česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vzdání se dočasné ochrany na území ČR - jak postupovat v zahraničí

Ukrajinští občané, kteří přesídlují na území Polska a kteří projeví zájem o zrušení dočasné ochrany v České republice, se mohou obrátit na zastupitelský úřad ve Varšavě za těchto podmínek:

1/ Žadatel, držitel dočasné ochrany, se musí dostavit osobně na velvyslanectví ve Varšavě od pondělí do pátku mezi 9 a 11 hod. a 13 až 16 hod. (v případě nezletilých dětí postačí zákonný zástupce), bez objednání.

2/ Velvyslanectví provede ztotožnění žadatele na základě cestovního dokladu a dočasné ochrany.

3/ Žadatel vyplní 2x tento formulář:

Prohlášení o vzdání se dočasné ochrany (DOC, 40 KB)

4/ Velvyslanectví žadateli předá jeden stejnopis a druhý zasílá Ministerstvu vnitra ČR.

Důležité upozornění: Velvyslanectví „neruší“ razítko / vízum s dočasnou ochranou v cestovním dokladu žadatele ani nečiní žádné záznamy; velvyslanectví pouze potvrzuje a odesílá formulář.

5/ Dočasné ochrany v ČR se prostřednictvím tohoto formuláře lze vzdát i bez osobní přítomnosti, v tomto případě však musí být podpis žadatele na formuláři úředně ověřen. Vyplněný formulář je třeba zaslat poštou (nikoliv emailem!!) na adresu zastupitelského úřadu ve Varšavě. Druhý originál zůstává k vyzvednutí na velvyslanectví, žadateli se nezasílá zpět.

Zdravotní pojištění - je nezbytné splnit oznamovací povinnost u té zdravotní pojišťovny, u které se cizinec registroval v ČR. Uvedenou skutečnost může pojištěnec VZP nahlásit e-mailem na info@vzp.cz zasláním skenu dokladu Prohlášení o vzdání se oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany. Zdravotní pojištění bude ukončeno k datu, ke kterému bylo vízum zrušeno.

přílohy

Prohlášení o vzdání se dočasné ochrany 39 KB DOC (Word dokument) 10.8.2022