česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CC0 License
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vývoz do Polska pokračuje i přes koronavirová opatření

Žádná mimořádná opatření v nákladní dopravě mezi Českou a Polskou republikou v tuto chvíli neplatí. Přepravci by ale měli včas kontaktovat příjemce zboží z důvodu vykládky, neboť velká část obchodů v zemi je zavřena.

Státní hranici mezi Českou a Polskou republikou lze překročit pouze na omezeném počtu hraničních přechodů a z tohoto důvodu se na určených hraničních přechodech mohou tvořit mnohakilometrové kolony.

Seznam hraničních přechodů, které jsou v současné době v provozu – viz příloha (PDF, 343 KB)

Zákaz provádění přepravy přes polské hranice se nevztahuje na mezinárodní nákladní dopravu zboží
a tranzit. Řidiči, kteří řídí motorová vozidla v mezinárodní silniční dopravě (včetně mezinárodní kombinované dopravy), jsou po překročení státní hranice osvobozeni od povinné karantény.

Od 18. 3. do 16. 4. 2020 platí pro řidiče vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží a osob, za účelem zajištění vnitrostátních dodávek zboží, výjimky z Nařízení (ES) č. 561/2006:

·         čl. 6 odst. 1 - nahrazení max. denní doby řízení z 9h na 11h

·         čl. 6 odst. 2 - nahrazení max. týdenní doby řízení 60h místo 56h

·         čl. 6 odst. 3 - nahrazení max. 14denní doby řízení z 90h na 96h

·         čl. 7  - po 5,5h době řízení má řidič nárok na nepřetržitou přestávku v délce nejméně 45 minut

Kromě dokumentů vztahujících se k mezinárodní pozemní přepravě zboží je při přejezdu polské státní hranice nutné doložit, že se jedná o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním (smlouva, faktura event. jiný relevantní dokument).

Pro podnikatele z odvětví dopravy a logistiky se mj. doporučuje udržovat bezpečnou vzdálenost 1- 1,5 metru od druhé osoby, preferovat (je-li to možné) kontakt s klienty využívajícími ICT vybavení (telefon, e-mail apod.) místo přímých kontaktů a provádění bezhotovostních plateb, používat ochranné gumové rukavice a antibakteriální gel.

Omezení vývozu léčivých přípravků a zdravotnických ochranných prostředků z Polska

Dne 10.03.2020 zveřejnil polský ministr zdravotnictví seznam léčivých přípravků, potravin pro zvláštní účely a zdravotnických prostředků ohrožených nedostatečnou dostupností na území Polské republiky, které podléhají okamžitému zákazu vývozu z Polské republiky.

Seznam produktů se zákazem vývozu zahrnuje mimo jiné:

·         léky na horečku

·         léky proti bolesti

·         protizánětlivé přípravky,

·         dezinfekční prostředky registrované jako léčivé přípravky,

·         masky (roušky a respirátory),

·         zástěry, ochranné lékařské a chirurgické oděvy,

·         vyšetřovací a chirurgické rukavice,

·         elektronické teploměry.

Více informací lze nalézt na:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-dotyczacy-obwieszczenia-w-sprawie-wykazu-produktow-leczniczych

http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/18/journal/5980 ¨


Od 14. března 2020 jsou v Polsku uzavřeny obchody s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic, pošty, bank, prádelen a čistíren.


Petr Darmovzal, obchodně-ekonomický rada, Velvyslanectví ČR ve Varšavě