česky  lietuviškai  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Vilnius
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář k příležitostem v litevském obranném a bezpečnostním průmyslu

Dne 7. června 2018 se na Velvyslanectví České republiky v Litvě uskutečnil seminář „Možnosti spolupráce v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu mezi Litevskou a Českou republikou“ v rámci projektu ekonomické diplomacie, který měl za cíl umožnit českým firmám z oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu prezentaci jejich výrobků a služeb a zároveň získat informace o situaci a vývoji obranného a bezpečnostního sektoru Litevské republiky. Setkání s českými obchodníky se účastnili zástupci litevského Ministerstva národní obrany, Ministerstva vnitra a jejich podřízených organizací, jakož i představitelé Litevské asociace obranného a bezpečnostního průmyslu a jednotlivých firem.

Seminář k příležitostem v litevském obranném a bezpečnostním průmyslu na velvyslanectví ve Vilniusu

Seminář k příležitostem v litevském obranném a bezpečnostním průmyslu na velvyslanectví ve Vilniusu

Červnový seminář v prostorách velvyslanectví ve Vilniusu navázal na předchozí projekty ekonomické diplomacie v tomto sektoru. V červnu roku 2015 se uskutečnil rovněž na úřadě ve Vilniusu seminář k příležitostem v obranném a bezpečnostním průmyslu, v roce 2017 pak navštívila Prahu litevská delegace pod vedením náměstka ministra národní obrany G. Jeglinskase, jež se zúčastnila semináře na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze spolu se zástupci českých firem a navštívila firmu Aero Vodochody Aerospace.

Letošního semináře se účastnili zástupci nově vytvořené Akviziční agentury v rámci litevského Ministerstva národní obrany, představitelé litevského Ministerstva vnitra a jemu podřízených institucí (policie, pohraniční stráž, úřad veřejné bezpečnosti, ochranná služba VIP), zástupci Litevské asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (LDSIA) a desítka litevských firem z obranného a bezpečnostního sektoru. Českou stranu reprezentovala zástupkyně Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP) a představitelé jedenácti českých firem.

Cílem červnového semináře bylo navázat na předchozí společná setkání a umožnit bližší kontakt i výměnu konkrétních informací mezi představiteli litevských institucí a firem a českými vývozci. Seminář byl rozdělen na dvě části. První část se věnovala především obraně a druhá, odpolední část, se zaměřila na bezpečnostní oblast. Po úvodních slovech a představení litevských institucí vystoupila s prezentací zástupkyně Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR K. Stejskalová a následně se prezentovali představitelé deseti českých společností, kteří litevským partnerům přiblížili své produkty a služby. Podobný harmonogram následoval i v případě odpolední části semináře, přičemž z litevské strany vystoupila vedoucí oddělení veřejné bezpečnosti Ministerstva vnitra a představila zúčastněné instituce a jejich potřeby z hlediska dodávek zboží a služeb. Seminář nakonec vyvrcholil vzájemnou diskuzí a setkáními mezi litevskými zástupci a českými společnostmi.  

Průběžně zvyšování výdajů na obranu Litevské republiky, jež umožnilo v letošním roce dosáhnout kýžený podíl v podobě 2 % HDP, představuje pro české zbrojařské firmy příležitost k uplatnění špičkových výrobků a služeb, čímž by mohli podpořit rozvoj vzájemných obchodních vztahů a také pomoci Litvě k efektivní obraně území.

Kooperace v obranné a bezpečnostní oblasti mezi Českou republikou a Litvou se vyvíjí na základě konkrétních aktivit. Příkladem mohou být mise v rámci NATO, kdy čeští piloti hlídali Pobaltí v rámci Baltic Air Policingu, a to v letech 2009 a 2012. Obdobná mise je plánována na rok 2019. Stejně tak se čeští vojáci zapojují do misí NATO při ochraně baltských států -  český odřad zde působil již na jaře 2017 a v průběhu léta tohoto roku by do Litvy měla dorazit mechanizovaná jednotka o síle až 250 českých vojáků, kteří zde budou působit v rámci předsunuté jednotky NATO.

Při těchto vzájemných vojenských kooperacích má litevská strana zároveň konkrétní možnost vidět některé české zbrojní výrobky v akci a také se podělit o zkušenosti se svými kolegy z Česka. Další možností, jak české zbrojní produkty prakticky přiblížit partnerům, může být uspořádání ukázek jednotlivých produktů a jejich zkoušek přímo v Litvě. Tato možnost byla na semináři hojně diskutována a velvyslanectví přislíbilo pomoc při organizaci podobných akcí. Především se hovořilo o možnostech vyzkoušení praktického využití českých střelných zbraní či neprůstřelných vest.

Na závěr lze konstatovat, že projekt ekonomické diplomacie naplnil stanovené cíle, navázal na předchozí projekty a aktivity jednotlivých firem a pomohl rozšířit povědomí o českých firmách z obranného a bezpečnostního průmyslu v Litvě. Užitečnou součástí semináře byla i neformální diskuze mezi účastníky z obou stran, kontaktní setkání firem i obou asociací, jež by mohlo vyústit v podpis Memoranda o spolupráci. Účastníci se také dohodli na případném setkání v rámci veletrhu EUROSATORY, zástupkyně AOBP pozvala litevské partnery na český stánek a společně s velvyslanectvím také předala pozvání všem přítomným hostům na "World Forum on Future Trends in Defence and Security" v říjnu v Praze.

Autoři: Mgr. Jakub Hornek, stážista, Ing. Petr Vávra, zástupce velvyslance

Galerie


Seminář k příležitostem v litevském obranném a bezpečnostním průmyslu