPT (Prezentace) 19.5.2011