česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Formuláře ke stažení

Formuláře užívané na našem velvyslanectví, které je možné předvyplnit doma před podáním žádosti

 

Oznámení o ztrátě cestovního pasu

Oznámení o ztrátě občanského průkazu

 

Dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR (osoba starší 15ti let)

Dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR (osoba mladší 15ti let)

Prohlášení o státním občanství (zletilý)

Prohlášení o státním občanství (nezletilý)

Protokol o svědecké výpovědi k potvrzení totožnosti

Prohlášení o vzdání se státního občanství ČR

Prohlášení o vzdání se státního občanství ČR  dítětem

 

Žádost o zápis narození (DOC, 44 KB)

Žádost o zápis úmrtí (DOC, 34 KB)

 

Žádost o vystavení Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželstv¨í (DOC, 26 KB)

Žádost o zápis uzavření manželství (DOC, 47 KB)

Žádost o zápis uzavření registrovaného partnerství. (DOC, 37 KB)

 

Dotazník k žádosti o zaslání duplikátu matričního dokladu z ČR (rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list)

Žádost s dotazníkem o zaslání matričního dokladu z ČR (DOC, 37 KB)



Zápis o určení otcovství - I
(DOC, 35 KB)

Zápis o určení otcovství -II (DOC, 34 KB)

Zápis o určení otcovství - III (DOC, 33 KB)

Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - při narození dítěte/první zápis do zvláštní matriky

Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - nezletilý/dodatečný zápis do zvláštní matriky

Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - zletilý/svobodný/první zápis do zvláštní matriky

Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - zletilý/svobodný/dodatečný zápis do zvláštní matriky

Žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru - první zápis do zvláštní matriky

Žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru - dodatečný zápis do zvláštní matriky

Žádost o změnu jména nebo příjmení (zletilý)

Žádost o změnu jména nebo příjmení (nezletilý)

Žádost o prověření dat v informačním systému obyvatel ČR

Prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - nezletilý

Prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - zletilý

 

Žádost o výpis z rejstříku trestů

 

formulář ukončení trvalého pobytu (DOC, 27 KB)

formulář ukončení trvalého pobytu syn_dcera (DOC, 24 KB)

 

 

 

 

Víza a pobytové tituly pro cizince

Formuláře žádostí o schengenská (krátkodobá) víza,  dlouhodobá víza (víza nad 90 dnů), dlouhodobé a trvalé pobyty jsou také k dispozici na následující webové stránce:  https://www.mzv.cz/visaform

 

Formulář žádosti o schengenské (krátkodobé) vízum:

angličtina

arabština

čeština

čeština/ruština

čeština/ukrajinština

 

Formulář žádosti o dlouhodobé vízum:

čeština/angličtina

čeština/ruština

 

Formulář žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt/prodloužení pobytu:

čeština/angličtina (PDF, 815 KB)

 

Formulář žádosti o zaměstnaneckou kartu:

čeština/angličtina (PDF, 366 KB)

 

Formulář žádosti o modrou kartu:

čeština/angličtina

čeština/francouzština

čeština/ruština

čeština/španělština

 

Formuláře k potvrzení ubytování:

Potvrzení o zajištění ubytování (fyzická osoba) (DOC, 40 KB)

Potvrzení o zajištění ubytování (právnická osoba, škola) (DOC, 40 KB)

přílohy

schengen_visa_PrintApplicationForm 197 KB DOC (Word dokument) 15.4.2013

ZOV_VK_ZU_ar 386 KB PDF (Acrobat dokument) 31.3.2010

_464447_342375_ZOV_VK_ZU 60 KB PDF (Acrobat dokument) 31.3.2010

ruska_ZOV 134 KB DOC (Word dokument) 31.3.2010

_472061_356226_Visaform_UKR_final 174 KB DOC (Word dokument) 19.4.2010

zov_EN 526 KB PDF (Acrobat dokument) 31.8.2010

zov_RUS 596 KB PDF (Acrobat dokument) 31.8.2010

ModKa101201860_1 526 KB PDF (Acrobat dokument) 23.6.2014

ModKa101201860_3 530 KB PDF (Acrobat dokument) 23.6.2014

ModKa101201860_4 537 KB PDF (Acrobat dokument) 23.6.2014

ModKa101201860_2 527 KB PDF (Acrobat dokument) 23.6.2014