česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Ing. Jiří Carda, Sun Drive s.r.o.
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

České firmy se úspěšně prezentovaly na veletrhu TRAKO v Gdaňsku

České firmy se úspěšně prezentovaly na mezinárodním veletrhu železničního průmyslu v Gdaňsku. V Polsku se jim naskýtají nové možnosti v segmentu železniční dopravy a železničního průmyslu. Značný počet polských návštěvníků na českém oficiálním stánku svědčí o velkém zájmu polských firem o tento segment.

České firmy se úspěšně prezentovaly na 12. ročníku mezinárodního veletrhu železničního průmyslu TRAKO 2017 v Gdaňsku. Česká republika byla na zmíněném veletrhu zastoupena formou oficiální účasti, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, realizátorem české účasti byla firma Sun Drive s.r.o. Na české expozici se představilo celkem 9 českých vystavovatelů:  

ACRI - Asociace podniků českého železničního průmyslu

ACER Voltage s.r.o.

AŽD Praha s.r.o.

MSV Elektronika s.r.o.

Škoda Transportation s.r.o.

SVÚM a.s. (Státní výzkumný ústav materiálu)

VÚKV a.s. (Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel)

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

Na výše uvedeném veletrhu se dále samostatně prezentovala celá řada dalších českých firem.

Úvodní projev pronesl během slavnostního otevření české oficiální účasti zástupce Velvyslanectví ČR ve Varšavě. Ve svém projevu m.j. zdůraznil, že ČR a Polsko jsou silnými hospodářskými partnery, přičemž Polská republika je druhým největším obchodním partnerem ČR, hned po Německu. Za loňský rok dosáhl obrat vzájemné obchodní výměny 19,2 mld. EUR, přičemž její objem se neustále zvyšuje. Zmínil hospodářské priority obou zemí, mezi které patří především výstavba a obnova dopravní infrastruktury, energetika, petrochemie a investice do ochrany životního prostředí. V oblasti železničního průmyslu má ČR bohatou tradici a české produkty v tomto segmentu jsou na polském trhu dobře známé, přičemž v této oblasti existuje množství potenciálních příležitostí pro české i polské firmy. Poté vystoupil s krátkým projevem náměstek ministra dopravy ČR Kamil Rudolecký, který přítomné seznámil s tradicí železniční dopravy a železničního průmyslu v ČR a postavením, které zaujímají v rámci českého hospodářství. Současně vyzval zástupce českých i polských firem k užší spolupráci v této oblasti. Následovaly krátké proslovy zástupců VÚKV a VUZ.

Během oficiálního zahájení veletrhu byla slavnostně podepsána Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Výzkumným ústavem železničním, a.s. a polským Instytutem Kolejnictwa, která je novým impulzem k další vzájemné spolupráci v této oblasti mezi Českou a Polskou republikou.  

TRAKO je největší a nejprestižnější železniční průmyslové setkání v Polsku a jedno
z největších ve střední a východní Evropě. Na veletrhu byl představen aktuální stav dopravních systémů a železniční infrastruktury v Polsku, Evropě i ve světě. Veletrh se koná jednou za dva roky. Program události vytvořila Programová rada veletrhu, do které patří několik organizací z oboru dopravy. Součástí veletrhu byl rovněž doprovodný program zahrnující diskuse, konference, semináře a prezentace firem.

Značný počet polských návštěvníků na českém oficiálním stánku svědčí o velkém zájmu polských firem o tento segment. České produkty jsou na polském trhu dlouhodobě úspěšné,
a to především v naší doméně, kterou je strojírenství, energetika a dopravní stroje a vozidla. České firmy mají o spolupráci s polskými partnery v této oblasti značný zájem, o čemž svědčí jejich početná přítomnost na výše uvedeném veletrhu.

 

Foto 1, autor: Ing. Jiří Carda, Sun Drive s.r.o.

Foto 1, autor: Ing. Jiří Carda, Sun Drive s.r.o.

Foto 2, autor: Ing. Jiří Carda, Sun Drive s.r.o.

Foto 2, autor: Ing. Jiří Carda, Sun Drive s.r.o.

Foto 3, autor: Ing. Jiří Carda, Sun Drive s.r.o.

Foto 3, autor: Ing. Jiří Carda, Sun Drive s.r.o.

Foto 4, autor: Ing. Jiří Carda, Sun Drive s.r.o.

Foto 4, autor: Ing. Jiří Carda, Sun Drive s.r.o.

Foto 5, autor: Ing. Jiří Carda, Sun Drive s.r.o.

Foto 5, autor: Ing. Jiří Carda, Sun Drive s.r.o.

Foto 6, autor: Ing. Jiří Carda, Sun Drive s.r.o.

Foto 6, autor: Ing. Jiří Carda, Sun Drive s.r.o.

Foto 7, autor: Ing. Jiří Carda, Sun Drive s.r.o.

Foto 7, autor: Ing. Jiří Carda, Sun Drive s.r.o.

Ing. Petr Darmovzal, ekonomický a obchodní rada, Velvyslanectví ČR ve Varšavě