česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Zdroj: ZÚ Varšava
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prezentace společnosti Veletrhy Brno a.s. na Velvyslanectví ČR ve Varšavě

Za přítomnosti velvyslance České republiky v Polsku pana Ivana Jestřába proběhla dne 12. dubna 2019 na Velvyslanectví ČR ve Varšavě prezentace společnosti Brněnské výstavy a veletrhy BVV, která měla za cíl přilákat větší množství polských vystavovatelů a návštěvníků do jednoho z největších výstavních areálů ve střední Evropě.

Akce se zúčastnil generální ředitel a člen představenstva společnosti Jiří Kuliš, polský zástupce BVV Jarosław Krykwiński a zástupci ekonomického oddělení Velvyslanectví ČR ve Varšavě. Z polské strany se prezentace zúčastnili novináři klíčových odborných titulů, zástupci poznaňské veletržní společnosti Forum Targów a společnosti Ptak Warsaw Expo, představitelé mezinárodních obchodních komor a profesních a oborových svazů a asociací. Prezentaci uspořádalo Velvyslanectví ČR ve Varšavě ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno a.s.

Prezentaci zahájil velvyslanec pan Ivan Jestřáb, který ve svém úvodním projevu uvedl, že Polsko patří tradičně mezi nejdůležitější obchodní partnery České republiky. Současně ocenil význam společnosti BVV – Veletrhy Brno a.s. jakožto klíčového hráče na poli organizování veletrhů a výstav v ČR, z nichž řada patří mezi největší a nejdůležitější výstavní akce svého druhu nejen v ČR, ale rovněž v regionu Střední Evropy. Zmínil také dlouhou, téměř devadesátiletou historii a tradici společnosti, která se sahá až do roku 1928. Zdůraznil význam veletrhů pro navazování nových obchodních kontaktů a prohlubování vzájemných hospodářských vztahů na dynamickém česko-polském trhu.

Generální ředitel Jiří Kuliš představil přítomným dlouhou historii a organizační strukturu brněnských Veletrhů a výstav a nastínil perspektivu dalšího rozvoje brněnského výstavnictví v rámci středoevropského prostoru. Ve své prezentaci se zaměřil na produktové portfolio, kapacitu výstavních ploch a zmínil se o nejrůznějších možnostech pro vystavovatele. Podle J. Kuliše jsou a také v budoucnu zůstanou veletrhy a výstavy zcela zásadní pro navazování nových a prohlubování stávajících obchodních vztahů. Veletrhy jsou podle něj i nadále platformou, kde se podnikatelé mají možnost osobně setkávat, což je i v dnešním světě vyspělých komunikačních technologií velmi důležité. Kromě toho jsou veletrhy a výstavy především o tom, co nás čeká zítra, tedy o vizi. Z tohoto pohledu je jejich funkce zcela nezastupitelná. J. Kuliš rovněž informoval přítomné, že majoritním akcionářem společnosti BVV – Veletrhy Brno a.s. je město Brno, které vlastní 61% akcií. V závěru své prezentace ukázal přítomným krátké působivé video „Mission Impossible“, které demonstrovalo úspěchy, jež tato společnost dosáhla za  uplynulých 10 let pod vedením současného generálního ředitele.

Foto: ZÚ Varšava

Foto: ZÚ Varšava

Foto: ZÚ Varšava

Foto: ZÚ Varšava

Zpracoval: Petr Darmovzal, obchodně ekonomický úsek Velvyslanectví ČR ve Varšavě