česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CC0 License, Photo by fauxels from Pexels
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit v zahraničí na rok 2022 - PROPEA

Projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA), inovativní nástroj ekonomické diplomacie na podporu českých firem, spustilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR v roce 2019. V rámci PROPEA poskytují expertní subjekty působící v zahraničí ve spolupráci s velvyslanectvím ČR služby ekonomické diplomacie firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se k vstupu na cílový zahraniční trh připravují. Návrhy projektů na rok 2022 je nyní možné předkládat i v Polsku.

Hlavním cílem PROPEA je posilování trvalé přítomnosti českých firem v zahraničí. Rozšiřuje tedy standardně poskytované proexportní služby velvyslanectví zaměřené na konkrétní jednorázové obchodní operace českých firem či zprostředkování kontaktů  v teritoriu. Cílem programu je rovněž podpořit investiční záměry českých firem na polském trhu. Konkrétně mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků či při zakládání místní pobočky. Kompletní přehled služeb je uveden níže. Bližší informace jsou dostupné zde.

V rámci aktuální výzvy vyhlášené Ministerstvem zahraničních věcí ČR mohou zájemci o realizaci projektu zasílat své návrhy obchodně-ekonomickému úseku zastupitelského úřadu ČR ve Varšavě (OEÚ ZÚ Varšava). Zájemcem může být místní subjekt, který má potřebná povolení a odbornost k profesionálnímu poskytnutí uvedených služeb. Návrhy, včetně vyplněného identifikačního formuláře, je možno zasílat nejpozději do čtvrtka 21. října 2021. Vyhodnocení předložených návrhů a rozhodnutí o případné realizaci projektů je v kompetenci hodnotící komise MZV ČR. Rozhodnutí bude oznámeno v průběhu listopadu 2021. Schválené projekty na rok 2022 budou ve spolupráci s OEÚ ZÚ Varšava realizovány v období od ledna do konce října 2022. Maximální  finanční podpora na projekty realizované v uvedeném období je 500 000 Kč. Maximální hodnota každého dílčího projektu je pak 50 000 Kč.

Přehled služeb programu PROPEA:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici;
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy;
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.);
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek;
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku;
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí;
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb;
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb;
  • využití technického zázemí;
  • zastupování firmy v místě (bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA).

 

V případě dotazů či zájmu o konzultaci projektů se neváhejte obrátit na OEÚ ZÚ Varšava (commerce_warsaw@mzv.cz). Na uvedenou adresu rovněž zasílejte návrhy projektů PROPEA zpracované v přiloženém identifikačním formuláři.

 

P02a Identifikační formulář projektu a sazebník služeb (DOC, 78 KB)