česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: https://www.viatoll.pl
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Polsko zavádí nový systém výběru elektronického mýta e-TOLL.

Níže naleznete souhrn nejdůležitějších otázek a odpovědí k novému systému. 

Co je e-TOLL?

Jedná se o nový systém výběru elektronického mýta v Polsku, který bude spuštěn v červnu tohoto roku. Nahrazuje tak dosavadní systém viaTOLL. Z technického hlediska se jedná o přechod z mikrovlnného systému výběru mýta (DSRC) a na systém satelitní (GNSS). Tato změna se projeví větší přívětivostí systému pro jeho uživatele. Kompletní informace o systému jsou dostupné na webové stránce etoll.gov.pl. Aktuálně je stránka dostupná v polském a anglickém jazyce. Do budoucna se však počítá s 9 jazyky včetně češtiny. 

Koho se týká?

Povinnost uhradit mýtné se vztahuje na řidiče vozidla nebo soupravy vozidel s hmotností přesahující 3,5 tuny a na řidiče autobusu s více než 9 místy k sezení (včetně místa řidiče) bez ohledu na celkovou hmotnost. Podrobný přehled vozidel zatížených mýtem je dostupný na webových stránkách systému e-TOLL.

Jaké jsou sazby mýtného?

Sazby za ujetý kilometr se liší dle hmotnosti vozidla a emisní normy, kterou splňuje. V případě vozidla s hmotností nad 12 tun se cena za kilometr ujetý na dálnici či rychlostní silnici pohybuje v rozmezí od 0.27 PLN (emisní normy EURO 6 a EURO 5) do 0.53 PLN (emisní normy EURO 1 a EURO 0). Aktuální sazbu pro konkrétní vozidlo lze zjistit na webových stránkách systému e-TOLL.

Které komunikace jsou zpoplatněny?

Zpoplatněna je většina dálnic a rychlostních silnic a vybrané úseky silnic I. třídy. Kompletní výpis zpoplatněných úseků je dostupný na webových stránkách systému e-TOLL. Pro lepší názornost je možné využít i mapu zpoplatněných úseků. Systém nabízí i přesnou kalkulaci mýtného pro zvolenou trasu a konkrétní typ vozidla dle hmotnosti a splněné emisní normy.   

Jak se do systému zaregistrovat?

Registrace do systému budou probíhat třemi způsoby a to on-line, osobně v místech poskytování zákaznických služeb nebo prostřednictvím vybraných operátorů flotilových karet nabízejících služby e-TOLL. K registraci je potřeba osobní doklad a v případě registrace za firmu také potvrzení, že registrující má oprávnění danou firmu zastupovat. Zapotřebí je rovněž doklad o registraci vozidla a doklad o splněné emisní normě (není-li tato informace zapsána přímo dokladu o registraci vozidla). Po úspěšné registraci získá uživatel vlastní účet, který mu umožní vytvářet profily pro zaměstnance firmy s různými stupni oprávnění, spravovat platby mýtného, nastavovat notifikace, nahlížet historii účtu a podobně. Prostřednictvím jednoho on-line účtu je možné registrovat více vozidel.

Registrace do systému budou spuštěny v průběhu druhé poloviny května.

Jakým způsobem probíhá úhrada mýtného?

Mýtné je účtováno na základě satelitního záznamu pohybu vozidla. Pro řidiče jsou dostupné 3 metody záznamu: i/ prostřednictvím speciální mobilní aplikace e-TOLL PL, která bude dostupná v on-line obchodech Google Play a AppStore; ii/ prostřednictvím geolokalizační jednotky (on-board unit) umístěné ve vozidle (jednotky budou k dostání v místech poskytování zákaznických služeb a u vybraných distributorů); iii/ prostřednictvím externího lokalizačního systému, který je ve vozidle již instalován (tento systém musí být kompatibilní se systémem e-TOLL a musí být spárován s vytvořeným uživatelským účtem nebo mobilní aplikací).

Při registraci vytváří uživatel předplacený účet nebo účet se zpětnou platbou se zajištěním. V případě předplaceného účtu uživatel zasílá finanční prostředky na účet pomocí bankovního převodu či platby kartou v on-line terminálu. Z těchto prostředků se poté strhávají platby za jednotlivé cesty. Podmínkou pro vytvoření účtu se zpětnou platbou je zajištění pomocí bankovního účtu, pojistky nebo záruky třetí strany. Za každou uskutečněnou cestu poté uživatel obdrží účet s termínem splatnosti do 14 dnů.

Kdy bude ukončen provoz stávajícího systému viaTOLL?

Stávající systém bude odstaven 30. června tohoto roku. Dopravci, kteří byli v systému viaTOLL registrováni musí svůj účet zrušit a založit nový účet v systému e-TOLL. V případě, že uživateli zůstaly v systému viaTOLL uloženy finanční prostředky, musí tyto odeslat zpátky na svůj bankovní účet do 12 měsíců od uzavření systému. Prostředky, které na účtech systému viaTOLL zůstanou po 1. září 2022, propadnou fondu na obnovu silnic. Do 30. září je rovněž možno v místech poskytování zákaznických služeb vrátit palubní jednotky viaBOX a získat zpět deponovanou zálohu. Podrobnější informace k postupu je k dispozici na webové stránce systému e-TOLL.

Na koho se obrátit v případě nejasností?

Případné další dotazy je možné zasílat na e-mailovou adresu kontakt@etoll.gov.pl, která bude v provozu od 24. května. K dispozici je také specializované call centrum s operátory ovládajícími polský, anglický, německý a ruský jazyk. Pro hovory z ciziny lze využít číslo +48 225 211 010, účtovány jsou standardní poplatky dle sazeb operátora.