česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Evropský systém pro cestovní povolení a informace (ETIAS)

Od roku 2024 budou muset mít cizinci osvobození od vízové povinnosti pro vstup do většiny evropských zemí cestovní povolení.

ETIAS neboli European Travel Information and Authorization System je nový systém Evropské unie pro cestovní informace a povolení, který se bude vztahovat na cizince ze třetích zemí osvobozené od vízové povinnosti. Ti budou nově muset před cestou do schengenského prostoru získat elektronické cestovní povolení. Spuštění systému se plánuje na rok 2024.

V praxi to znamená, že cizinci, na které se pro cesty do států Schengenu nevztahuje vízová povinnost, mohou cestovat do těchto zemí bez víza - pouze s platným cestovním doklade. Seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou osvobozeni od vízové povinnosti, byl stanoven nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1806 a k dnešnímu dni je jich na tomto seznamu přibližně 60. Tyto cesty za účelem turismu, návštěv, zdravotních či obchodních cest není třeba nijak předem ohlašovat či schvalovat. Na základě bezvízového styku může cizinec v schengenském prostoru (i opakovaně) pobývat po dobu max. 90 dnů ve 180 denním období a nejpozději 90. den musí území schengenského prostoru opustit. Nicméně pokud cizinec pobývá v takové schengenské zemi, která má se zemí jeho původu sjednanou samostatnou bilaterální bezvízovou dohodu, může se za určitých podmínek v dané zemi zdržet nad rámec zmíněného nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Se zahájením systému ETIAS budou tyto osoby nově muset před cestou do schengenského prostoru získat cestovní povolení, a to prostřednictvím žádosti podané online. Každá taková žádost bude podléhat administrativnímu poplatku ve výši 7 eur. Získané cestovní povolení bude platné po dobu 3 let nebo do konce období platnosti cestovního dokladu zaregistrovaného žadatele, podle toho, co nastane dříve.

Detailnější informace k fungování ETIAS je možné nalézt pod následujícími odkazy :

https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/03/18/european-travel-information-and-authorisation-system-etias-council-presidency-and-european-parliament-provisionally-agree-on-rules-for-accessing-relevant-databases/

www.travel-europe.europa.eu/ETIAS_EN