česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Formuláře ke stažení

Formuláře užívané na našem velvyslanectví, které je možné předvyplnit doma před podáním žádosti

 

Oznámení o ztrátě cestovního pasu

Oznámení o ztrátě občanského průkazu

 

Dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR (osoba starší 15ti let)

Dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR (osoba mladší 15ti let)

Prohlášení o státním občanství (zletilý)

Prohlášení o státním občanství (nezletilý)

Protokol o svědecké výpovědi k potvrzení totožnosti

Prohlášení o vzdání se státního občanství ČR

Prohlášení o vzdání se státního občanství ČR  dítětem

 

Žádost o zápis narození (DOC, 44 KB)

Žádost o zápis úmrtí (DOC, 34 KB)

 

Žádost o vystavení Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželstv¨í (DOC, 26 KB)

Žádost o zápis uzavření manželství (DOC, 47 KB)

Žádost o zápis uzavření registrovaného partnerství. (DOC, 37 KB)

 

Dotazník k žádosti o zaslání duplikátu matričního dokladu z ČR (rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list)

Žádost s dotazníkem o zaslání matričního dokladu z ČR (DOC, 37 KB)

Zápis o určení otcovství - I
(DOC, 35 KB)

Zápis o určení otcovství -II (DOC, 34 KB)

Zápis o určení otcovství - III (DOC, 33 KB)

Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - při narození dítěte/první zápis do zvláštní matriky

Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - nezletilý/dodatečný zápis do zvláštní matriky

Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - zletilý/svobodný/první zápis do zvláštní matriky

Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - zletilý/svobodný/dodatečný zápis do zvláštní matriky

Žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru - první zápis do zvláštní matriky

Žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru - dodatečný zápis do zvláštní matriky

Žádost o změnu jména nebo příjmení (zletilý)

Žádost o změnu jména nebo příjmení (nezletilý)

Žádost o prověření dat v informačním systému obyvatel ČR

Prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - nezletilý

Prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - zletilý

 

Žádost o výpis z rejstříku trestů

 

formulář ukončení trvalého pobytu (DOC, 27 KB)

formulář ukončení trvalého pobytu syn_dcera (DOC, 24 KB)