česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Novelizace předpisů Polska v silniční dopravě

Dne 7. listopadu 2019 vstupují v účinnost nová pravidla silničního provozu v Polské republice

Dnem 7. listopadu 2019 vstoupila v Polské republice v účinnost novelizace předpisů týkajících se pravidel provozu na pozemních komunikacích. Nová legislativa Ministerstva vnitra PL (Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym) pravidla provozu zpřísňuje a zvýšuje kompetence policie během průběžných kontrol řidičů. Cílem opatření je zjednodušení jejich činnosti a zvýšení efektivity úkonů.

Co nové změny přinášejí?

  • Stání policejního vozidla na zakázaném místě

Policie je oprávněna zadržet řidiče a provést kontrolu prakticky kdekoliv, a to i na místě, kde je zákaz zastavení a stání, pod podmínkou neohrožení silničního provozu. Kontrola bude tedy možná i na chodnících, autobusových zastávkách apod.

  • Rychlá dechová zkouška

Příslušník policie nemá povinnost se před provedením dechové zkoušky legitimovat.

  • Technická způsobilost vozidla

Policie bude kontrolovat stav počítadla ujeté vzdálenosti vozidla, o kterém provede záznam do centrálního systému evidence vozidel. Toto se týká rovněž vozidel převážených na tažném zařízení. V případě pochybností má policie právo vydat příkaz k podrobení vozidla detailní technické kontrole. Kontrolu tachometru je oprávněn provést příslušník policie, inspektor inspektorátu silničního provozu, příslušník vojenského četnictva, pohraniční stráže a daňového úřadu.

  • Rozšíření pravomocí inspektorů Inspekce životního prostředí

Inspektoři životního prostředí budou v případě jakýchkoliv pochybností oprávněni odstranit zajišťovací plomby na převáženém nákladu a kontrolovat vozidla v oblasti převáženého odpadu. Zjednodušena bude rovněž i procedura kontroly zdravotní a řidičské způsobilosti ze strany okresních úřadů.

  • Novela umožňuje vpuštění řidiče do policejního vozu za účelem úhrady udělené pokuty kartou nebo jiným platebním prostředkem.
  • Přísné tresty za neuposlechnutí pokynu policisty

Policista je oprávněn uložit pokutu ve výši 500 pln (cca 3000 Kč) za neuposlechnutí příkazu během prováděné kontroly, resp. ztěžování kontroly - jde o porušení příkazu setrvání rukou na volantu, nehybného setrvání na místě řidiče a neopouštění vozidla. V soudním řízení je možné za tento přečin uložit trest ve výši 3000 PLN (cca 18000 Kč).

 

Úplné znění nařízení je možné nalézt pod následujícím odkazem http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002141