česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CC0 License, Photo by Andrea Piacquadio from Pexels
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit v zahraničí na rok 2021 - PROPEA

Projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA), nový nástroj ekonomické diplomacie na podporu českých firem, spustilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR již v roce 2019. V rámci PROPEA poskytují expertní subjekty působící v zahraničí ve spolupráci s velvyslanectvím ČR služby ekonomické diplomacie firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se k vstupu na cílový zahraniční trh připravují. Návrhy projektů na rok 2021 je nyní možné předkládat i v Polsku.

Hlavním cílem PROPEA je posilování trvalé přítomnosti českých firem v zahraničí. Rozšiřuje tedy standardně poskytované proexportní služby velvyslanectví zaměřené na konkrétní jednorázové obchodní operace českých firem či zprostředkování kontaktů  v teritoriu. Cílem programu je rovněž podpořit investiční záměry českých firem na polském trhu. Konkrétně mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků či při zakládání místní pobočky. Kompletní přehled služeb je uveden níže. Bližší informace jsou dostupné zde.

V rámci aktuální výzvy vyhlášené Ministerstvem zahraničních věcí ČR mohou zájemci o realizaci projektu zasílat své návrhy obchodně-ekonomickému úseku zastupitelského úřadu ČR ve Varšavě (OEÚ ZÚ Varšava). Zájemcem může být místní subjekt, který má potřebná povolení a odbornost k profesionálnímu poskytnutí uvedených služeb. Návrhy, včetně vyplněného identifikačního formuláře, je možno zasílat nejpozději do středy 21. října 2020. Vyhodnocení předložených návrhů a rozhodnutí o případné realizaci projektů je v kompetenci hodnotící komise MZV ČR. Rozhodnutí bude oznámeno v listopadu 2020. Schválené projekty na rok 2021 budou ve spolupráci s OEÚ ZÚ Varšava realizovány v období od ledna do konce října 2021. Maximální  finanční podpora pro jeden projekt realizovaný v jednom kalendářním roce je 500 000 Kč.

Přehled služeb programu PROPEA:

·         zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici;

·         zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy;

·         uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.);

·         zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek;

·         zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku;

·         vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí;

·         zajištění propagačních, marketingových a PR služeb;

·         podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb;

·         využití technického zázemí;

·         zastupování firmy v místě (bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA).

 

V případě dotazů či zájmu o konzultaci projektů se neváhejte obrátit na OEÚ ZÚ Varšava (commerce_warsaw@mzv.cz). Na uvedenou adresu rovněž zasílejte návrhy projektů PROPEA zpracované v přiloženém identifikačním formuláři.

Identifikační formulář projektu_Polsko (DOC, 85 KB)