česky  lietuviškai  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Český stánek na největší vinařské výstavě v Pobaltí – Vyno dienos 2018

Již tři roky trvající spolupráce velvyslanectví ve Vilniusu se zástupci vinařského sektoru z jižní Moravy a snaha o vstup na litevský trh s moravskými víny vyvrcholila ve dnech 4. – 5. května 2018 historicky první účastí v podobě oficiálního stánku České republiky na největší vinařské výstavě v Pobaltí – Vyno dienos 2018 ve Vilniusu. Na českém stánku se prezentovala šestice vinařství – Templářské sklepy Čejkovice, Vinařství Reisten, Vinařství pánů z Lipé, Zámecké vinařství Bzenec, Vinařství Mikrosvín a Vinařství Lednice Annovino a mezi hlavní cíle celé akce, na níž v rámci projektu ekonomické diplomacie spolupracovaly velvyslanectví v Litvě, agentury CzechTourism a CzechTrade, patřilo zviditelnění českého vinařského sektoru, oslovení potenciálních partnerů pro vstup na litevský trh a propagace České republiky obecně se zvláštním zaměřením na vinařskou turistiku. Výstavu během dvou dní navštívilo podle organizátorů 3 119 návštěvníků, z toho 1 500 osob s odbornou vstupenkou, a vystavovalo zde 116 firem z více než 40 zemí světa na celkové ploše okolo 5 000 m2.

Český stánek na největší vinařské výstavě v Pobaltí – Vyno dienos 2018

Český stánek na největší vinařské výstavě v Pobaltí – Vyno dienos 2018

Velvyslanectví ve Vilniusu již od roku 2016 cíleně spolupracuje se zájemci o vstup na místní trh s moravskými víny. V květnu 2016 se moravská vína představila v rámci Českého dne ve Vilniusu v prostorách staré radnice, v září téhož roku proběhla na velvyslanectví řízená degustace se sommeliérem. O rok později, v květnu 2017, navštívila jižní Moravu mise litevských podnikatelů, novinářů a zástupců cestovních kanceláří, aby se na vlastní oči seznámila jak s výrobou vína v regionu, tak i s jeho krásami a turistickou nabídkou. Všechny tyto projekty ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí pak logicky vyústily v ucelené představení České republiky a jejího nejvýznamnějšího vinařského regionu na mezinárodní výstavě Vyno dienos 2018 ve Vilniusu.

Výstavy se zúčastnili zástupci šesti vinařství – Templářské sklepy Čejkovice, Vinařství Reisten, Vinařství pánů z Lipé, Zámecké vinařství Bzenec, Vinařství Mikrosvín a Vinařství Lednice Annovino. Na stánku pod hlavičkou České republiky o rozloze 33 m2 představili během dvoudenní výstavy kolem 50 vzorků vín bílých, červených, šumivých i dalších specialit, které by rádi nabídli na litevském trhu. Hlavním úkolem bylo získat kontakty na potenciální partnery, s nimiž by se mohli dohodnout na konkrétních obchodech, prezentovat vína a jejich kvality jak odborníkům, tak zájemcům z řad veřejnosti, udělat si představu o konkurenci a situaci na trhu. Z pohledu velvyslanectví měla celá akce splnit i širší cíl, tj. představit český vinařský průmysl, který je na rozdíl od výroby piva pro Litevce zpravidla neznámým pojmem, prezentovat Česko jako turistickou destinaci a zejména pak ve spojení s pěstováním a výrobou vína (vinařská turistika). Proto se do projektu zapojili také ředitelé zahraničních kanceláří agentur CzechTourism ve Varšavě a CzechTrade v Rize, kteří mají na starost pokrytí Pobaltí.

Velvyslanectví uspořádalo pro české účastníky a jejich potenciální partnery z Litvy v předvečer výstavy společenskou akci ve svých prostorách, kde byli představeni všichni čeští účastníci a hosté měli možnost ochutnat vybrané vzorky vín. Jejich kompletní škálu pak během následujících dvou dní otestovala většina z celkového počtu 3 119 návštěvníků výstavy, mezi nimiž bylo i 1 500 odborníků. Český stánek vzbudil zaslouženou pozornost jak během oficiálního zahájení, kde byly na závěr vystoupení zástupce velvyslance slavnostně otevřeny vybrané láhve z české produkce, tak i během dalšího programu – velvyslanectví zajistilo pro vinaře dvě řízené degustace, které vedl pro cca 50 odborných zájemců sommeliér A. Pokorný, na samotném stánku se pak střídaly zástupy zájemců o bližší seznámení s českou produkcí, jež měly mj. možnost i ochutnat vzorky českých pochutin. Stánek pod státní vlajkou a dekorovaný plakáty firem i krás České republiky patřil k největším mezi celkem 116 účastníky z více než 40 zemí na celkové rozloze okolo 5 000 m2.

Úspěšnou výstavou a vysokým zájmem návštěvníků však mise moravských vinařů v Litvě zdaleka nekončí, neboť nyní je třeba dotáhnout propagaci mravenčí prací do konkrétního výsledku. Získané kontakty i zbylé vzorky vín budou v následujících dnech využity ve spolupráci s velvyslanectvím k oslovení vytipovaných partnerů, jež by mohli vinařskou produkci z Česka nabídnout litevským zákazníkům, z nichž celá řada se již během výstavy dotazovala, kde je možno vybraná vína v Litvě zakoupit.

Autor: Ing. Petr Vávra, zástupce velvyslance

Galerie


Český stánek na Vyno dienos 2018